Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации выпуска и проспекта эмиссии обычных ипотечных облигаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

"___" ____________ 20__ року N ____
            (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс тощо)

 

Розмір власного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення іпотечних облігацій

 

Розмір іпотечного покриття на дату подання документів на реєстрацію випуску іпотечних облігацій та проспекту емісії

 

Орган, який прийняв рішення про розміщення іпотечних облігацій

 

Дата і номер рішення про розміщення іпотечних облігацій

 

Загальна номінальна вартість іпотечних облігацій, що випускаються

 

Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій подаються базовий проспект емісії та перший проспект емісії іпотечних облігацій відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії іпотечних облігацій, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії (якщо такі зміни вносилися)

 

Кількість облігацій, що випускаються, у тому числі:
кількість іпотечних облігацій з фіксованим процентом;
кількість іпотечних облігацій з плаваючим процентом

 

Номінальна вартість іпотечної облігації

 

Повне найменування управителя іпотечного покриття

 

Код за ЄДРПОУ управителя іпотечного покриття

 

Місцезнаходження управителя іпотечного покриття

 

Засоби зв'язку (телефон, факс тощо) управителя іпотечного покриття

 

Повне найменування обслуговуючої установи

 

Код за ЄДРПОУ обслуговуючої установи

 

Місцезнаходження обслуговуючої установи

 

Засоби зв'язку (телефон, факс тощо) обслуговуючої установи

 

___________
(посада)

_____________
(підпис)

М. П.

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос