Идет загрузка документа (170 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Формы документов, которые заполняют комиссии, осуществляющие предварительную профессиональную диагностику поступающих в высшие военные учебные заведения (военные учебные подразделения высших учебных заведений)

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 01.09.2014

ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ,
які заповнюють комісії, що здійснюють попередню професійну діагностику вступників до вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти)

Форма N 1

ЗАТВЕРДЖУЮ
______________________________________
                                        (посада)
______________________________________
                (військове звання, підпис, прізвище)
"___" ___________ 20__ р.

 

Протокол N _______
засідання комісії з попередньої професійної діагностики

_____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування органу, при якому створюється комісія)
про направлення кандидатів до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО))

Комісія у складі: голови ________________________________________________________________,
заступника голови ____________________________________________________________________,
членів комісії _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
провівши попередню професійну діагностику вступників, постановила:

1. Направити для вступу до
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО))
кандидатів згідно зі списками, що додаються.

2. Відмовити у вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО):

N
з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Причина відмови

 

 

 

 

Додаток: іменні списки на ____ аркушах (форма N 2).

Голова комісії
____________________________________
              (військове звання, підпис, прізвище)

Члени комісії:
____________________________________
              (військове звання, підпис, прізвище)

Форма N 2

ІМЕННИЙ СПИСОК

вступників, відібраних для вступу до
_______________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО)) 

Комісією _______________________________________________________________________________
                                                                 (найменування органу, при якому створюється комісія)

Зміст заголовка іменного списку по графах:

1. Порядковий номер.

2. Військове звання.

3. Прізвище, ім'я та по батькові.

4. Число, місяць та рік народження.

5. Соціальне походження.

6. Освіта.

7. Державні нагороди України.

8. Строк служби в Збройних Силах України.

9. Посада кандидата та строк перебування на ній.

10. Строк перебування у званні офіцера, прапорщика (мічмана), військовослужбовця військової служби за контрактом.

11. Класність, спортивний розряд.

12. Умовне найменування військової частини.

13. Підстава для зарахування поза конкурсом.

14. Висновок медичної комісії про придатність до навчання.

15. Примітки.

Голова комісії
____________________________________
              (військове звання, підпис, прізвище)

Форма N 3

1 сторінка форми

____________________________________
                                     (з'єднання)

КАРТКА
попередньої професійної діагностики
(на військовослужбовця)

вступника до __________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО))

1. Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________

2. Рік, місяць та день народження _________________________________________________________

3. Освіта ______________________________________________________________________________
                                                                 (найменування навчального закладу та дата закінчення)

4. Соціальне походження ________________________________________________________________

5. Посада та стаж роботи до призову до Збройних Сил України
______________________________________________________________________________________

6. Державні нагороди ___________________________________________________________________

7. Класність ___________________________________________________________________________

8. Почесне спортивне звання чи спортивний розряд (вид спорту)
______________________________________________________________________________________

9. У Збройних Силах з __________________________________________________________________

10. Строк військової служби та посада _____________________________________________________

2 сторінка форми

I. Попередня професійна діагностика в з'єднанні
(військовій частині)

11. Результати оцінки освітнього рівня (результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання)

Найменування предметів
(перелік визначається правилами 
прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО))

Кількість балів
(цифрами та словами)

 

 

Висновок з оцінки загальноосвітнього рівня ________________________________________________

12. Результати оцінки індивідуальних психологічних якостей

Назва методики

Показники

Примітка

 

 

 

Висновок з оцінки індивідуальних психологічних якостей
_____________________________________________________________________________________

13. Результати перевірки рівня фізичної підготовленості

Вправи, що перевірялись

Одиниці виміру

Результати

Оцінка

 

 

 

 

Підсумкова оцінка рівня фізичної підготовленості ____________________________________________

14. Постанова військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії
_____________________________________________________________________________________

15. Висновок комісії з'єднання (військової частини) з попередньої професійної діагностики _____________________________________________________________________________________

3 сторінка форми

Голова комісії
____________________________________
                       (в. зв., підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ р.

II. Вступні випробування
(заповнюється у ВВНЗ (ВНП ЗВО))

16. Результати оцінки освітнього рівня (результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання)

Найменування предметів
(перелік визначається правилами
прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО))

Кількість балів
(цифрами та словами)

 

 

Висновок з оцінки загальноосвітнього рівня ________________________________________________

17. Результати оцінки індивідуальних психологічних якостей

Назва методики

Показники

Примітка

 

 

 

Висновок з оцінки індивідуальних психологічних якостей
______________________________________________________________________________________

18. Результати перевірки рівня фізичної підготовленості

Вправи, що перевірялись

Одиниці виміру

Результати

Оцінка

 

 

 

 

Підсумкова оцінка рівня фізичної підготовленості ____________________________________________

19. Постанова військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії
______________________________________________________________________________________

20. Висновок приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО) ______________________________________________________________

Відповідальний секретар приймальної
(відбіркової) комісії
____________________________________
               (військове звання, підпис, прізвище)

"___" _____________ 20__ р.

Форма N 4

1 сторінка форми

_____________________________________
            (найменування військового комісаріату)

КАРТКА
попередньої професійної діагностики
(для цивільної молоді)

вступника до __________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО))

1. Прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________

2. Рік, місяць та день народження _________________________________________________________

3. Освіта ______________________________________________________________________________
                                                                (найменування навчального закладу та дата закінчення)

4. Соціальне походження ________________________________________________________________

5. Посада та стаж роботи ________________________________________________________________

6. Державні нагороди ___________________________________________________________________

7. Почесне спортивне звання чи спортивний розряд (вид спорту)
______________________________________________________________________________________

2 сторінка форми

I. Попередня військово-професійна діагностика у військовому комісаріаті

8. Результати оцінки освітнього рівня (результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання)

Найменування предметів
(перелік визначається правилами
прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО))

Кількість балів
(цифрами та словами)

 

 

Висновок з оцінки загальноосвітнього рівня ________________________________________________

9. Результати оцінки індивідуальних психологічних якостей

Назва методики

Показники

Примітка

 

 

 

Висновок з оцінки індивідуальних психологічних якостей
______________________________________________________________________________________

10. Результати перевірки рівня фізичної підготовленості

Вправи, що перевірялись

Одиниці виміру

Результати

Оцінка

 

 

 

 

Підсумкова оцінка рівня фізичної підготовленості ____________________________________________

11. Постанова військово-лікарської комісії
______________________________________________________________________________________

12. Висновок призовної комісії
______________________________________________________________________________________

Голова комісії (військовий комісар)
__________________________________
           (військове звання, підпис, прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

3 сторінка форми

II. Вступні випробування
(заповнюється у ВВНЗ (ВНП ЗВО))

13. Результати оцінки освітнього рівня (результати державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання)

Найменування предметів
(перелік визначається правилами
прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО))

Кількість балів
(цифрами та словами)

 

 

14. Результати оцінки індивідуальних психологічних якостей

Назва методики

Показники

Примітка

 

 

 

Висновок з оцінки індивідуальних психологічних якостей
______________________________________________________________________________________

15. Результати перевірки рівня фізичної підготовленості

Вправи, що перевірялись

Одиниці виміру

Результати

Оцінка

 

 

 

 

Підсумкова оцінка рівня фізичної підготовленості ____________________________________________

16. Постанова військово-лікарської (лікарсько-льотної) комісії
______________________________________________________________________________________

17. Висновок приймальної (відбіркової) комісії ВВНЗ (ВНП ЗВО)
______________________________________________________________________________________

Відповідальний секретар комісії
____________________________________
               (військове звання, підпис, прізвище)
"___" ____________ 20__ р.

Опрос