Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол принятия квалификационного экзамена по иностранному языку [относительно иноязычной подготовки сотрудников Службы внешней разведки Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.10.2014

ІНСТИТУТ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ N

                   приймання кваліфікаційного екзамену з ________________________ мови
                                                                                                                                     (найменування мови)
                                 від "___" ___________ 20__ року, місто ___________________

N
з/п

Прізвище, ім'я та по батькові
(повністю)

N екзаме-
наційного білета

Аудіювання

Мовлення

Читання

Письмо

загальна оцінка за резуль-
татами екзамену

розуміння фонограми на слух

розуміння мови співроз-
мовника

вміння вести бесіду

змісто-
вний бік мовлення

розуміння прочи-
таного

вимова та техніка читання

письмовий переклад з іноземної мови

письмовий переклад іноземною мовою

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього складало іспит _____ осіб, з них отримали оцінки:

"відмінно"                   - _____ осіб;

"добре"                        - _____ осіб;

"задовільно"               - _____ осіб;

"незадовільно"           - _____ осіб.

Голова комісії:

_______________
(підпис)

_________________
     (прізвище, ініціали)

Члени комісії:

_______________
(підпис)

_________________
     (прізвище, ініціали)

 

_______________
(підпис)

_________________
     (прізвище, ініціали)

Опрос