Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка-подтверждение, что товары и услуги оплачиваются за счет грантов (субгрантов), предоставленных в соответствии с программами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине, выполняемыми в соответствии с Законом Украины "О выполнении программ Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине"

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.10.2014

ДОВІДКА-ПІДТВЕРДЖЕННЯ,
що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні",
від ____ __________ 20__ р. N ____________

МОЗ підтверджує, що операції з постачання товарів та послуг, здійснені _______________________________________________________________________________
                                                          (найменування постачальника товарів та послуг,
_______________________________________________________________________________
              податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________________________________________________________________________
                    або серія та номер паспорта особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від
_______________________________________________________________________________
        прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це
_______________________________________________________________________________
                                    відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті),
_______________________________________________________________________________
                                      індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)
відповідно до договору від _____ ________ 20__ р. N _________________________________
_______________________________________________________________________________
                                                                          (найменування основного
_______________________________________________________________________________
                                                     реципієнта (субреципієнта), податкова адреса,
_______________________________________________________________________________
              код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
_______________________________________________________________________________
             паспорта особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного
_______________________________________________________________________________
                   номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган
_______________________________________________________________________________
                                   державної податкової служби і має відмітку у паспорті), індивідуальний
_______________________________________________________________________________
                                        податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)
згідно з податковими накладними __________________________________________________
                                                                                                                               (дата та номер,
_______________________________________________________________________________,
                                                        сума без урахування податку на додану вартість)
оплачуються за рахунок гранту (субгранту), наданого відповідно до договору про надання гранту (субгранту) від _____ ___________ 20__ р. N _______________ на виконання програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні __________________
                                                                                                                                                                   (назва програми)
відповідно до Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні".

Загальна сума, що підлягає звільненню відповідно до пункту 26 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України від оподаткування податком на додану вартість, становить _______________________ гривень.
                                               (словами)

____________________________
(найменування посади уповноваженої
  особи
МОЗ)

М. П.

_____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Опрос