Идет загрузка документа (271 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Приказ командира воинской части о выплате денежной помощи военнослужащему, признанному инвалидом

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.11.2014

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
командира військової частини _____

"___" ____________ 20__ р.

N ______

Про виплату грошової допомоги

_______________________________________________________________________________, який
                                                              (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
__________ визнаний інвалідом __ групи внаслідок ________________________________________
        (дата)                                                                                                                                    (причинний зв'язок
____________________________________________________________________________________
                                                   з виконанням обов'язків або з проходженням військової служби)

і має право на одноразову грошову допомогу в розмірі ___-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на дату встановлення групи інвалідності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві" та довідки МСЕК N _____ від ______, виданої __________________________ медико-соціальною експертною комісією,

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги, перерахувати
____________________________________________________________________________________
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)

на рахунок N ________ у відділенні __________________________________________ банку в сумі
________________________________________________________________________ (______) грн.
                                                                                 (словами та цифрами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити __________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця)
про перерахування йому одноразової грошової допомоги.

3. Начальнику штабу надіслати витяг із цього наказу до органу, через який здійснюється фінансування цієї виплати.

Командир військової частини

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
__________________ обласного військового комісара

"___" ____________ 20__ р.

N ______

Про виплату грошової допомоги
членам сім'ї (утриманцям)

____________________________
(військове звання, прізвище, ім'я
та по батькові військовослужбовця)

______ загинув (помер) _______________________________________________________________
   (дата)                                                                                       (військове звання, прізвище, ім'я
____________________________________________________________________________________
                                                                              та по батькові військовослужбовця)
унаслідок ___________________________________________________________________________
                                                 (причинний зв'язок з виконанням обов'язків або з проходженням
___________________________________________________________________________________.
                                                                                      військової служби)

Члени сім'ї, батьки, утриманці, а саме:
1. _________________________________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок)
2. _________________________________________________________________________________,
                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові, родинний зв'язок)
мають право на одноразову грошову допомогу в рівних частках кожному, виходячи із загального розміру допомоги в розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на день загибелі (смерті) військовослужбовця.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 року N 975 "Про затвердження Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві", свідоцтва про смерть N ____ від ________, виданого __________________________________________________,
                                                                                                           (найменування органу, який видав свідоцтво)
наказу командира в/ч _____ від _____ N _____ про виключення із списків особового складу

НАКАЗУЮ:

1. Начальнику фінансово-економічної служби кошти, отримані для виплати одноразової грошової допомоги, перерахувати:
1) _________________________________________________________________________________
                                              (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї, батька, матері або утриманця)
на рахунок N _______ у відділенні _________________________________ банку в сумі __________
________________________________________________________________________ (______) грн;
                                                                                           (словами та цифрами)
2) _________________________________________________________________________________
                                            (прізвище, ім'я та по батькові члена сім'ї, батька, матері або утриманця)
на рахунок N _______ у відділенні ________________________________ банку в сумі ___________
________________________________________________________________________ (______) грн.
                                                                                        (словами та цифрами)

2. Начальнику фінансово-економічної служби повідомити
________________________________________ та ________________________________________
                          (прізвище, ім'я та по батькові)                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)
про перерахування їм належної частини одноразової грошової допомоги.

Військовий комісар

_________________
(підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

____________

Опрос