Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте [относительно военнослужащих Вооруженных Сил Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 13.11.2014

Титульний аркуш журналу

_____________________________________________________________________________________
(військова частина, підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

_____________________________________________________________________________________
(підрозділ, цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Формат А4 (210 х 297)

N
з/п

Дата прове-
дення інструк-
тажу

Військове звання, прізвище, ініціали особи, яку інструк-
тують

Професія, посада особи, яку інструк-
тують

Вид інструк-
тажу (первинний, повторний, позапла-
новий, цільовий), назва та номер інструкції

Причина проведення позапла-
нового або цільового інструк-
тажу

Військове звання, прізвище, ініціали особи, яка інструк-
тує та перевіряє знання

Підписи

Стажування (дублювання) на робочому місці

Знання переві-
рив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)

особи, яку інструк-
тують

особи, яка інструк-
тує

кількість змін, з ___ до ___ (дати)

стажу-
вання (дублю-
вання) пройшов (підпис праців-
ника)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
робіт, які необхідно виконувати за нарядами-допусками

Газонебезпечні роботи;

ремонт котельних агрегатів (робота всередині топок, барабанів, електрофільтрів, газоходів, повітроводів, систем пилоприготування, золовловлювання, золовидалення; роботи на поверхнях нагріву і трубопроводах у межах котла);

ремонт турбін і допоміжного турбінного обладнання (конденсаторів, теплообмінних апаратів, мастильних систем);

ремонт конвеєрів, живильників, елеваторів, дробарок, грохотів, вагоноперекидачів, пристроїв, що скидають паливо зі стрічкових конвеєрів;

ремонт електромагнітних сепараторів, вагів стрічкових конвеєрів, тріско- і кореневловлювачів, а також механізованих пробовідбірників твердого палива;

ремонтні роботи в мазутному господарстві;

ремонт насосів (живильних, конденсатних, циркуляційних, сітьових, підживлювальних) і мішалок;

ремонт обертових механізмів (дуттьових і млинових вентиляторів, димососів, млинів);

вогневі і газонебезпечні роботи на обладнанні, у зоні діючого обладнання і у виробничих приміщеннях;

установлення та знімання заглушок на трубопроводах (крім трубопроводів води з тиском, не більшим від атмосферного, і температурою до +45° C);

ремонт вантажопідіймальних машин (крім колісних та гусеничних самохідних), кранових візків, підкранових шляхів, скреперних установок, перевантажувачів, підіймачів, фунікулерів, канатних доріг;

демонтаж, монтаж обладнання в зоні діючого устаткування;

врізання гільз і штуцерів для приєднання приладів, установлення та знімання вимірювальних діафрагм витратомірів;

установлення, знімання, перевірка і ремонт апаратури автоматичного регулювання, дистанційного керування, захисту, сигналізації та контролю, що потребує зупинення, обмеження продуктивності та зміни схеми і режиму роботи обладнання;

ремонт трубопроводів і арматури без знімання її з трубопроводів, ремонт або заміна імпульсних ліній (газо-, мазуто- і паропроводів, трубопроводів пожежогасіння, дренажних ліній, трубопроводів з отруйним і агресивним середовищем, трубопроводів гарячої води з температурою понад +45° C);

комплексне випробування технологічного захисту після капітального ремонту або монтажу обладнання;

налагоджування схем автоматики, захисту, сигналізації і випробування комплектів автоматики;

роботи з ремонту датчиків, пов'язані з виведенням з дії або продуванням імпульсних ліній (крім повітропроводів і пилопроводів);

ремонт теплопроводів;

гідропневматичне промивання трубопроводів;

випробування теплової мережі на розрахунковий тиск і розрахункову температуру теплоносія;

роботи в місцях, небезпечних щодо загазованості, вибухонебезпеки і ураження електричним струмом і з обмеженим доступом для відвідування;

роботи в камерах, колодязях, апаратах, бункерах, резервуарах, баках, колекторах, тунелях, трубопроводах, каналах та ямах, конденсаторах турбін та інших металевих ємностях;

дефектоскопія обладнання;

хімічне очищення обладнання;

нанесення антикорозійних покриттів;

теплоізоляційні роботи;

складання і розбирання риштувань заввишки понад 2,0 м;

закріплення стінок траншей і котлованів;

земляні роботи в зоні підземних комунікацій;

завантажування, довантажування та вилучення фільтрувального матеріалу під час відкривання фільтрів;

ремонтні роботи в хлораторній, гідразинній та аміачній установках;

водолазні роботи;

роботи, що проводяться з використанням плавзасобів;

ремонт водозабірних споруд;

ремонт димових труб, градирень, будівель та споруд.

 

Титульний аркуш журналу

_____________________________________________________________________________________
(військова частина, підприємство, організація, установа)

ЖУРНАЛ
обліку і реєстрації робіт за нарядами-допусками та розпорядженнями

_____________________________________________________________________________________
(підрозділ, цех, дільниця, бригада, служба, лабораторія, майстерня)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

Формат А4 (210 х 297)

Номер

Місце проведення роботи і її зміст, заходи безпеки

Виконавець робіт
(військове звання, прізвище, ініціали)

Члени бригади
(прізвище, ініціали)

Особа, яка дала розпорядження
(військове звання, прізвище, ініціали)

Роботу розпочато
(дата, година)

Роботу закінчено
(дата, година)

наряду-допуску

розпорядження

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. У разі виконання робіт за нарядами-допусками заповнюються тільки графи 1, 7, 8.

2. У разі виконання робіт за розпорядженнями заповнюються всі графи, крім графи 1.

____________

Опрос