Идет загрузка документа (187 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт о невозможности проведения проверки субъектов первичного финансового мониторинга и/или его обособленного подразделения

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 22.09.2014
Утратил силу

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Акт
про неможливість проведення перевірки СПФМ та/або його відокремленого підрозділу

_____________________________________________________________________________________
(найменування СПФМ та/або відокремленого підрозділу, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ / прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті))

м. ___________________

"___" ____________ 20__ року

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                 (зазначається підстава для проведення перевірки)
працівниками Держфінмоніторингу України:

1. __________________________________________________________________________________;
                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. __________________________________________________________________________________
                                                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

встановлено таке:
____________________________________________________________________________________
                                (короткий виклад обставин, що унеможливлюють проведення перевірки СПФМ)

У зв'язку із зазначеним вважаємо неможливим проведення перевірки дотримання зазначеним СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Працівники Держфінмоніторингу України:

1.

_______________
(посада)

______________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2.

_______________
(посада)

_______________
(підпис)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Опрос