Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявка на участие в аукционе по реализации материальных ценностей государственного резерва, в том числе мобилизационного

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.08.2014

ЗАЯВКА
на участь в аукціоні з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного

Суб'єкт господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                             (повне найменування, код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб, прізвище, ім'я, по батькові,
              реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1 - для фізичних осіб)

Реквізити суб'єкта господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                         (місцезнаходження / місце проживання, номер телефону, банківські реквізити (за наявності))

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами аукціону
з реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного, відповідно до оголошення, розміщеного в газеті "Урядовий кур'єр" від ___ ____________ 20__ року N ____ та на офіційному веб-сайті Державного агентства резерву України, надаємо заявку та підтверджуємо згоду взяти участь у торгах за початковою ціною лота (________________ гривень), зазначеною в оголошенні:

____________
1 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

Номер лота

Найменування матеріальних цінностей

Місце зберігання

Кількість

Одиниця виміру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що наша заявка буде відхилена в разі:

оформлення заявки не за встановленою формою;

подання документів, що додаються до неї, не в повному обсязі.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що гарантійний внесок не повертається в разі:

відсутності нашого представника на аукціоні;

відмови з нашого боку розпочати торги у випадку, зазначеному в пункті 21 Порядку реалізації матеріальних цінностей державного резерву, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1078 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року N 905);

відмови з нашого боку укласти договір купівлі-продажу або виконати умови договору купівлі продажу матеріальних цінностей.

Ми ознайомлені та погоджуємося з тим, що переможцем аукціону визначається учасник аукціону, представник якого під час торгів запропонував найвищу ціну.

Додатки:

1. Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску, на ___ арк. в ___ прим.

2. Документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, легалізований у встановленому порядку (для нерезидентів), на ___ арк. в ___ прим.

Керівник (голова правління,
директор тощо)

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.2

Опрос