Идет загрузка документа (139 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет о рассмотрении местными и апелляционными судами дел, связанных с выборами народных депутатов Украины в 2014 году

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.09.2014

Звіт про розгляд місцевими та апеляційними судами справ, пов'язаних з виборами народних депутатів України у 2014 році
станом на ____________
(місцеві загальні, окружні та апеляційні адміністративні суди)

Подають

Терміни подання

а) місцеві загальні суди - територіальним управлінням Державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

до 5 листопада 2014 року

б) окружні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України

до 5 листопада 2014 року

в) територіальні управління Державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державній судовій адміністрації України

до 10 листопада 2014 року

г) апеляційні адміністративні суди - Державній судовій адміністрації України

до 10 листопада 2014 року


 

Форма N 2-ВД

 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
09.09.2014 року N 117

Респондент:
  

Найменування:
Місцезнаходження:
  
  

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
N будинку/корпусу, N квартири/офісу)


 

Розділ 1. Розгляд адміністративних справ

 

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом

Провадження позовних заяв

Провадження адміністративних справ

Перебу-
вало на розгляді заяв

Розглянуто позовних заяв

Не розгля-
нуто на кінець звітного періоду (зали-
шок)

Перебу-
вало в провад-
женні справ

Результати розгляду справ (закінчено провадження у справах)

Залишок нероз-
гляну-
тих справ на кінець звітного періоду

усього

повер-
нуто позов-
них заяв

зали-
шено без розгля-
ду

відмов-
лено у відкритті провад-
ження у справі

відкри-
то провад-
ження

усього

із прий-
нят-
тям поста-
нови

у тому числі із задово-
ленням позову (з гр. 10)

пере-
дано в інші суди

із закрит-
тям провад-
ження в справі

із зали-
шен-
ням заяви без роз-
гля-
ду

пору-
шено терміни розгляду справ (з графи 9)

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Уточнення списку виборців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оскарження рішень, дій або бездіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі

Центральної виборчої комісії та її членів (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

з них, щодо

реєстрації кандидатів у народні депутати України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

окружних виборчих комісій та їх членів (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

з них, щодо

підготовки та проведення виборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

підсумків голосування в межах одномандатного виборчого округу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

визнання голосування на виборчій дільниці недійсним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

дільничних виборчих комісій та їх членів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

органів виконавчої влади, їхніх посадових та службових осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

засобів масової інформації, інформаційних агентств, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

кандидатів у депутати, їх довірених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

політичних партій, їх довірених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

офіційних спостерігачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 1.

Позовні заяви (з гр. 1) надійшли від:

1. кандидата у депутати, його довіреної особи -

2. політичної партії, її довірених осіб -

3. офіційних спостерігачів -

 

 

 


     4. виборців -

     5. виборчих комісій -

     6. інші -

 

 

 


Розділ 1.1. Перегляд судових рішень за апеляційними скаргами

 

Спори щодо правовідносин, пов'язаних із виборчим процесом

Провадження у справах

Результати перегляду рішень суду першої інстанції за апеляційними скаргами

Перебу-
вало на розгляді справ за апеляцій-
ними скаргами

Зали-
шено без розгляду апеля-
ційну скаргу

Повер-
нуто апеля-
ційну скаргу

Відмов-
лено у відкритті апеля-
ційного провад-
ження

Закінчено провадження у справах

Залишок нерозгля-
нутих справ на кінець звітного періоду

Усього перегля-
нуто постанов (ухвал)

у тому числі (з графи 10)

усього

у тому числі задово-
лено апеля-
ційну скаргу

із закрит-
тям провад-
ження в справі

у зв'язку із визнан-
ням поста-
нови або ухвали нечин-
ною

поста-
нову (ухвалу) суду зали-
шено без змін

поста-
нову (ухвалу) суду змінено

поста-
нову (ухвалу) суду скасо-
вано

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Уточнення списку виборців

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Оскарження рішень, дій або бездіяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

у тому числі

Центральної виборчої комісії та її членів (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

з них щодо

реєстрації кандидатів у народні депутати України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

окружних виборчих комісій та їх членів (усього)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

з них щодо

підготовки та проведення виборів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

підсумків голосування в межах одномандатного виборчого округу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

визнання голосування на виборчій дільниці недійсним

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

дільничних виборчих комісій та їх членів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

органів виконавчої влади, їхніх посадових та службових осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

засобів масової інформації, інформаційних агентств, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

кандидатів у депутати, їх довірених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

політичних партій, їх довірених осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

офіційних спостерігачів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

Номер рядка

Назва статті Кодексу України про адміністративні правопорушення або адміністративного правопорушення, яке не ввійшло до кодексу, але передбачене іншими законодавчими чи нормативними актами

Номер статті Кодексу України про адмі-
ністра-
тивні право-
пору-
шення

Перебу-
вало справ у провад-
женні

Повер-
нуто справ

Кіль-
кість розгля-
нутих справ

Зали-
шок нероз-
гляну-
тих справ на кінець звітного періоду

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи

Накладено адміністративні стягнення

усього

у тому числі

зали-
шено без роз-
гля-
ду

засто-
совано заходи впливу, передба-
чені
ст. 24-1 КУпАП

закрито провадження у справах

штраф

інші

усього

у тому числі у зв'язку із

усього щодо осіб

сума штрафу (грн.)

звіль-
ненням від адміні-
стратив-
ної відпові-
даль-
ності при мало-
знач-
ності право-
пору-
шення

переда-
чею матеріа-
лів на розгляд громад-
ської організа-
ції, трудо-
вого колек-
тиву

відсут-
ністю складу право-
пору-
шення

переда-
чею справи проку-
рору, органу досудо-
вого розсліду-
вання

закін-
ченням строків, перед-
баче-
них
ст. 38 КУпАП

накла-
деного

спла-
ченого добро-
вільно

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Адміністративні правопорушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення
у тому числі:

212-7 - 212-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців, списків громадян України, які мають право брати участь у референдумі, та використання таких списків

212-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Порушення права громадянина на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, зі списком виборців, списком громадян, які мають право брати участь у референдумі

212-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів

212-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму

212-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу

212-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Порушення права на користування приміщеннями під час виборчої кампанії

212-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск

212-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях

212-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої кампанії

212-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість

212-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Ненадання копії виборчого протоколу

212-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму

212-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків або його безпідставне звільнення з роботи

212-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, референдуму

212-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Інші правопорушення, пов'язані з виборами народних депутатів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

УСЬОГО

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розділ 3. Розгляд матеріалів кримінального провадження

Номер рядка

Види злочинів

Статті КК України

Пере-
бува-
ло мате-
ріа-
лів кримі-
наль-
ного про-
вад-
жен-
ня

Кіль-
кість осіб, щодо яких мате-
ріа-
ли кри-
мі-
наль-
ного про-
вад-
жен-
ня пере-
бува-
ли в суді

Закінчено провадження

Кількість осіб у справах із закінченим провадженням

Кількість осіб, до яких застосовані основні покарання

Кіль-
кість осіб, яких звіль-
нено від пока-
ран-
ня з різних під-
став

Поз-
бав-
лено осіб права займа-
ти певні поса-
ди або займа-
тися пев-
ною діяль-
ністю

Інші види пока-
ран-
ня

Зали-
шок не-
роз-
гля-
нутих кримі-
наль-
них про-
вад-
жень на кінець звіт-
ного пері-
оду

Кіль-
кість осіб, щодо яких спра-
ви пере-
бува-
ють у за-
лиш-
ку (з гр. 23)

усьо-
го

у тому числі

усьо-
го

у тому числі

за-
суд-
же-
них

ви-
прав-
да-
них

щодо яких кри-
мі-
наль-
ні про-
вад-
жен-
ня за-
кри-
то

про-
вад-
жен-
ня щодо яких повер-
нуто проку-
рору

про-
вад-
жен-
ня щодо яких нап-
рав-
лено для визна-
чення під-
суд-
ності

штраф

вип-
рав-
ні робо-
ти

обме-
жен-
ня волі

поз-
бав-
лен-
ня волі

із постанов-
ленням вироку

повер-
нуто проку-
рору

із за-
крит-
тям про-
вад-
жен-
ня

на-
прав-
лено для визна-
чення під-
суд-
ності

усьо-
го

з них із за-
тверд-
жен-
ням уго-
ди

усьо-
го

сума штра-
фу в грн.

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯНИНА (усього):

157 - 159-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

у тому числі

Перешкод-
жання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача

157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування, надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи фальсифікація відомостей Державного реєстру виборців

158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Голосування виборцем на виборах чи референдумі більше ніж один раз

158-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму

158-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Порушення таємниці голосування

159

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)

159-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ІНШІ ЗЛОЧИНИ, пов'язані з виборами народних депутатів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

УСЬОГО (рядки 1, 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка до розділу 3.

1. Кількість кримінальних проваджень (з гр. 3), у яких змінено обвинувачення, -

  
  


 

Керівник:

____________
(підпис)

____________
(П. І. Б.)

 

Виконавець:

________________________________________
(П. І. Б.)

 

телефон:

факс:

електронна пошта:

 

"___" ________________ 2014 р.

Опрос