Идет загрузка документа (95 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о последипломном образовании (повышении квалификации) [относительно иноязычной подготовки сотрудников Службы внешней разведки Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 07.10.2014

Для службового користування
(після заповнення)
Зберігати в особовій справі

Лицьовий бік

ІНСТИТУТ СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ
м. Київ

СВІДОЦТВО
про післядипломну освіту
(підвищення кваліфікації)

Видано             _______________________________________________________________________
                                                                           (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

                                                                      про те, що він (вона)

з   "___" ___________ 20__ року        до   "___" ___________ 20__ року

навчався(лася) в Інституті Служби зовнішньої розвідки України на
_________________________________________________________________________ і набув(ла)
                                         (курсах іноземних мов/потоці інтенсивної іншомовної підготовки)
теоретичних і практичних знань відповідно до __________________________________________
                                                                                                                       (функціонального/оперативного/професійного)
рівня володіння ______________________ мовою.
                                                       (назва мови)

Ректор Інституту
___________________
        (військове звання)

 
__________
(підпис)

 
_________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

___ ___________ 20__ року

 

 

Реєстр. N ________

Зворотний бік

За результатами підсумкового контролю успішності засвоєння програми відповідно до навчально-тематичного плану обсягом _________ академічних годин, з _______________________
                                                                                                                                                                                   (назва мови)
мови отримав(ла) такі оцінки:

аудіювання
(розуміння фонограми на слух)

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

мовлення
(бесіда за запропонованою темою)

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

читання
(розуміння тексту)

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

письмо
(лексико-граматичний тест)

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

Загальна оцінка за результатами
підсумкового контролю

 
______________________________________
("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно")

Проректор (з навчальної роботи)
Інституту СЗРУ

________________
     (військове звання)

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

М. П.

___ ___________ 20__ року

Опрос