Идет загрузка документа (385 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Экологический паспорт [региона]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 19.09.2014

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ

________________________________________
Назва одиниці адміністративно-територіального устрою України (регіону)

Карта

 

 

 

 

Карта-схема

 


 

 

 

____ рік

1. Загальна характеристика

Дата утворення

Територія, км2

Кількість адміністративних районів

Кількість міст

з них: обласного підпорядкування

Кількість селищ

Кількість сіл

Чисельність населення, тис. чол.

Щільність населення,
тис. чол. на 1 км2

2. Чисельність населення

Таблиця 1

Назва міста

Кількість наявного населення,
тис. чол.

Площа,
км2

Щільність наявного населення,
тис. чол./ км2

усього

у тому числі

міське

сільське

1

2

3

4

5

6

Міста обласного підпорядкування

м. - " -

 

 

 

 

 

м. - " - ...

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Міста районного підпорядкування

м. - " -

 

 

 

 

 

м. - " - ...

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Райони

- " - ...

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

3. Фізико-географічна характеристика (короткий опис - до 1 арк.)

4. Виробничий комплекс

Таблиця 2

Види економічної діяльності

Кількість підприємств, од.

загальна

екологічно небезпечних

1.

 

 

2.

 

 

3. ...

 

 

Усього

 

 

5. Перелік екологічно небезпечних об'єктів

Таблиця 3

N
з/п

Назва екологічно небезпечного об'єкта

Вид економічної діяльності

Відомча належність
(форма власності)

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографії небезпечних об'єктів

6. Атмосферне повітря

Динаміка викидів в атмосферне повітря

Таблиця 4

Показники

____ рік

____ рік

____ рік

1

2

3

4

Загальна кількість суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, од.

 

 

 

Загальна кількість суб'єктів підприємницької діяльності, поставлених на державний облік, од.

 

 

 

Загальна кількість суб'єктів підприємницької діяльності, що мають дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, од.

 

 

 

Потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел за суб'єктами підприємницької діяльності, поставленими на облік, тис. т

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел, тис. т
у тому числі:

 

 

 

від стаціонарних джерел, тис. т

 

 

 

від пересувних джерел, тис. т

 

 

 

у тому числі від автомобільного транспорту, тис. т

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел у розрахунку на км2, т

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в розрахунку на одиницю валового регіонального продукту

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на км2, т

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел у розрахунку на одну особу, кг

 

 

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел у розрахунку на км2, т

 

 

 

Найбільші середні і максимальні концентрації забруднюючих речовин (в кратності ГДК) в атмосферному повітрі міст

Таблиця 5

Назва забруднюючої речовини

Місто

ГДК, мг/м3

Середня концентрація, мг/м3

Максимальна з разових концентрацій, мг/м3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Таблиця 6

Назва забруднюючої речовини

____ рік

____ рік

____ рік

1

2

3

4

1. Викиди забруднюючих речовин,
усього, тис. т

 

 

 

у тому числі від:

 

 

 

1.1. стаціонарних джерел:

 

 

 

метали та їх сполуки

 

 

 

стійкі органічні забруднювачі

 

 

 

оксид вуглецю

 

 

 

діоксид та інші сполуки сірки

 

 

 

оксиди азоту

 

 

 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

 

 

 

леткі органічні сполуки

 

 

 

1.2. пересувних джерел:

 

 

 

сірчистий ангідрид

 

 

 

оксиди азоту

 

 

 

оксид вуглецю

 

 

 

вуглеводні

 

 

 

леткі органічні сполуки

 

 

 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

 

 

 

у тому числі від:
1.2.1. автомобільного транспорту:

 

 

 

сірчистий ангідрид

 

 

 

оксиди азоту

 

 

 

оксид вуглецю

 

 

 

вуглеводні

 

 

 

леткі органічні сполуки

 

 

 

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

 

 

 

2. Парникові гази,
усього, млн. т CO2 - екв.

 

 

 

Основні забруднювачі атмосферного повітря за звітний рік

Таблиця 7

N
з/п

Назва об'єкта

Назва забруднюючої речовини

Частка викидів забруднюючої речовини

Частка оснащення джерел викидів газоочисними установками (ГОУ), %

Ефективність роботи ГОУ, %

Заходи, спрямовані на зменшення викидів

усього викидів, т/рік

до загального обсягу викидів об'єкта, %

до загального обсягу викидів (населеного пункту), %

загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.

фактично витрачено з початку виконання заходу, тис. грн.

зменшення викидів після впровадження заходу, т/рік *

очікуване

фактичне

1

 

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* графи 12 та 13 заповнюються тільки щодо виконаних заходів.

Фотографії найхарактерніших об'єктів

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря за видами економічної діяльності

Таблиця 8

N
з/п

Види економічної діяльності

Обсяги викидів по регіону

тис. т

у % до підсумку

1

2

3

4

1

Усі види економічної діяльності

 

100,0

 

у тому числі:

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

 

7. Водні ресурси

Характеристика річок

Таблиця 9

Назва річки

Протяжність по території регіону, км

Річковий басейн, до якого відноситься річка

Кількість населених пунктів вздовж берегової смуги, од.

Кількість гребель (водосховищ), од.

Кількість трубопроводів, що проходять через річку, од.

Кількість напірних каналізаційних колекторів, що перетинають водний об'єкт, од.

газо-

нафто-

аміако-

продукто-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Великі річки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні річки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малі річки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дозвільна діяльність у сфері водокористування

Таблиця 10

Дозволи на спеціальне водокористування

По роках

____ рік

____ рік

____ рік

короткостроковий

довгостроковий

короткостроковий

довгостроковий

короткостроковий

довгостроковий

- у разі використання води водних об'єктів загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

видано вперше

 

 

 

 

 

 

анульовано*

 

 

 

 

 

 

продовжено строк

 

 

 

 

 

 

- у разі використання води водних об'єктів місцевого значення

 

 

 

 

 

 

видано вперше

 

 

 

 

 

 

анульовано*

 

 

 

 

 

 

продовжено строк

 

 

 

 

 

 

____________
* Окремо зазначити підстави для анулювання дозволу на спеціальне водокористування та перелік підприємств, до яких застосовано такий захід.

Водні об'єкти регіону

Таблиця 11

Водні об'єкти

Одиниця виміру

Кількість

Примітка

Усього

од.

 

 

у тому числі:

 

 

 

місцевого значення

од.

 

 

з них передано в оренду водних об'єктів (зокрема)

од.

 

 

водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення)

од.

 

 

ставків

од.

 

 

озер

од.

 

 

замкнених природних водойм

од.

 

 

акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України

од.

 

 

загальнодержавного значення

од.

 

 

з них передано в оренду, зокрема

од.

 

 

водосховищ (крім водосховищ комплексного призначення)

од.

 

 

ставків

од.

 

 

озер

од.

 

 

замкнених природних водойм

од.

 

 

акваторій (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря, виключної (морської) економічної зони України

од.

 

 

Динаміка водокористування

Таблиця 12

Показники

Одиниця виміру

____ рік

____ рік

____ рік

1

2

3

4

5

Забрано води з природних джерел, усього

млн. м3

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

поверхневої

млн. м3

 

 

 

підземної

млн. м3

 

 

 

морської

млн. м3

 

 

 

Забрано води з природних джерел у розрахунку на одну особу

м3

 

 

 

Використано свіжої води, усього

млн. м3

 

 

 

у тому числі на потреби:

 

 

 

 

господарсько-питні

млн. м3

 

 

 

виробничі

млн. м3

 

 

 

сільськогосподарські

млн. м3

 

 

 

зрошення

млн. м3

 

 

 

Використано свіжої води у розрахунку на одну особу

м3

 

 

 

Втрачено води при транспортуванні

млн. м3

 

 

 

% до забраної води

 

 

 

Скинуто зворотних вод, усього

млн. м3

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

у підземні горизонти

млн. м3

 

 

 

у накопичувачі

млн. м3

 

 

 

на поля фільтрації

млн. м3

 

 

 

у поверхневі водні об'єкти

млн. м3

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, усього

млн. м3

 

 

 

з них:

 

 

 

 

нормативно очищених, усього

млн. м3

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

на спорудах біологічного очищення

млн. м3

 

 

 

на спорудах фізико-хімічного очищення

млн. м3

 

 

 

на спорудах механічного очищення

млн. м3

 

 

 

нормативно (умовно) чистих без очищення

млн. м3

 

 

 

забруднених, усього

млн. м3

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

недостатньо очищених

млн. м3

 

 

 

без очищення

млн. м3

 

 

 

Скинуто зворотних вод у поверхневі водні об'єкти у розрахунку на одну особу

м3

 

 

 

Обсяги оборотної, повторної і послідовно використаної води

Таблиця 13

Види економічної діяльності

____ рік

____ рік

____ рік

усього,
млн. м3

% економії свіжої води за рахунок оборотної

усього,
млн. м3

% економії свіжої води за рахунок оборотної

усього,
млн. м3

% економії свіжої води за рахунок оборотної

Усього по регіону

 

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

промисловість

 

 

 

 

 

 

сільське господарство

 

 

 

 

 

 

житлово-комунальне господарство

 

 

 

 

 

 

Скидання зворотних вод та забруднюючих речовин водокористувачами - забруднювачами поверхневих водних об'єктів

Таблиця 14

Назва водокористувача-забруднювача

____ рік

____ рік

____ рік

об'єм скидання зворотних вод,
млн. м3

обсяг забруднюючих речовин,
т

об'єм скидання зворотних вод,
млн. м3

обсяг забруднюючих речовин,
т

об'єм скидання зворотних вод,
млн. м3

обсяг забруднюючих речовин,
т

1

2

3

4

5

6

7

(водний об'єкт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(водний об'єкт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографії небезпечних об'єктів

Скидання забруднюючих речовин із зворотними водами у поверхневі водні об'єкти

Таблиця 15

Скидання забруднюючих речовин по регіону

____ рік

____ рік

____ рік

обсяг забруднюючих речовин,
тис. т

% до загального обсягу

обсяг забруднюючих речовин,
тис. т

% до загального обсягу

обсяг забруднюючих речовин,
тис. т

% до загального обсягу

1

2

3

4

5

6

7

Скинуто забруднюючих речовин, усього

 

Х

 

Х

 

Х

Скинуто забруднюючих речовин з перевищенням нормативів гранично допустимого скидання

 

 

 

 

 

 

Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об'єктів регіону за звітний рік (в одиницях кратності відповідних ГДК)

Таблиця 16

Місце спостереження за якістю води

Показники складу та властивостей

завислі речовини

БСК5

мінералізація

сульфати

хлориди

азот амонійний

нітрати

нафтопродукти

інші

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Контрольні створи водного об'єкта господарсько-побутового призначення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні створи водного об'єкта рибогосподарського призначення:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод

Таблиця 17

Назва водного об'єкта

Кількість контрольних створів, в яких здійснювались вимірювання, од.

Відібрано та проаналізовано проб води, од.

Кількість показників, у тому числі забруднюючих речовин, що визначалися, од.

Кількість випадків та назва речовин з перевищенням ГДК, од.

усього

з перевищенням ГДК

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Земельні ресурси

Структура земельного фонду регіону

Таблиця 18

Основні види земель та угідь

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

усього,
тис. га

% до загальної площі території

усього,
тис. га

% до загальної площі території

усього,
тис. га

% до загальної площі території

усього,
тис. га

% до загальної площі території

усього,
тис. га

% до загальної площі території

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Загальна територія

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сільськогосподарські угіддя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перелоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сіножаті і пасовища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ліси і інші лісовкриті площі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них вкриті лісовою рослинністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Забудовані землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Відкриті заболочені землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (піски, яри, землі, зайняті зсувами, щебенем, галькою, голими скелями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Інші землі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього земель (суша)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Території, що покриті поверхневими водами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порушені, відпрацьовані землі та їх рекультивація

Таблиця 19

Землі

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

1

2

3

4

5

6

Порушені, тис. га

 

 

 

 

 

% до загальної площі території

 

 

 

 

 

Відпрацьовані, тис. га

 

 

 

 

 

% до загальної площі території

 

 

 

 

 

Рекультивовані, тис. га

 

 

 

 

 

% до загальної площі території

 

 

 

 

 

Консервація деградованих і малопродуктивних земель за звітний рік

Таблиця 20

Види земель

Усього на початок року

Проведено консервацію

Потребують консервації

тис. га

% до загальної площі території

тис. га

% до загальної площі території

тис. га

% до загальної площі території

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водоохоронні зони та прибережні захисні смуги водних об'єктів регіону

Таблиця 21

 

По роках

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

____ рік

Загальна площа встановлених водоохоронних зон водних об'єктів, га
з них: які внесено до державного земельного кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна площа прибережних захисних смуг водних об'єктів, га
з них: які внесено до державного земельного кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поширеність деградаційних процесів

Таблиця 22

Види деградованих земель

По роках

____ рік

____ рік

Площа земель, підданих впливу,
тис. га

% від загальної площі регіону

Площа земель, підданих впливу,
тис. га

% від загальної площі регіону

Дефляційно небезпечні землі (с/г угіддя)

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя), піддані водній ерозії

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя), піддані сумісній дії водної та вітрової ерозії

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя) з кислими ґрунтами

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя) із засоленими ґрунтами

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя) із солонцюватими ґрунтами

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя) із солонцевими комплексами

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя) осолоділі

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя) перезволожені

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя) заболочені

 

 

 

 

Землі (с/г угіддя) кам'янисті

 

 

 

 

Землі, що піддані зсувам

 

 

 

 

Землі над породами, що здатні до карстування,
у тому числі під ________ од. карстопроявів

 

 

 

 

Забруднені землі (с/г угіддя), які не використовуються у с/г виробництві

 

 

 

 

Землі, що перебувають у стані консервації

 

 

 

 

Підтоплені землі

 

 

 

 

Порушені землі

 

 

 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу, азоту, фосфору та калію за результатами агрохімічної паспортизації (раз на 5 років)

Таблиця 23

Характеристика ґрунтів за вмістом гумусу

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, %

дуже низький
< 1,1

низький
1,1 - 2,0

середній
2,1 - 3,0

підвищений
3,1 - 4,0

високий
4,1 - 5,0

дуже високий
> 5,0

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту, що легко гідролізується

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Корнфілд)

дуже низький
< 100

низький
101,0 - 150,0

середній
151,0 - 200,0

підвищений
> 200

 

 

 

 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом азоту за нітрифікаційною здатністю

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту

дуже низький
< 5

низький
5 - 8

середній
9 - 15

підвищений
16 - 30

високий
31 - 60

дуже високий
> 60

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук фосфору

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)

дуже низький
< 20

низький
21 - 50

середній
51 - 100

підвищений
101 - 150

високий
151 - 200

дуже високий
> 200

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ґрунтів за вмістом рухомих сполук калію

Площа ґрунтів, %

Середньозважений показник, мг/кг ґрунту (Чиріков)

дуже низький
< 20

низький
21 - 40

середній
41 - 80

підвищений
81 - 120

високий
121 - 180

дуже високий
> 180

 

 

 

 

 

 

 

9. Лісові ресурси

Лісовий фонд регіону (станом на 01.01.20____ року)

Таблиця 24

N
з/п

 

Загальна площа,
га

Вкриті лісовою рослинністю,
га

Загальний запас деревини,
тис. м3

Примітка

1

2

3

4

5

6

I

Усього лісового фонду (1 + 2)

 

 

 

 

1.

Усього земель лісогосподарського призначення

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1

державних лісогосподарських підприємств

 

 

 

 

1.2

комунальних лісогосподарських підприємств

 

 

 

 

1.3

власників лісів

 

 

 

 

1.4

не наданих у користування (землі запасу)

 

 

 

 

2.*

Усього лісових ділянок, розташованих на землях іншого призначення

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

2.1

державних підприємств

 

 

 

 

2.2

комунальних підприємств

 

 

 

 

2.3

приватних підприємств

 

 

 

 

2.4

інших організацій та установ

 

 

 

 

2.5

власників лісів

 

 

 

 

2.6

не наданих у користування (землі запасу)

 

 

 

 

3.

Загальний запас деревини лісового фонду

*

*

 

 

4.

Запас деревини у розрахунку на один гектар лісового фонду

*

*

 

 

5.

Площа лісів у розрахунку на одну особу

*

 

*

 

6.

Запас деревини у розрахунку на одну особу

*

*

 

 

7.

Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі регіону)

*

 

*

 

____________
* пункт 2 повторюється для кожної категорії цільового призначення земель, у яких є лісові ділянки.

Непридатні для використання в сільському господарстві, деградовані і малопродуктивні землі, можливі для лісорозведення,
станом на 01.01.20
____ року

Таблиця 25

 

Види деградованих і малопродуктивних земель

яри

еродовані балки

крутосхили

піски

пустирі, галявини

кар'єри

1

2

3

4

5

6

7

Загальна площа, га

 

 

 

 

 

 

у тому числі можливі для лісорозведення:

 

 

 

 

 

 

посадка лісу

 

 

 

 

 

 

посів лісу

 

 

 

 

 

 

Лісовий фонд регіону в розрізі категорій земель
(станом на 01.01.20
____ року)

Таблиця 26

N
з/п

Міністерства, відомства (постійні лісокористувачі, власники лісів), інші

Загальна площа, га

Лісові землі, тис. га

Нелісові землі, тис. га

вкриті лісовою рослинністю

не вкриті лісовою рослинністю

усього лісових земель

у тому числі сільськогосподарські угіддя

інші нелісові землі

усього нелісових земель

усього

у тому числі лісові культури

незімкнуті лісові культури

інші, не вкриті лісовою рослинністю

усього не вкритих лісовою рослинністю

сіножаті

рілля

пасовища

разом с/г угідь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Землі лісогосподарського призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Землі історико-культурного природно-заповідного призначення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. тощо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення рубок головного користування за ____ рік

Таблиця 27

Назва лісо-
користувача

Розрахункова лісосіка

Категорія лісів

Площа,
га

Усього,
тис. м3

У тому числі за господарствами

хвойні

твердолистяні

м'яколистяні

площа,
га

ліквідна деревина,
тис. м3

площа,
га

ліквідна деревина,
тис. м3

площа,
га

ліквідна деревина,
тис. м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

затверджена

1
2
3
4
Разом

*

 

*

 

*

 

*

 

освоєна

1
2
3
4
Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

неосвоєна

Разом

*

 

*

 

*

 

*

 

Лісовідновлення за ____ рік
(в розрізі державних органів влади
)

Таблиця 28

N
з/п

Органи державної влади, постійні лісокористувачі, власники лісів

лісовідновлення, га

у тому числі:

усього

посадка лісу, га

посів лісу, га

природне поновлення лісу, га

1

3

4

5

6

7

1

Держлісагентство

 

 

 

 

1.1

_______________ лісгосп

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

Усього

за Держлісагентством

 

 

 

 

2

Мінагрополітики

 

 

 

 

2.1

_______________ лісгосп

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

Усього

за Мінагрополітики

 

 

 

 

3

Міноборони

 

 

 

 

4

Мінприроди

 

 

 

 

5

Інші

 

 

 

 

Лісорозведення (створення нових лісових насаджень) за ____ рік (в розрізі державних органів влади)

Таблиця 29

N
з/п

Органи державної влади, постійні лісокористувачі, власники лісів

Створення нових лісових насаджень, га

лісорозведення, га

природне самозаліснення земель, га

усього створено нових лісів, га

посадка, га

посів, га

у тому числі

заліснення малопродуктивних земель, га

заліснення ярів, балок, кар'єрів, га

створення нових полезахисних лісових смуг, га

заліснення інших земель, га

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Держлісагентство

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

________ лісгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Держлісагентство

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Мінагрополітики

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

________ лісгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Мінагрополітики

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Міноборони

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Мінприроди

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведення лісогосподарських заходів, пов'язаних із вирубуванням деревини за ____ рік

Таблиця 30

Категорія лісів

Загальна площа,
га

Ліквідна деревина,
тис. м3

У т. ч. за господарствами

хвойні

твердолистяні

м'яколистяні

площа,
га

ліквідний запас, тис. м3

площа,
га

ліквідний запас, тис. м3

площа,
га

ліквідний запас, тис. м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Усього рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі: 1. Рубки догляду

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Лісовідновні рубки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Суцільні санітарні рубки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розрубка, розчистка ліній електропередач

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Розрубка, розчистка автомобільних доріг

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка загибелі лісових культур, насаджень та незімкнутих лісових культур

Таблиця 31

 

Держлісагентство

Мінагрополітики

Міноборони

Мінприроди

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1. усього загиблих лісових насаджень, га

 

 

 

 

 

 

у тому числі від:

 

 

 

 

 

 

пожеж

 

 

 

 

 

 

несприятливих погодних умов

 

 

 

 

 

 

хвороб та шкідників лісу

 

 

 

 

 

 

господарської діяльності людини (забудова, ЛЕП, кар'єри, газопроводи тощо)

 

 

 

 

 

 

1.1 з них загиблих лісових культур, га

 

 

 

 

 

 

у тому числі від:
пожеж

 

 

 

 

 

 

несприятливих погодних умов

 

 

 

 

 

 

хвороб та шкідників лісу

 

 

 

 

 

 

господарської діяльності людини (забудова, ЛЕП, кар'єри, газопроводи тощо)

 

 

 

 

 

 

Інше

 

 

 

 

 

 

Розподіл загиблих лісових культур за роком створення

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

і т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання лісових ресурсів за 20 ____ рік

Заготівля лісових ресурсів побічного користування та другорядних лісових матеріалів здійснювалася на підставі лімітів, затверджених рішенням від  ____________  N ________ (відповідний орган виконавчої влади)

Таблиця 32

N
з/п

Органи державної влади, постійні лісокористувачі, власники лісів,

Лісові ресурси побічного користування
(чисельник - ліміт, знаменник - фактично заготовлено)

Другорядні лісові матеріали
(чисельник - ліміт, знаменник - фактично заготовлено)

 

 

гриби

ягоди

лікарські рослини

плоди

горіхи

випас худоби

сінокосіння

підстилка

очерет

тощо

живиця

пні

луб

деревні соки

деревна зелень

новор. ялинка

тощо

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

13

14

15

16

17

18

19

1

Держлісагентство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

_________лісгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Держлісагентство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Мінагрополітики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

_________ лісгосп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за Мінагрополітики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Мінприроди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Міноборони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Надра

Стан основних виявлених осередків і ділянок забруднення підземних вод у звітному році

Таблиця 33

NN
з/п
____
NN
на карті

Басейн підземних вод
(БПВ-1)

Річковий басейн
(РБ)

Одиниця адміністративно-
територіального поділу регіону

Ділянка, осередок забруднення і його місцезнаходження

Дата виявлення ділянки, осередку

Геологічний індекс забрудненого водоносного горизонту

Захищеність водоносного горизонту
(відповідно до карти захищеності)

Тип забруд-
нення

Характеристика ділянок, осередків забруднення на дату виявлення

Характеристика ділянок, осередків забруднення на звітний період

Джерело забруд-
нення

Наявність режимної мережі
(кількість та номери свердловин)

площа забруд-
нення, км
2

глибина залягання забрудненого водоносного горизонту (покрівля-подошва), м
__________
глибина визначення забруднення, м

основні забруднюючі компоненти, їх кількісний склад,
мг/дм
3

площа забруд-
нення,
км
2

глибина проникнення забруднення, м
__________
глибина випробування, м

основні забруднюючі компоненти, їх кількісний склад, мг/дм3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Усього нових ділянок, осередків забруднення в межах одиниці адміністративно-територіального устрою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього нових ділянок, осередків забруднення в межах адміністративних районів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього нових ділянок, осередків забруднення в межах басейнів підземних вод

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього нових ділянок, осередків забруднення в межах річкових басейнів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: графи 10, 11, 12 заповнюються один раз.

Поширення екзогенних геологічних процесів (ЕГП)

Таблиця 34

N
з/п

Вид
(ЕГП)

Площа поширення, км2

Кількість проявів,
од.

% ураженості регіону

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Родовища, що експлуатуються

Таблиця 35

N
з/п

Кількість родовищ, сировина за напрямками використання

Місцезнаходження об'єкта, назва родовища

Площа, га

Площа рекультивованих земель, га

Обсяг накопичених порід, млн. т (м3)

Можливість переведення відвалів, хвостосховищ у ранг техногенних родовищ

усього

розроблюється

родовища

відвалів

відвали

хвостосховища

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. Горючі корисні копалини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Металеві корисні копалини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Неметалеві корисні копалини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родовища підземних вод, що експлуатуються

Таблиця 36

N
з/п

Об'єкт (родовище, ділянка, підприємство)

Корисна копалина, одиниця виміру

Балансові запаси

Видобуток

Втрати

 

 

 

 

 

 

11. Рослинний світ

Види рослин та грибів, що охороняються

Таблиця 37

 

____ рік

____ рік

____ рік

Види рослин та грибів на території області, од.

 

 

 

% від загальної чисельності видів України

 

 

 

Види рослин та грибів, занесені до Червоної книги України, од.

 

 

 

Види рослин та грибів, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори і фауни і природних середовищ існування в Європі, од.

 

 

 

Види рослин та грибів, занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), од.

 

 

 

Динаміка охорони, невиснажливого використання та відтворення дикорослих рослин та грибів

Таблиця 38

Усього видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, екз.

Усього рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, од.

Кількість видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, відтворено на територіях та об'єктах ПЗФ, назва (укр., лат.), екз., га

Кількість популяцій видів рослин та грибів, занесених до Червоної книги України, які зникли, назва (укр., лат.), од.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік видів рослин та грибів, що підлягають особливій охороні на території області (станом на 01.01.20__ року)

Таблиця 39

Назва виду (українська, латинська)

Червона книга України

Бернська конвенція

CITES

Європейський червоний список

МСОП

1

2

3

4

5

6

...

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

Інформація про інвазійні (чужорідні) види рослин

Таблиця 40

Назва виду (українська, латинська)

Занесення виду до карантинного списку

Заходи із запобігання розповсюдженню виду

 

 

 

12. Тваринний світ

Види тваринного світу, що охороняються

Таблиця 41

 

____ рік

____ рік

____ рік

Види тварин, занесені до Червоної книги України, од.

 

 

 

Види тварин, занесені до додатків Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES), од.

 

 

 

Види тварин, занесені до додатків Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції), од.

 

 

 

Види, занесені до додатків Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннської конвенції, CMS), од.

 

 

 

Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження афроєвразійських мігруючих водно-болотних птахів (AEWA), од.

 

 

 

Види, що охороняються відповідно до Угоди про збереження популяцій європейських кажанів (EUROBATS), од.

 

 

 

Перелік видів тварин, що охороняються, в регіоні (станом на 01.01.20____ року)

Таблиця 42

Назва виду (українська і латинська)

Червона книга України

Бернська конвенція

CITES

CMS

AEWA

EUROBATS

Європейський червоний список

МСОП

1

2

3

4

5

6

7

8

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік видів тварин, що охороняються, і які з'явились чи зникли в регіоні за останні три роки

Таблиця 43

Назва виду

З'явились

Зникли

Причина

1

2

3

4

...

 

 

 

Інформація про чужорідні види тварин (види-вселенці)

Таблиця 44

Назва виду (українська і латинська (наукова))

Результати досліджень, заходи контролю чисельності

1

2

 

 

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (особин)

Таблиця 45

Види мисливських тварин

____ рік

____ рік

____ рік

1

2

3

4

...

 

 

 

Добування основних видів мисливських тварин (особин)

Таблиця 46

Рік

Види мисливських тварин

Затверджений ліміт добування

Видано ліцензій

Добуто

Не використано ліцензій

Причина невикористання

1

2

3

4

5

6

7

20__

 

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

 

20__

 

 

 

 

 

 

Динаміка вилову риби

Таблиця 47

Рік

Водний об'єкт

Затверджений ліміт вилову, т/рік

Фактичний вилов, т/рік

1

2

3

4

20__

 

 

 

20__

 

 

 

20__

 

 

 

Кількість виявлених фактів браконьєрства

Таблиця 48

 

____ рік

____ рік

____ рік

Виявлено фактів браконьєрства, од.

 

 

 

Перелік наукових досліджень щодо стану дикої фауни і заходів, вжитих щодо охорони тваринного світу, у тому числі на виконання вимог міжнародних договорів України у галузі дикої фауни та рішень її керівних органів

Таблиця 49

Назва дослідження або заходу

Виконавець(-ці)

Основні досягнуті результати

 

 

 

13. Природно-заповідний фонд

___________________________________________________________
назва одиниці адміністративно-територіального устрою України (регіону) 

Розподіл земель об'єктів ПЗФ за угіддями

Таблиця 50

N
графи за формою 6-зем

Угіддя

Площі угідь у межах земель, наданих установам ПЗФ у постійне користування

Площі угідь у межах земель, що знаходяться у користуванні інших землекористувачів та земель запасу

Разом

га

%

га

%

га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Сільськогосподарські землі, усього

 

 

 

 

 

 

4

з них: сільгоспугіддя

 

 

 

 

 

 

14 - 17 + 20

інші

 

 

 

 

 

 

18

забруднені сільськогосподарські угіддя, які не використовуються в сільськогосподарському виробництві

 

 

 

 

 

 

5

із сільгоспугідь: рілля

 

 

 

 

 

 

6

перелоги

 

 

 

 

 

 

7

багаторічні насадження

 

 

 

 

 

 

11

сіножаті

 

 

 

 

 

 

12

пасовища

 

 

 

 

 

 

21

Ліси та інші лісовкриті площі, усього

 

 

 

 

 

 

22

з них: лісові землі, усього

 

 

 

 

 

 

28

чагарники

 

 

 

 

 

 

34

Забудовані землі, усього

 

 

 

 

 

 

63

Відкриті заболочені землі, усього

 

 

 

 

 

 

66

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом

 

 

 

 

 

 

67

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

 

 

 

 

 

 

68

з них: кам'янисті місця

 

 

 

 

 

 

69

піски (включаючи пляжі)

 

 

 

 

 

 

70

яри

 

 

 

 

 

 

71

інші

 

 

 

 

 

 

72

Води, усього

 

 

 

 

 

 

73

з них: природні водотоки

 

 

 

 

 

 

74

штучні водотоки

 

 

 

 

 

 

75

озера, лимани

 

 

 

 

 

 

76

ставки

 

 

 

 

 

 

77

водосховища

 

 

 

 

 

 

 

Усього земель

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, моря

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

100

 

100

 

100

Розподіл лісових земель об'єктів ПЗФ за їх категоріями

Таблиця 51

N графи за формою N 1 Державного лісового кадастру

Категорії лісових земель

Площа в межах земель, наданих установам ПЗФ у постійне користування

Площа в межах земель, що знаходяться у користуванні інших землекористувачів та земель запасу

Разом

га

%

га

%

га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Вкриті лісовою рослинністю, усього

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі лісові культури

 

 

 

 

 

 

4

Незімкнуті лісові культури

 

 

 

 

 

 

5

Лісові розсадники, плантації

 

 

 

 

 

 

10

Не вкриті лісовою рослинністю, усього

 

 

 

 

 

 

6

у тому числі: рідколісся

 

 

 

 

 

 

7

згарища

 

 

 

 

 

 

8

зруби

 

 

 

 

 

 

9

галявини

 

 

 

 

 

 

11

Лісові шляхи, просіки тощо

 

 

 

 

 

 

12

Усього лісових земель

 

100

 

100

 

100

Розподіл територій та об'єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за їх значенням, категоріями та типами
(станом на 01.01.20____ року)

Таблиця 52

Категорії об'єктів ПЗФ

Об'єкти ПЗФ

% площі окремих категорій до загальної площі ПЗФ

загальнодержавного значення

місцевого значення

разом

кількість,
од.

площа, га

кількість,
од.

площа, га

кількість,
од.

площа, га

усього

у тому числі надана в постійне користування

усього

у тому числі надана в постійне користування

усього

у тому числі надана в постійне користування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Природні заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біосферні заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні природні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні ландшафтні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказники, усього

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ландшафтні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

лісові

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

ботанічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

загальнозоологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

орнітологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

ентомологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

іхтіологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

гідрологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

загальногеологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

палеонтологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

карстово-спелеологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

Пам'ятки природи, усього

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

ботанічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

зоологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

гідрологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

геологічні

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

Заповідні урочища

 

 

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

Ботанічні сади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дендрологічні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоологічні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Фотографії найхарактерніших об'єктів ПЗФ

Динаміка структури природно-заповідного фонду
_________________________________________________________
назва одиниці адміністративно-територіального устрою України (регіону)

Таблиця 53

Категорії територій та об'єктів ПЗФ

На 01.01.2009 року

На 01.01.2010 року

На 01.01.2011 року

На 01.01.2012 року

На 01.01.2013 року

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

кількість, од.

площа, га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Природні заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біосферні заповідники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національні природні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональні ландшафтні парки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказники загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказники місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятки природи загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам'ятки природи місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заповідні урочища

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботанічні сади загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ботанічні сади місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дендрологічні парки загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дендрологічні парки місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоологічні парки загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоологічні парки місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактична площа ПЗФ*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% фактичної площі ПЗФ від площі АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
Примітка: * - сумарна площа територій та об'єктів ПЗФ без урахування площі тих об'єктів ПЗФ, що входять до складу територій інших об'єктів ПЗФ.

Розподіл земель об'єктів ПЗФ за землекористувачами, власниками землі

Таблиця 54

N рядка за формою 6-зем

Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування

Площа

га

%

1

2

3

4

1.

Сільськогосподарські підприємства (усього земель у власності та користуванні)

 

 

2.

Громадяни, яким надані землі у власність і користування

 

 

3 + 4 + 5 + 6

Заклади, установи, організації; промислові та інші підприємства; підприємства та організації транспорту, зв'язку; частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони

 

 

7.1

Природоохоронні установи (об'єкти ПЗФ), землі, надані в постійне користування

 

 

7.2 + 7.3

Підприємства, установи, організації оздоровчого, рекреаційного призначення

 

 

7.4

Підприємства, установи, організації історико-культурного призначення

 

 

8

Лісогосподарські підприємства

 

 

9

Водогосподарські підприємства

 

 

10 + 11

Підприємства іноземних інвесторів та спільних підприємств

 

 

12

Землі запасу та землі, що не надані у власність та постійне користування в межах населеного пункту

 

 

 

РАЗОМ

 

100

14. Формування екологічної мережі

Складові структурних елементів екологічної мережі в розрізі одиниць адміністративно-територіального устрою регіону

Таблиця 55

N
з/п

Одиниці адміністративно-
територіального устрою регіону

Загальна площа,
тис. га

Загальна площа екомережі,
тис. га

Складові елементи екомережі, тис. га

об'єкти ПЗФ

водно-
болотні угіддя

відкриті заболочені землі

водоохоронні зони

прибережні захисні смуги

ліси та інші лісовкриті площі

курортні та лікувально-оздоровчі території

рекреаційні території

землі під консервацією

відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом

пасовища, сіножаті

радіоактивно забруднені землі, що не використовуються в господарстві

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами

Загальні показники поводження з відходами за звітний період

Динаміка основних показників поводження з відходами I - IV класів небезпеки (тис. т)
(за формою статзвітності 1-відходи)

Таблиця 56

N
з/п

Показники

____ рік

____ рік

____ рік

1

2

3

4

5

 

Утворено

 

 

 

 

Одержано від інших підприємств

 

 

 

 

у тому числі з інших країн

 

 

 

 

Спалено

 

 

 

 

у т. ч. з метою отримання енергії

 

 

 

 

Використано (утилізовано)

 

 

 

 

Знешкоджено (знищено)

 

 

 

 

Направлено в сховища організованого складування (поховання)

 

 

 

 

Передано іншим підприємствам

 

 

 

 

у тому числі іншим країнам

 

 

 

 

Направлено в місця неорганізованого складування за межі підприємств

 

 

 

 

Втрати відходів внаслідок витікання, випаровування, пожеж, крадіжок

 

 

 

 

Наявність на кінець звітного року у сховищах організованого складування та на території підприємств

 

 

 

Підприємства - основні накопичувачі промислових відходів
(за даними статзвітності 1-нв)

Таблиця 57

N
з/п

Назва підприємства

Найменування відходу

Клас небезпеки

Накопичено відходів станом на початок звітного періоду, т

Фактично утворилось відходів на підприємстві
за _____ рік
(звітний), т

Накопичено відходів станом на кінець звітного року,
т

Місце накопичення відходів

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

(відбираються підприємства за критерієм 25 - 50 найбільш значних обсягів накопичення відходів, не побутових)

Управління відходами

Схеми санітарної очистки

Таблиця 58

N
з/п

Найменування населеного пункту
або назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону (район), для якої розроблено схему санітарної очистки

Дата розроблена / затверджена схема санітарної очистки

Кількість сміттєсортувальних станцій (одиниць)

Кількість сміттєпереробних підприємств (одиниць)

Кількість полігонів/сміттєзвалищ побутових відходів (одиниць)

Кількість пунктів приймання/збирання небезпечних відходів у складі побутових або місць їх тимчасового розміщення до передачі спеціалізованим підприємствам

За схемою

Фактично

За схемою

Фактично

За схемою

Фактично

За схемою

Фактично

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інфраструктура місць видалення відходів (МВВ) за критерієм екологічної безпеки

Таблиця 59

N
з/п

Назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону (район)

Місць видалення відходів категорії Г - надзвичайно небезпечні

Місць видалення відходів категорії В - небезпечні

Місць видалення відходів категорії Б - помірно небезпечні

Місць видалення відходів категорії А - мало небезпечні

Діючих (одиниць)

Закритих (одиниць)

Діючих (одиниць)

Закритих (одиниць)

Діючих (одиниць)

Закритих (одиниць)

Діючих (одиниць)

Закритих (одиниць)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан обліку та паспортизації місць видалення відходів (МВВ) (на 01.01.20____ року)

Таблиця 60

N
з/п

Назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону (район)

Кількість непаспортизованих МВВ, од.

Кількість паспортизованих МВВ, од.

Паспортизовано МВВ за звітний період, од.

1

2

3

4

5

 

...

 

 

 

 

Всього

 

 

 

Інфраструктура утилізації та оброблення відходів

Таблиця 61

Назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону (район)

Пункти приймання/збирання зношених шин (одиниць)

Пункти приймання/збирання відходів електронного та електричного обладнання (одиниць)

Пункти приймання вторсировини (одиниць)

Пункти приймання транспортних засобів на утилізацію (одиниць)

Пункти та установки централізованого знешкодження медичних відходів (одиниць)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами на території регіону

Таблиця 62

N
з/п

Назва

Місцезнаходження

Контактні дані
(веб-адреса, телефон, електронна пошта)

Номер та строк дії ліцензії

Спеціалізація
(операції та види небезпечних відходів)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

Суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють збирання, заготівлю відходів як вторинної сировини

Таблиця 63

N
з/п

Назва

Місцезнаходження

Контактні дані
(веб-адреса, телефон, електронна пошта)

Спеціалізація (види вторинної сировини)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Впровадження роздільного збирання ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів (ТПВ)

Таблиця 64

N
п/п

Найменування населеного пункту

Загальна кількість мешканців в населеному пункті,
тис. чол.

Кількість населення, яке охоплено роздільним збиранням побутових відходів,
тис. чол.

Відсоток населення, охопленого роздільним збиранням побутових відходів, %

Рік впровадження роздільного збирання ТПВ

Загальний об'єм ТПВ, що утворюється у населеному пункті, тис. м3 на рік

Об'єм ресурсоцінних компонентів побутових відходів, що збираються роздільним методом, тис. м3 на рік

Кількість контейнерів для роздільного збирання за видами окремих компонентів

Перелік компонентів ТПВ, які збираються окремо., та їх обсяги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження роздільного збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів
(приймання/збирання/вилучення небезпечних відходів у складі побутових від населення)

Таблиця 65

N
п/п

Найменування населеного пункту

Загальна кількість мешканців в населеному пункті,
тис. чол.

Кількість приймальних пунктів небезпечних відходів у складі побутових (всього) одиниць

Кількість місць тимчасового розміщення небезпечних відходів у складі побутових до їх передачі спеціалізованим підприємствам (одиниць)

Загальний обсяг небезпечних відходів, які збираються приймальними пунктами, тонн

Номенклатура та обсяг небезпечних відходів, які збираються приймальними пунктами

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (реконструкція) полігонів побутових відходів, сміттєсортувальних, сміттєпереробних та сміттєспалювальних станцій (заводів, комплексів)

Таблиця 66

N
п/п

Найменування населеного пункту

Будівництво полігону / найменування технології, яка впроваджується

Потужність об'єкта,
тис. м3/рік,
тис. т/рік

Відсоток від загального об'єму побутових відходів, що утворюються у населеному пункті

Площа земельної ділянки, га

Заплановані кошти на ____ рік, тис. грн.
Джерело фінансування

Загальна вартість будівництва, тис. грн.

Відсоток готовності об'єкта. Орієнтовна дата вводу об'єкта в експлуатацію

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поводження з непридатними та забороненими до використання пестицидами та отрутохімікатами

Стан зберігання заборонених і непридатних до використання пестицидів (станом на кінець 01.01.20__ року)

Таблиця 67

N
з/п

Назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону (район)

Кількість, т

Кількість складів, од.

Стан складських приміщень

добрий (од.)

задовільний (од.)

незадовільний (од.)

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

16. Радіаційна безпека

Експлуатація атомних електростанцій та пунктів захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ)

Таблиця 68

N
з/п

Назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону, назва АЕС та підприємства

Кількість ядерних та радіаційно-небезпечних об'єктів (усього), од.

АЕС

Підприємства, що здійснюють захоронення радіоактивних відходів (РАВ)

кількість реакторів, од.

радіаційний фон в 30-ти км зоні АЕС, мкЗв/год.

кількість ПЗРВ, од.

кількість РАВ, м3
________
загальна активність, Бк

радіаційний фон на території ПЗРВ, мкЗв/год.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ)

Таблиця 69

N
з/п

Назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону, назва підприємства

Кількість радіаційно-небезпечних об'єктів (усього), од.

Джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ), що використовуються

кількість джерел іонізуючого випромінювання, од.

загальна активність ДІВ, Бк

радіаційний фон на території підприємства, мкЗв/год.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забруднення території техногенними та техногенно-підсиленими джерелами природного походження

Таблиця 70

N
з/п

Назва одиниці адміністративно-територіального устрою регіону

Кількість населення, чол.

Радіаційний фон на території, мкЗв/год.

Питома активність забруднюючих радіонуклідів, Бк/кг земель

цезій-137 (техногенний)

стронцій-90 (техногенний)

радій (природний)

торій (природний)

калій (природний)

1

2

 

3

4

 

 

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Моніторинг довкілля

Система спостережень за станом довкілля

Таблиця 71

N
з/п

Суб'єкти моніторингу довкілля

Кількість точок спостережень, од.

атмосферне повітря

стаціонарні джерела викидів в атмосферне повітря

поверхневі води

джерела скидів зворотних вод у поверхневі води

морські води

джерела скидів зворотних вод у морські води

підземні води

джерела скидів зворотних вод у глибокі підземні водоносні горизонти

грунти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства

Таблиця 72

N
з/п

Назва заходу

Одиниця виміру

Роки

 

 

 

1

2

3

4*

5*

6*

1

Кількість перевірених об'єктів контролю

од.

 

 

 

2

Складено актів перевірок

од.

 

 

 

3

Кількість складених протоколів про адміністративне правопорушення

од.

 

 

 

4

Притягнуто до адміністративної відповідальності

чол./грн.

 

 

 

5

Стягнуто адміністративних штрафів

чол./грн.

 

 

 

6

Пред'явлено претензійно-позовних матеріалів

од./грн.

 

 

 

7

Стягнуто претензійно-позовних матеріалів

од./грн.

 

 

 

8

Кількість випадків тимчасового призупинення виробничої діяльності

од.

 

 

 

9

Кількість об'єктів, на яких виявлено перевищення встановлених екологічних нормативів, дозволів або лімітів

од.

 

 

 

9.1

на спеціальне водокористування

од.

 

 

 

 

у тому числі на скиди у водні об'єкти

од.

 

 

 

9.2

на викиди в атмосферне повітря

од.

 

 

 

9.3

на утворення та розміщення відходів

од.

 

 

 

10

Внесено подань про припинення дії виданих дозволів

од.

 

 

 

11

Кількість матеріалів перевірок, переданих до правоохоронних органів щодо прийняття рішення про внесення до єдиного реєстру кримінальних впроваджень

од.

 

 

 

____________
*
- у колонках 4, 5, 6 зазначається інформація за останні роки станом на момент підготовки Екологічного паспорту регіону.

19. Міжнародне співробітництво

Таблиця 73

Назва угоди

Дата підписання

Термін дії угоди

Стан дотримання та застосування

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

20. Планування природоохоронної діяльності

Перелік регіональних (місцевих) природоохоронних програм

Таблиця 74

N
з/п

Програми

Ким прийнята

N та дата прийняття

Кількість виділених коштів, тис. грн.

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Взаємодія із засобами масової інформації та зв'язки з громадськістю

Таблиця 75

Показники

Одиниця виміру

____ рік

____ рік

____ рік

1. Інформаційно-просвітницькі заходи,
у тому числі із залученням:

 

 

 

 

періодичних видань

од.

 

 

 

телебачення

од.

 

 

 

радіомовлення

од.

 

 

 

мережі Інтернет (Інтернет-повідомлень)

од.

 

 

 

виставкових заходів

од.

 

 

 

2. Консультації з громадськістю,
у тому числі:

 

 

 

 

громадські слухання

од.

 

 

 

круглі столи

од.

 

 

 

зустрічі з громадськістю

од.

 

 

 

семінари

од.

 

 

 

громадська приймальна (кількість відвідувачів)

од.

 

 

 

Інтернет-конференції

од.

 

 

 

Інтерактивне спілкування (теле- радіодіалоги)

од.

 

 

 

3. Робота Орхуських інформаційних центрів, у тому числі:

 

 

 

 

семінари тематичні

од.

 

 

 

семінари-навчання

од.

 

 

 

конференції

од.

 

 

 

засідання робочих груп

од.

 

 

 

засідання громадської ради

од.

 

 

 

Громадські організації, що діють на території області (загальнодержавні, місцеві)

Таблиця 76

N
з/п

Назва організацій

Юридична адреса

Організації, включені до складу громадської ради при територіальному органі та спецпідрозділі Мінприроди

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища у ____ роках

Таблиця 77

N
з/п

Назва природоохоронного заходу

Загальна кошторисна вартість
(згідно з проектом), тис. грн.

Термін реалізації заходу
(згідно з проектом)

Ступінь готовності природоохоронного заходу, %

Обсяг фактичних видатків з Державного фонду, тис. грн.

Обсяг фактичних видатків з інших джерел, тис. грн.

Інформація щодо стану виконання природоохоронного заходу (завершення або введення в експлуатацію)

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснювалось за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища у ____ роках

Таблиця 78

N
з/п

Назва природоохоронного заходу

Загальна кошторисна вартість
(згідно з проектом), тис. грн.

Термін реалізації заходу
(згідно з проектом)

Ступінь готовності природоохоронного заходу, %

Обсяг фактичних видатків з обласного фонду,
тис. грн.

Обсяг фактичних видатків з інших джерел,
тис. грн.

Інформація щодо стану виконання природоохоронного заходу (завершення або введення в експлуатацію)

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

____ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Найважливіші екологічні проблеми області

21.1. Основні чинники та критерії для визначення найважливіших екологічних проблем, у тому числі, що пов'язані із:

21.2. Визначення найважливіших екологічних проблем:

а) забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин від промислових підприємств та автотранспорту;

б) забруднення водних об'єктів скидами забруднюючих речовин із зворотними водами промислових підприємств, підприємств житлово-комунального господарства;

в) проблеми щодо умов скидання шахтних і кар'єрних вод у водні об'єкти;

г) забруднення підземних водоносних горизонтів;

д) порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону;

е) підтоплення земель та населених пунктів регіону;

є) проблеми щодо поводження з відходами I - III класів небезпеки;

ж) проблеми щодо утилізації відходів гірничодобувної, металургійної, енергетичної та інших галузей промисловості;

з) організація контролю радіаційної безпеки за впливом на навколишнє природне середовище: АЕС, об'єктів з радіоактивними відходами, при ліквідації накопичувачів (хвостосховищ) відходів виробництв з підвищеними рівнями радіоактивності та рекультивації земель, що мають радіоактивне забруднення;

и) поширення екзогенних геологічних процесів;

і) проблеми щодо охорони, використання та відтворення дикої фауни і флори.

21.3. Аналіз найважливіших екологічних проблем:

а) проблеми, що вимагають рішення на міжнародному рівні;

б) проблеми загальнодержавного значення;

в) проблеми місцевого значення;

г) проблеми, вирішення яких не вимагає залучення значних матеріальних (фінансових) ресурсів.

Опрос