Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации судебно-психиатрических экспертиз

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.09.2014

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
   _____________________________________________________________
   _____________________________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   _____________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ                         |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації

N 105/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
судово-психіатричних експертиз

Розпочато "___" ____________ 20__ року

 

Закінчено "___" ____________ 20__ року


 

 

 

 

Реєстрація судово-психіатричних експертиз

Номер з/п

Дата надход-
ження справи до закладу охорони здоров'я

Склад комісії

Прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої проводиться експертиза

Стать

Рік народ-
ження

Орган (особа), що призначив (призначила) експертизу, та дата винесення процесу-
ального документа, яким призначена експертиза

Вид експер-
тизи

Процесу-
альні ознаки експерти-
зи

Форма прове-
дення експерти-
зи

Статус особи, стосовно якої прово-
диться експерти-
за

Справа, за якою прово-
диться експерти-
за

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація судово-психіатричних експертиз

Документо-
обіг за експертизою

Дата проведення експертизи

Номер експерт-
ного висновку

Висновки експертизи

Рекомендо-
ваний вид примусових заходів медичного характеру

Для стаціонарної експертизи

Дата відправ-
лення справи

діагноз

код згідно з чинною МКХ-10

експерт-
ний висновок

куди направля-
ється

дата виписки

кількість прове-
дених ліжко-
днів

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос