Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт проверки соблюдения законодательства в процессе лицензирования

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.09.2014

  

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

03150, м. Київ, вул. Димитрова, 24
207-19-00

АКТ
перевірки дотримання законодавства у процесі ліцензування

від "___" ____________ 20__ року N _______

________________________
(місце складання)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація щодо здійснюваної перевірки

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

Наказ від "___" ____________ 20__ року N _____

Посвідчення про перевірку від "___" ____________ 20__ року N _____

Початок перевірки

Завершення перевірки

 

 

 

 

 

 

число

місяць

рік

число

місяць

рік

Посадові особи, що беруть участь у заході:

голова комісії з перевірки

 
______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

члени комісії з перевірки:

______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

______________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)

______________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

у присутності уповноваженої особи органу ліцензування
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (посада, прізвище, ініціали)
провели перевірку дотримання законодавства у процесі ліцензування за період
з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року.

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

     не було взагалі

     не було взагалі

     була в період з "___" ____________ 20__ року

до "___" ____________ 20__ року

Акт перевірки від "___" ____________ 20__ року

     була в період з "___" ____________ 20__ року

до "___" ____________ 20__ року

Акт перевірки від "___" ____________ 20__ року

Перевіркою встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Порушення законодавства у процесі ліцензування, виявлені під час перевірки

N з/п

Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено, та його реквізити

Детальний опис виявленого порушення

1

2

3

 

 

 

До цього акта додаються такі документи: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:

голова комісії з
перевірки

  
_________________
(підпис)

  
___________________________________________,
(прізвище, ініціали)

члени комісії з
перевірки:

  
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)
_________________
(підпис)

  
___________________________________________,
(прізвище, ініціали)
___________________________________________,
(прізвище, ініціали)
___________________________________________
(прізвище, ініціали)

Цей акт
надіслано (отримав)

__________________
(підпис)

___________________________________________
(дата отримання, посада, прізвище, ініціали особи,
яка отримала акт)

Уповноважена особа органу ліцензування, у присутності якої проведено перевірку

___________________________________________
(дата, підпис, посада, прізвище, ініціали)

Відмітка про відмову від підписання уповноваженою особою цього акта _______________________
_____________________________________________________________________________________

Опрос