Идет загрузка документа (402 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Международный ветеринарный сертификат на корма растительного происхождения, экспортируемые из Украины INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.11.2014

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

МІЖНАРОДНИЙ ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ
INTERNATIONAL VETERINARY CERTIFICATE N
на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post __________________________________________________________________

Найменування продукції
Name of the product ____________________________________________________________________

Вага нетто
Net weight ____________________________________________________________________________

1. Походження продукції / Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю _____________________________________________________________________________________
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory ____________________________

2. Направлення продукції / Destination of the product

Країна призначення
Country of destination ____________________________________________________________________

Країни транзиту
Countries of transit _______________________________________________________________________

Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _________________________________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee _____________________________________________________________

Транспорт
Means of transport _______________________________________________________________________
                                                                     (вказати N вагона, автомашини / specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження. Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.

(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ______________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні не вище ______________ Бк/кг.
The grains before shipment on ______________ were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.
Analysis N ________ the level of contamination did not exceed ______________ Bk/kg.

Укладено / Made on _______________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ініціали / title, name)

Підпис/Signature
М. П./Stamp

  

УКРАЇНА
UKRAINE

____________________________________________________
(найменування компетентного органу / name of the Competent Authority)

КОРІНЕЦЬ МІЖНАРОДНОГО
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФІКАТА
COUNTERFOIL OF INTERNATIONAL
VETERINARY CERTIFICATE N
на корми рослинного походження, які експортують з України
for feeds of vegetal origin exported from Ukraine

Прикордонний інспекційний пункт
Frontier Inspection Post __________________________________________________________________

Найменування продукції
Name of the product ____________________________________________________________________

Вага нетто
Net weight ____________________________________________________________________________

1. Походження продукції / Origin of the product

Найменування та місцезнаходження виробника, вказати адміністративно-територіальну одиницю _____________________________________________________________________________________
Name and address of producer, indicate the name of administrative territory ____________________________

2. Направлення продукції / Destination of the product

Країна призначення
Country of destination ____________________________________________________________________

Країни транзиту
Countries of transit _______________________________________________________________________

Пункт перетину кордону
Point of crossing the board _________________________________________________________________

Найменування та місцезнаходження одержувача
Name and address of consignee _____________________________________________________________

Транспорт
Means of transport _______________________________________________________________________
                                                                          (вказати N вагона, автомашини / specify the number of the wagon, truck)

3. Я, що нижче підписався, лікар державної ветеринарної медицини, засвідчую, що подані до огляду вказані корми рослинного походження походять із місцевості, вільної від інфекційних хвороб тварин за списком МЕБ протягом останніх 12 місяців, а також від інших гострозаразних інфекційних хвороб, які небезпечні для великої рогатої худоби, свиней та птиці; протягом останніх 3 місяців не мають в собі ентеропатогенної мікрофлори і сальмонел та токсигенних грибів, що підтверджується експертизою державної ветеринарної лабораторії, яка акредитована на такі дослідження. Транспортні засоби очищені та продезінфіковані засобами та методами, що прийняті в Україні.

(I, the undersigned veterinarian of the Government of the Ukraine certify, that subjected to examination above mentional feeds of vegetal origin: originate from the locality, free both from infectious disease included in the O.I.E. list during the last 12 months, and also from other infectious diseases, which are dangerous for cows, pigs and poultry, during the last 3 months: do not contain enteropathogenic strains of microflora and salmonella and toxigenic fungi what is confirmed by the examination in the State Veterinary Laboratory, approved for conducting such examinations. Means of transport have been cleaned and disinfected by the methods and means approved in Ukraine.)

Зерно перед відправкою ______________ року перевірено на радіоактивне забруднення в державній ветеринарній лабораторії, що акредитована на такі дослідження.
Експертиза N ______ на радіоактивне забруднення при дослідженні не вище ______________ Бк/кг.
The grains before shipment on ______________ were tested for radioactive contamination in the State Veterinary Laboratory licensed for conducting such tests.
Analysis N ________ the level of contamination did not exceed ______________ Bk/kg.

Укладено / Made on _______________ 20__ року

Державний лікар ветеринарної медицини
State doctor of veterinary medicine
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ініціали / title, name)

Підпис/Signature
М. П./Stamp

Опрос