Идет загрузка документа (313 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение N В

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N В

м. _____________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________ Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від "___" ____________ 2014 року N _____, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України "___" ____________ 2014 року за N _____, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        (найменування емітента цінних паперів)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                               (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій / змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій / звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій,

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
                                                       (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)

Ураховуючи вищевикладене, на підставі __________________________________________________
                                                                                                                                (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                (найменування емітента цінних паперів)
в реєстрації випуску та проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій / змін до проспекту емісії звичайних іпотечних облігацій / звіту про результати розміщення звичайних іпотечних облігацій. 

___________________
                 (посада)

____________
(підпис)

М. П.

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос