Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заключение судебно-психиатрического эксперта

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 15.09.2014

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров'я
   __________________________________________
   __________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   __________________________________________

Код за ЄДРПОУ              |__|__|__|__|__|__|__|__|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 100/о

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України
|__|__|__|__|__|__|__|__| N |__|__|__|__|

Висновок судово-психіатричного експерта N ___

1. Дата проведення експертизи

|__|__|__|__|__|__|__|__|
(число, місяць, рік)

 2. Час проведення
      експертизи

 

 

 

 


(години, хвилини)


3. Місце проведення експертизи: ________________________________________________________


4. Вид експертизи:

 


 

|
|
|
|
|
|
|

5. Процесуальні ознаки експертизи:

 


 

 судово-психіатрична

1

 комплексна судова психолого-психіатрична

2

 інша: _________________________________

3


 первинна

1

 повторна

2

 додаткова

36. Організаційні ознаки експертизи:

 


 

|
|
|
|
|
|
|

7. Форма проведення експертизи:

 


 

 одноосібна

1

 комісійна

2

 

 


 стаціонарна

1

 амбулаторна

2

 посмертна

3 8. Прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої проводиться експертиза: _____________________
  

 9. Дата народження      |__|__|__|__|__|__|__|__|
                                                                  (число, місяць, рік)

10. Стать: чоловіча - 1, жіноча - 2

 


 


11. Статус особи, стосовно якої проводиться експертиза:

 


 


     підозрюваний

1

позивач

6
7

особа, щодо якої вирішується питання обмеження дієздатності

9

     обвинувачений

2

відповідач

     підсудний

3

особа, щодо якої вирішується питання недієздатності

8

засуджений

10

     свідок

4

визнання правочину недійсним

11

     потерпілий

5

 

 

інший статус

12


12. Справа, за якою проводиться експертиза:

 


 

      цивільна - 1, кримінальна - 2, адміністративна - 3, господарська - 4


 13. Підстава проведення експертизи, найменування органу, який її призначив: __________________
  

 

 Дата винесення процесуального документа, яким призначено експертизу    |    |    |    |    |    |    |    |    |

                                                                                                                                                                                      (число, місяць, рік)

 14. Прізвище, ім'я, по батькові експерта(ів), спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, кваліфікаційний клас, стаж експертної роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання (за наявності): ___________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 15. Про відповідальність за надання явно неправдивих висновків та відмову експерта(ів) від виконання покладених на нього (них) обов'язків за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України експерт(и) попереджений(і):
  

 

(підпис(и) експерта(ів))
  

  
 16. Особи, присутні при проведенні експертизи: ____________________________________________
  

 

 

 

 

 

  
 17. Перелік запитань, що були поставлені експертові(ам): ____________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 18. Опис отриманих експертом(ами) матеріалів та які матеріали були використані при проведенні
експертизи: ___________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19. Обставини справи, за якою проводиться експертиза: _____________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20. Характеристика вчиненого злочину (суд, яким призначено покарання, стаття, за якою засуджено особу, строк, на який засуджено, дата, з якої відраховується покарання): _______________
  

 

 

 

 

 

 21. Відомості, отримані при дослідженні поданих на експертизу об'єктів, що стосуються психічного стану особи: ___________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 анамнез життя: ________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

  
 анамнез хвороби: ______________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 дані клінічного дослідження особи, виявлені під час проведення експертизи:
 скарги: _______________________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 психічний стан: _______________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 неврологічний стан: ___________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 

 соматичний стан: _____________________________________________________________________
  

 

 

 

 

 22. Обґрунтування та пояснення даних про психічний стан особи та фактів, які встановлені та виявлені при дослідженні об'єктів експертизи: _____________________________________________
  

 

 

 

 

 

  
 23. Відповіді на кожне поставлене питання (зазначені у пункті 17):
  

 

 

 

 

 

 24. Підпис(и) експерта(ів) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, спеціальності, свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, кваліфікаційного класу, стажу експертної роботи, посади, наукового ступеня (за наявності), вченого звання (за наявності): _______________________________
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 25. Печатка установи, що засвідчує підпис(и) експерта(ів)
  
  

Опрос