Идет загрузка документа (47 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [о выдаче справки-подтверждения, что товары и услуги оплачиваются за счет грантов (субгрантов), предоставленных в соответствии с программами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине, выполняемыми в соответствии с Законом Украины "О выполнении программ Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в Украине"]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.10.2014

ЗАЯВА

Просимо видати довідку-підтвердження, що товари та послуги оплачуються за рахунок грантів (субгрантів), наданих відповідно до програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні, які виконуються відповідно до Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні", для підтвердження звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання таких товарів та послуг.

Повідомляємо, що _______________________________________________________________
                                                                                    (найменування постачальника товарів та послуг,
_______________________________________________________________________________
            податкова адреса, код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків
_______________________________________________________________________________
                   або серія та номер паспорта особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від
_______________________________________________________________________________
           прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це
_______________________________________________________________________________
                                 відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті),
_______________________________________________________________________________
                                індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)
відповідно до договору від _____ _________ 20__ р. N _________________ здійснено операції з постачання товарів та послуг.

Податкові накладні _______________________________________________________________
                                                              (дата та номер, сума без урахування податку на додану вартість)
Загальна сума, що підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість, становить __________________________________ гривень.

Постачання товарів та послуг здійснено відповідно до умов договору основному реципієнтові (субреципієнтові) _______________________________________________________________
                                                                                       (найменування, податкова адреса,
______________________________________________________________________________
           код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
______________________________________________________________________________
           паспорта особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного
______________________________________________________________________________
                 номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган
______________________________________________________________________________
                                   державної податкової служби і має відмітку у паспорті), індивідуальний
______________________________________________________________________________
                                     податковий номер платника податку на додану вартість (за наявності)

За інформацією основного реципієнта (субреципієнта), оплата товарів та послуг здійснюється за рахунок гранту (субгранту), наданого відповідно до договору про надання гранту (субгранту) від _____ _________ 20__ р. N _________________ на виконання програми Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні ____________________________
                                                                                                                                                     (назва програми)
відповідно до Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні".

Додаток: на ______ арк. у ____ прим.

______________________
       (найменування посади
     керівника постачальника)

М. П.

____ _____________ 20__ року

______________
(підпис)

_________________________
(ініціали та прізвище)

Опрос