Идет загрузка документа (131 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма паспорта-карточки испытаний и эксплуатации ограничителей перенапряжений, длинноискровых и вентильных разрядников

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 04.09.2014

Форма паспорта-картки випробувань та експлуатації обмежувачів перенапруг, довгоіскрових та вентильних розрядників

Лицьовий бік

Паспорт-картка випробувань

Назва підприємства

Тип ЗЗП

Назва об'єкта

Uмах. доп. ЗЗП, кВ

Завод-виготовлювач

Заводський номер фази і складових її елементів

Uном. ЗЗП, кВ

Рік виготовлення

Місце установлення

Uост. 5 кА ЗЗП, кВ

Дата введення в експлуатацію

Спосіб підключення ЗЗП

Дата випро-
бувань

Темпе-
ратура повітря, стан погоди

Поряд-
ковий номер елемента від проводу

Фаза "А" N

Тип регістратора, дата установлення, вихідні покази і останні дані

Висновки щодо придат-
ності ЗЗП до подаль-
шої експлуа-
тації

Прізвище випробу-
вальника

опір ізоляції за мегомметром 2,5 кВ з екраном

пробивна напруга (кВ) при:

випробу-
вальна напруга або випрямна, кВ

виміряне значення струму провід-
ності витоку, мкА

результати теплові-
зійного контролю (ТВК)

еле-
мента, МОм

ізольо-
ваної

основи, МОм

50 Гц

імпульсах (заводська)

рік спосте-
режень

кількість спрацю-
вань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата випро-
бувань

Темпе-
ратура повітря, стан погоди

Поряд-
ковий номер елемента від проводу

Фаза "В" N

Тип регістратора, дата установлення, вихідні покази і останні дані

Висновки щодо придат-
ності ЗЗП до подаль-
шої експлуа-
тації

Прізвище випробу-
вальника

опір ізоляції за мегомметром 2,5 кВ з екраном

пробивна напруга (кВ) при:

випробу-
вальна напруга або випрямна, кВ

виміряне значення струму провід-
ності витоку, мкА

результати тепло-
візійного контролю (ТВК)

еле-
мента, МОм

ізольо-
ваної основи, МОм

50 Гц

імпульсах (заводська)

рік спосте-
режень

кількість спрацю-
вань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Дата випро-
бувань

Темпе-
ратура повітря, стан погоди

Поряд-
ковий номер елемента від проводу

Фаза "С" N

Тип регістратора, дата установлення, вихідні покази і останні дані

Висновки щодо придат-
ності ЗЗП до подаль-
шої експлуа-
тації

Прізвище випробу-
вальника

опір ізоляції за мегомметром 2,5 кВ з екраном

пробивна напруга (кВ) при:

випробу-
вальна напруга або випрямна, кВ

виміряне значення струму провід-
ності витоку, мкА

результати теплові-
зійного контролю (ТВК)

еле-
мента, МОм

ізольо-
ваної основи, МОм

50 Гц

імпульсах (заводська)

рік спосте-
режень

кількість спрацю-
вань

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Примітка. Заповнення паспорта починається із занесення даних у такому порядку: дані із заводських протоколів випробувань у повному об'ємі випробувальних параметрів; результати передмонтажних випробувань; результати приймально-здавальних випробувань у повному об'ємі; дані профілактичних, позачергових, контрольно-повірочних і спеціальних випробувань; значення випрямної напруги і відповідного їй струму провідності зазначаються в знаменнику рядків у колонках випробувальної напруги і струму відповідно, а значення фазної напруги і відповідного їй струму провідності - у числівнику цих рядків; за необхідності у першому рядку зазначають обов'язкові для вибракування відхилення характеристик розрядників.

Зворотний бік

N з/п

Короткий опис дефекту, пошкод-
ження

Зміст поточного ремонту, дата фарбування армувальних швів і металевих фланців

Період капіталь-
ного ремонту, його зміст

Дані про перевірку герметичності (дата, режим, результати)

Дата і результати перевірки імітаторів

Дані про перевірку, ремонти та поновлення ізолювальних основ ВР

Дата і результати чищення ізоляції фарфорових покришок елементів

Дата покриття зовнішньої поверхні елементів ВР гідрофобною пастою, її тип

Опис прийнятих заходів та проведених робіт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Опрос