Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Личная карточка спортсмена

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 05.09.2014

ОСОБИСТА КАРТКА СПОРТСМЕНА

______________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування дитячо-юнацької спортивної школи)

Прізвище, ім'я, по батькові _______________________________________________________________

Число, місяць, рік народження ____________________________________________________________

Місце народження _____________________________________________________________________

Місце проживання, телефон _____________________________________________________________

Прізвища, імена, по батькові батьків (осіб, що їх замінюють)
______________________________________________________________________________________

Телефони батьків (осіб, що їх замінюють) ___________________________________________________

Місце навчання ________________________________________________________________________

Документ, що засвідчує особу:

свідоцтво про народження: серія ________________________, номер ___________________________,

ким виданий та дата видачі ______________________________________________________________;

паспорт громадянина України: серія _______________________, номер _________________________,
ким виданий та дата видачі
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________;

закордонний паспорт: серія _________________________, номер ______________________________,

орган, що видав, ________________________ та дата видачі __________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні державні органи і мають відмітку у паспорті)
______________________________________________________________________________________

Додаткові дані (сирота, напівсирота, наявність інвалідності) ___________________________________

З якого віку почав(ла) займатися спортом ____________ Вид спорту ____________________________

Рік зарахування в дитячо-юнацьку спортивну школу ______, рік закінчення ______________________

Прізвище, ім'я, по батькові першого тренера-викладача, під керівництвом якого вихованець здійснював навчально-тренувальний процес не менше двох років та вперше виконав спортивний розряд у цьому виді спорту (номери та дати наказів, що підтверджують цей період роботи)
______________________________________________________________________________________

Прізвища інших тренерів-викладачів, під керівництвом яких вихованець навчався (період навчання)
______________________________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові тренера-викладача, під керівництвом якого вихованець закінчив дитячо-юнацьку спортивну школу ________________________________________________________

Групи

Роки навчання

Фізичні дані

Відмітки про зарахування на наступний етап підготовки

Кращий результат року
(назва, дата, місце проведення),
(місце, час, метри або інші технічні дані з виду спорту)

зріст

вага

довжина стопи

N, дата наказу

підпис, печатка

Початкові дані при зарахуванні

х

 

 

 

 

 

 

Початкової підготовки

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Попередньої базової підготовки

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

Спеціалізованої базової підготовки

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

понад 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовки до вищих досягнень

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

понад 3

 

 

 

 

 

 

Відмітка про закінчення спортивної школи

 

 

 

 

Групи

Показники фізичної підготовки

Показники спеціальної фізичної підготовки

нормативи (вправи)

нормативи

Початкові дані при зарахуванні

х

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкової підготовки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Попередньої базової підготовки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Спеціалізованої базової підготовки

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготовки до вищих досягнень

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

понад 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Залежно від специфіки видів спорту (наявності інвалідності) застосовуються нормативи (вправи), визначені навчальними програмами з видів спорту.

Спортивні результати

Назва, дата, місце проведення змагання

20__

20__

20__

20__

20__

20__

20__

місце, показаний результат, виконаний спортивний розряд (звання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаткові відомості (встановлення рекорду) _________________________________________

Присвоєння спортивних розрядів та спортивних звань та
зарахування до складу національної збірної команди України

Спортивний розряд, спортивне звання

Дата, N наказу

III юнацький розряд

 

II юнацький розряд

 

I юнацький розряд

 

III розряд

 

II розряд

 

I розряд

 

Кандидат у майстри спорту України

 

Майстер спорту України

 

Майстер спорту України міжнародного класу

 

Склад національної збірної команди України

 

основний склад

роки

 

 

 

 

 

кандидат

 

 

 

 

 

резерв

 

 

 

 

 

Заохочення

Стягнення

дата

ким, на підставі чого

дата

ким, на підставі чого

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Обробка персональних даних спортсменів здійснюється керівництвом дитячо-юнацької спортивної школи, тренерсько-викладацьким складом за згодою батьків або осіб, що їх замінюють, та/або спортсмена.

У разі переходу вихованця до іншої дитячо-юнацької спортивної школи йому видається оригінал Особистої картки спортсмена.

Керівник закладу

____________
(підпис)

_______________
(П. І. Б.)

Опрос