Идет загрузка документа (188 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Примерный акт предоставленных услуг [по повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления по вопросам предупреждения и противодействия коррупции]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.09.2014
Утратил силу

Примірний акт наданих послуг

за _______________ 20__ року

за Державним контрактом N ____ від "___" ____________ 20__ року між Національним агентством України з питань державної служби
та ___________________________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, від Виконавця ________________________________________________
                                                                                                                                                       (посада)
____________________________________________________________________ з одного боку та від
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові)

Замовника _____________________________________    ____________________________________,
                                                                   (посада)                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)
з другого боку, склали цей акт про те, що протягом _______________ 20__ року на виконання Державного контракту N ___ від "___" ____________ 20__ року між Національним агентством України з питань державної служби та
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (повна назва навчального закладу)
про надання послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії корупції Виконавцем здійснено підвищення кваліфікації ____ державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, з них:

виїзних семінарів - ___________ осіб;

ПК на базі навчального закладу - ___________ осіб.

Вартість наданих послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції за _______________ 20__ року становить ______________________________________________ без ПДВ, з них сума витрат на:
                                                               (сума цифрами та прописом)

виїзні семінари - ___________ грн.;

ПК на базі навчального закладу - ___________ грн.

Підлягає перерахуванню за цим актом
______________________________________________________________________________________
                                                                                    (сума цифрами та прописом)
без ПДВ.

Обґрунтування фактичних витрат за _______________ 20__ року додається.

ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

_______________
            (посада)

_______________
            (посада)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

_______________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

"___" ____________ 20__ року

М. П.

"___" ____________ 20__ року

Опрос