Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Типовая форма договора о повышении квалификации педагогических работников профессионально-технических учебных заведений

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.09.2014

ТИПОВА ФОРМА ДОГОВОРУ
про підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

м. _____________

"___" ____________ ____ р.

___________________________________________________________________________________
                                               (повне найменування підприємства, установи, організації, закладу)
в особі ____________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі __________________________________________________________________
(далі - Замовник), з однієї сторони, та
___________________________________________________________________________________
                                            (повне найменування професійно-технічного навчального закладу)
в особі ____________________________________________________________________________,
                                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі __________________________________________________________________
(далі - Виконавець), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:

I. Предмет договору

Виконавець бере на себе зобов'язання здійснити підвищення кваліфікації педагогічних працівників державних професійно-технічних навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти за рахунок коштів державного бюджету, комунальних - за рахунок коштів місцевого бюджету, а приватних - за рахунок коштів власника за _________________________ формою навчання.

II. Права і обов'язки Виконавця

1. Виконавець має право отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим договором, а також отримати за надані послуги оплату в розмірах та строки, передбачені цим договором.

2. Виконавець зобов'язаний:

1) здійснити підвищення кваліфікації педагогічних працівників на рівні державних стандартів освіти;

2) забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства;

3) видати документ про підвищення кваліфікації встановленого законодавством зразка.

III. Права і обов'язки Замовника

1. Замовник має право на своєчасне отримання послуг належної якості.

2. Замовник зобов'язаний своєчасно вносити плату в розмірах та строки, передбачені цим договором, а також виконувати вимоги законодавства.

IV. Оплата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків

1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись.

2. Загальна вартість підвищення кваліфікації визначається кошторисом вартості підвищення кваліфікації.

V. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань

За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

VI. Припинення договору

1. Строк дії цього договору з ______________ по ______________.

2. Зміни та доповнення до договору вносяться тільки за згодою сторін, складеною у письмовій формі.

3. Цей договір припиняється:

після закінчення строку дії;

за згодою сторін;

у разі ліквідації юридичної особи - Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони.

VII. Місцезнаходження та реквізити сторін

                             Замовник:

_________________________________________
            (повне найменування професійно-технічного
                                 навчального закладу)

_________________________________________
                                 (місцезнаходження)

_________________________________________
                               (банківські реквізити)

_________________________________________
            (прізвище, ім'я, по батькові, підпис керівника)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

                              Виконавець:

_________________________________________
             (повне найменування установи, організації,
                                                закладу)

_________________________________________
                                      (місцезнаходження)

_________________________________________
                                    (банківські реквізити)

_________________________________________
             (прізвище, ім'я, по батькові, підпис керівника)

___ ____________ 20__ р.

М. П.

Опрос