Идет загрузка документа (187 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Запрос о представлении документов, необходимых для проведения безвыездной проверки [субъектов первичного финансового мониторинга]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.09.2014
Утратил силу

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ЗАПИТ ПРО НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗВИЇЗНОЇ ПЕРЕВІРКИ

 

Керівнику _______________________________________________

(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

 
"___" ____________ 20__ року

Місцезнаходження / місце проживання
________________________________________________________

Державна служба фінансового моніторингу України, керуючись пунктом 5.3 Порядку проведення перевірок Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 05 січня 2012 року N 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 березня 2012 року за N 348/20661 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 05 лютого 2013 року N 59), повідомляє про проведення відповідно до

____________________________________________________________________________________
                         (зазначається підстава для проведення планової або позапланової безвиїзної перевірки)
____________________ перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
            (вид перевірки)
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

____________________________________________________________________________________
                                                                          (період проведення (за наявності))

Я, _________________________________________________________________________________,
                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи, якій відповідно до
пункту 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" доручено проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, вимагаю надати для перевірки у термін до "___" ____________ 20__ року належним чином засвідчені копії таких документів:
___________________________________________________________________________________

______________________________
                               (посада)

______________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

(Порядок доповнено додатком 13 згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 12.08.2014 р. N 808)

Опрос