Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет об организации проведения специальных объектных учений (объектной тренировки) по вопросам гражданской защиты

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 03.11.2014
Утратил силу

ЗВІТ
про організацію проведення спеціального об'єктового навчання (об'єктового тренування) з питань цивільного захисту

за темою: ________________________________________________________________________

Тривалість навчання ____

Керівник навчання _____

До навчання залучались:

керівний склад _______ осіб;

комісія з питань надзвичайних ситуацій _______ осіб;

евакуаційні органи _____ осіб;

пожежно-технічна комісія ________ осіб;

спеціалізовані служби цивільного захисту ________ осіб;

формування цивільного захисту _________ осіб;

добровільні пожежні дружини (команди) ________ осіб;

інші працівники ________ осіб.

1. Оцінка готовності на період проведення навчання підприємства, установи, організації до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки, цивільного захисту на особливий період, у тому числі:

якості відпрацювання планувальних документів для організації діяльності з питань цивільного захисту;

стану утримання та підготовки до використання за призначенням захисних споруд цивільного захисту;

заходів із завчасного накопичення і підтримання у готовності засобів радіаційного та хімічного захисту;

створення матеріального резерву та запасу майна цивільного захисту;

стану підготовки керівного складу органів управління, спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту;

функціонування об'єктової (локальної) системи оповіщення та організації порядку доведення до персоналу інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації;

організації заходів щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки.

2. Повнота і якість відпрацювання планувальних документів з навчання (тренування), доцільність та реальність задуму навчання (тренування).

3. Відповідність відтворення (імітації) навчальної обстановки характеру виробництва, відповідність ввідних даних щодо обсягу, ступеня деталізації, джерел та часу їх надходження з урахуванням реальних можливостей. Зміст ввідних даних щодо розвитку обстановки.

4. Оцінка дій органів управління.

Строк проходження інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації від чергової диспетчерської служби об'єктового рівня до чергової диспетчерської служби місцевого рівня.

Дії органів управління під час введення режиму підвищеної готовності: організація роботи комісії з питань надзвичайних ситуацій, розгортання засобів управління та організація на них роботи, приведення у готовність системи зв'язку та обміну інформацією, вжиття заходів щодо захисту персоналу та забезпечення сталого функціонування підприємства, установи, організації.

Дії органів управління під час введення режиму надзвичайної ситуації: приведення у готовність до дій аварійно-технічних підрозділів і формувань цивільного захисту, добровільних протипожежних формувань, що залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації, призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, організація збору та узагальнення даних і оцінки обстановки, правильність розрахунків, підготовка обґрунтованих пропозицій щодо рішень та відповідності завдань, поставлених перед підлеглими.

Організація і здійснення заходів з локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій, пожеж із залученням необхідних сил та засобів.

Забезпечення взаємодії з органами управління і силами, визначеними для проведення спільних заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Організація основних видів забезпечення під час дій у зоні надзвичайних ситуацій.

Розроблення документів на проведення відповідних заходів з цивільного захисту, чітке і наочне позначення обстановки.

Особиста присутність керівництва на місцях проведення практичних робіт, контроль за діями чергової диспетчерської служби, керівників структурних підрозділів підприємства, установи, організації, інженерно-технічних працівників щодо оперативного залучення сил і засобів для локалізації аварії, пожежі.

5. Оцінка дій спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, що навчаються.

Правильність і доцільність прийнятих керівниками рішень. Своєчасність висунення до об'єкта (місця) проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

Результати практичних дій формувань цивільного захисту з використання засобів механізації, техніки, приладів, розбирання завалів, рятування уражених та надання їм першої медичної допомоги.

Організація робіт, пов'язаних із забезпеченням сталого функціонування підприємства, установи, організації та першочерговим життєзабезпеченням постраждалих.

6. Відпрацювання сигналів оповіщення цивільного захисту і дій персоналу за ними.

7. Перелік робіт, виконаних з метою удосконалення складових системи цивільного захисту підприємства, установи, організації у період підготовки та проведення навчання з цивільного захисту (тренування з надзвичайних ситуацій).

8. Перелік матеріалів з моделювання надійності роботи підприємства, установи, організації у разі можливого впливу аварій і надзвичайних ситуацій на інженерно-технічний комплекс об'єкта для проведення подальших організаційних, технологічних та інженерно-технічних заходів.

9. Результати навчання (тренування), обговорені на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій підприємства, установи, організації (протокол N _____ від ____________ додається).

Керівник навчання (тренування) ____________________________________
                                                                                            (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Посередник при керівникові навчання (тренування) _____________________________
                                                                                                                              (посада, підпис, ініціали, прізвище)

Опрос