Идет загрузка документа (271 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Приказ областного военного комиссара о выплате денежной помощи членам семьи (иждивенцам) военнослужащего в случае его гибели (смерти)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.11.2014

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
__________________ обласного військового комісара

"___" ____________ 20__ р.

N ______

Про виплату грошової допомоги
членам сім'ї (утриманцям)

____________________________
(військове звання, прізвище, ім'я
та по батькові військовослужбовця)

______ загинув (помер) _______________________________________________________________
   (дата)                                                                                       (військове звання, прізвище, ім'я
____________________________________________________________________________________
                                                                              та по батькові військовослужбовця)
унаслідок ___________________________________________________________________________
                                                 (причинний зв'язок з виконанням обов'язків або з проходженням
___________________________________________________________________________________.
                                                                                      військової служби)

Члени сім'ї, батьки, утриманці, а саме:
1. _________________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок)
2. _________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок)
мають право на одноразову грошову допомогу в рівних частках кожному, виходячи із загального розміру допомоги в розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на день загибелі (смерті) військовослужбовця.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", свідоцтва про смерть N ____ від ________, виданого __________________________________________________,
                                                                                                           (найменування органу, який видав свідоцтво)
наказу командира в/ч _____ від _____ N _____ про виключення із списків особового складу

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги, перерахувати:
1) _________________________________________________________________________________
                                              (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї, батька, матері або утриманця)
на рахунок N _______ у відділенні _________________________________ банку в сумі __________
________________________________________________________________________ (______) грн;
                                                                                           (словами та цифрами)
2) _________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї, батька, матері або утриманця)
на рахунок N _______ у відділенні ________________________________ банку в сумі ___________
________________________________________________________________________ (______) грн.
                                                                                        (словами та цифрами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити
________________________________________ та ________________________________________
                          (прізвище, ім'я та по батькові)                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
про перерахування їм належної частини одноразової грошової допомоги.

Військовий комісар

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Опрос