Идет загрузка документа (87 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт, составленный по результатам проведения планового (внепланового) мероприятия государственного надзора (контроля) относительно соблюдения субъектом хозяйствования требований законодательства в сфере безопасности мореплавания судов флота рыбной промышленности

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014

  

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 45а

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, що здійснює перевірку, його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості

 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
         (найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи -
                                                                                              підприємця)
код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку у паспорті)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
  (місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю)

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю),
від  N  

Посвідчення (направлення)
від  N  

Тип заходу державного нагляду (контролю):

  плановий

  позаплановий

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)

Початок

Завершення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю)

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інші особи:
_____________________________________________________________________________________
                                                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)

Плановий

Позаплановий

  не було

  не було

  був з  по
  

Акт перевірки N
  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався

його вимоги:

  виконано;  не виконано

  був з  по
  

Акт перевірки N
  

Припис щодо усунення порушень:

  не видавався;  видавався

його вимоги:

  виконано;  не виконано

ПЕРЕЛІК
питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для суб'єкта господарювання

не розгля-
далося

1

Засвідчення, перевірка і контроль

1.1

Документ про відповідність наявний

 

 

 

 

Пункт 13.2 Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року (резолюція А.741 (18))

1.2

Щорічна перевірка для підтвердження ефективності функціонування системи управління безпекою компанії та відповідності внесених в неї змін вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року здійснена

 

 

 

 

Пункт 5.1 розділу V Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року, затвердженого наказом Державного комітету рибного господарства України від 16 січня 2008 року N 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2008 року за N 72/14763

1.3

Копія документа про відповідність знаходиться на борту судна

 

 

 

 

Пункт 13.6 Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року (резолюція А.741 (18))

1.4

Свідоцтво про управління безпекою наявне

 

 

 

 

Пункт 13.7 Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року (резолюція А.741 (18))

1.5

Проміжна перевірка судна для підтвердження ефективності функціонування системи управління безпекою судна та відповідності внесених в неї змін вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року здійснена

 

 

 

 

Пункт 6.1 розділу VI Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року, затвердженого наказом Державного комітету рибного господарства України від 16 січня 2008 року N 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2008 року за N 72/14763

2

Суднові документи

2.1

Суднові документи на судно, що підлягає нагляду класифікаційного товариства, наявні та є чинними, зокрема:

  

  

  

  

  

1)

свідоцтво про право плавання під Державним прапором України (судновий патент)

 

 

 

 

абзац другий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

2)

свідоцтво про право власності на судно

 

 

 

 

абзац третій частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

3)

класифікаційне свідоцтво

 

 

 

 

абзац четвертий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

4)

обмірне свідоцтво

 

 

 

 

абзац п'ятий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

5)

свідоцтво про мінімальний склад екіпажу

 

 

 

 

абзац шостий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

6)

список осіб суднового екіпажу (суднова роль)

 

 

 

 

абзац сьомий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

7)

список пасажирів, що перебувають на судні

 

 

 

 

абзац восьмий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

8)

судновий журнал

 

 

 

 

абзац дев'ятий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

9)

машинний журнал (для суден з механічним двигуном)

 

 

 

 

абзац десятий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

10)

санітарний журнал

 

 

 

 

абзац одинадцятий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

11)

суднове санітарне свідоцтво

 

 

 

 

абзац дванадцятий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

12)

дозвіл на право користування судновою радіостанцією, журнал (щоденник радіослужби)

 

 

 

 

абзац чотирнадцятий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

13)

свідоцтво про вантажну марку (у випадках, передбачених законодавством)

 

 

 

 

абзац п'ятнадцятий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

14)

журнал реєстрації заходів щодо запобігання забрудненню моря

 

 

 

 

абзац шістнадцятий частини першої статті 35 Кодексу торговельного мореплавства України

15)

міжнародне свідоцтво про безпеку риболовного судна

 

 

 

 

стаття 37 Кодексу торговельного мореплавства України

2.2

Суднові документи суден, які зареєстровані в Судновій книзі України, наявні та є чинними, зокрема:

  

  

  

  

  

1)

судновий білет

 

 

 

 

підпункт 1 пункту 16 Порядку здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року N 1583;
абзац другий пункту 3.3 розділу III Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

2)

акт технічного огляду судна

 

 

 

 

підпункт 2 пункту 16 Порядку здійснення технічного нагляду за суднами рибного господарства, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 року N 1583;
абзац третій пункту 3.3 розділу III Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

3)

підпункт виключено

 

 

 

 

 

4)

підпункт виключено

 

 

 

 

 

3

Інформування про зміни відомостей, що вносяться в реєстри суден

3.1

Про будь-які зміни відомостей, що підлягають внесенню до Державного суднового реєстру України або Суднової книги України, орган реєстрації судна повідомлено протягом двох тижнів з дня таких змін

 

 

 

 

Стаття 30 Кодексу торговельного мореплавства України

4

Основні вимоги до загальної організації охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства

4.1

Суднова радіоустановка забезпечує постійний радіозв'язок з однією з прибережних станцій або наземною станцією

 

 

 

 

Пункт 3.10 глави 3 Правил охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 грудня 2006 року N 26, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 січня 2007 року за N 74/13341

5

Основні вимоги до організації та облаштування місць базування суден флоту рибної промисловості

5.1

Цілодобова безпечна стоянка місця базування суден забезпечена

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.2 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.2

На інформаційному стенді прогноз погоди розміщений

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 3.11 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.3

Місце базування телефонним зв'язком забезпечено

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.13 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.4

Місце базування електричним освітленням забезпечено

 

 

 

 

Абзац третій пункту 3.13 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.5

Місце базування автомобільними під'їзними шляхами забезпечено

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 3.13 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.6

Місце базування гучномовним зв'язком обладнано

 

 

 

 

Пункт 3.14 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.7

Протипожежне та рятувальне майно на місцях базування у справному стані, розміщене на штатних місцях і готове до негайного застосування

 

 

 

 

Пункт 3.16 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.8

На краю причалів білі кругові вогні на висоті не менше 2 метрів від настилу причалу встановлені

 

 

 

 

Пункт 3.18 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.9

Документ, що підтверджує право власності або користування гідротехнічною спорудою (за наявності),
наявний

 

 

 

 

Абзац другий пункту 3.19 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.10

Наказ адміністрації про призначення особи, відповідальної за забезпечення безпечної експлуатації місця базування,
наявний

 

 

 

 

Абзац четвертий пункту 3.19 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.11

Правила користування місцем базування і суднами, затверджені адміністрацією,
наявні

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 3.19 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.12

Журнал обліку приписного флоту
наявний

 

 

 

 

Абзац шостий пункту 3.19 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.13

Журнал реєстрації виходу-приходу суден флоту рибної промисловості
наявний

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту 3.19 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.14

Акти випробування трапів, містків, сходнів та іншого обладнання
наявні

 

 

 

 

Абзац восьмий пункту 3.19 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.15

Перелік діючих номерів телефонів для повідомлень Держрибагентства, державного підприємства "Державний морський рятувально-
координаційний центр" (у разі аварійної події у морських водах), найближчих органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Міністерства внутрішніх справ України
наявний

 

 

 

 

Абзац дев'ятий пункту 3.19 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

5.16

Перелік діючих адрес та номерів телефонів органів пожежної охорони, медичних та рятувальних служб, підрозділу Державної прикордонної служби України (у прикордонній смузі або контрольованому прикордонному районі)
наявний

 

 

 

 

Абзац десятий пункту 3.19 розділу III Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

6

Основні вимоги до огляду місць базування суден флоту рибної промисловості

6.1

У приміщенні причального інструкція з безпеки праці для членів екіпажів суден (на видному місці) наявна

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 10.3 розділу X Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року N 226, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за N 949/5170 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 січня 2014 року N 8)

6.2

У приміщенні причального порядок оформлення виходу-приходу суден (на видному місці) наявний

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 10.3 розділу X Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від 13 листопада 2000 року N 226, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за N 949/5170 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 січня 2014 року N 8)

7

Основні вимоги до суден, що знаходяться на місці базування

7.1

Усі судна, які не базуються в місцях базування, до журналу обліку приписного флоту занесені

 

 

 

 

Пункт 4.1 розділу IV Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21 січня 2014 року N 27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за N 254/25031

8

Основні вимоги до суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

8.1

Судна, що здійснюють промисловий вилов водних біоресурсів, побудовані згідно з проектом і призначені для промислового рибальства

 

 

 

 

Пункт 2.3 розділу II Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

8.2

Проектна документація на судно, що здійснює промисловий вилов водних біоресурсів, наявна та містить інформацію про призначення цього судна

 

 

 

 

Пункт 2.3 розділу II Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

9

Основні вимоги до технічного стану суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, та їх технічних засобів

9.1

Судна пофарбовані, мають встановлені нормативними актами маркування та ідентифікаційні ознаки

 

 

 

 

Абзац п'ятий пункту 4.1 розділу IV Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

9.2

Основна арматура механізмів і трубопроводів маховиками та рукоятками з позначками, що вказують на їх призначення та положення "відкрито-закрито", забезпечена

 

 

 

 

Пункт 4.3 розділу IV Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

10

Вимоги до технічної експлуатації суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

10.1

Навчання персоналу судна з метою підтримання та підвищення його кваліфікації з питань безпечної експлуатації суден із щорічною перевіркою знань судновласником організовані

 

 

 

 

Пункт 5.8 розділу V Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

10.2

Підготовка персоналу до боротьби за життєздатність судна при виникненні аварій (шляхом проведення тренувань безпосередньо на суднах не менше
1 разу на 3 місяці) проводиться

 

 

 

 

Пункт 5.9 розділу V Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

10.3

Рятувальні засоби суден у період їх експлуатації справні, підготовлені до негайного використання, розташовані в передбачених для них (штатних) місцях

 

 

 

 

Пункт 5.47 розділу V Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

10.4

Склад протипожежного забезпечення судна вимогам Типового табеля забезпечення постачання суден відповідає

 

 

 

 

Пункт 5.51 розділу V Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512;
Типовий табель забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості, затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2012 року N 354, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за N 1095/21407

10.5

Запірні клапани на приймальних трубопроводах системи осушування трюмів закриті і відкриваються тільки на час осушування відповідного відсіку

 

 

 

 

Пункт 5.64 розділу V Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

10.6

На палубних суднах схеми всіх наявних суднових систем, інструкції з їх обслуговування наявні

 

 

 

 

Пункт 5.65 розділу V Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 жовтня 2012 року N 642, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2200/22512

ОПИС
виявлених порушень

N з/п

Назва нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)

Детальний опис виявленого порушення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

N з/п

Питання щодо здійснення контролю

Відповіді на питання

Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"

так

ні

дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб

1

Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

Частина четверта статті 5

2

Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що посвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзац третій статті 10

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

Частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10

4

Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

Частина дванадцята статті 4

5

Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

Частина перша статті 6

____________
* Ця частина акта заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою.

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на  сторінках отримано :

________________________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою, іншими особами цього акта _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

N з/п

Назва

Дата і номер

Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Міністерстві юстиції України

1

Міжнародні кодекси

1.1

Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року

Резолюція А. 741 (18) 1993 року

 

2

Кодекси України

2.1

Кодекс торговельного мореплавства України

23 травня 1995 року N 176/95-ВР

 

3

Постанови Кабінету Міністрів України

3.1

Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

27 серпня 1999 року N 1583

 

4

Накази центральних органів виконавчої влади

4.1

Наказ Міністерства аграрної політики України "Про затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами рибної промисловості України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства"

13 листопада 2000 року N 226 (у редакції наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14 січня 2014 року N 8)

26 грудня 2000 року за N 949/5170

4.2

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду "Про затвердження Правил охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден"

27 грудня 2006 року N 26

29 січня 2007 року за N 74/13341

4.3

Наказ Державного комітету рибного господарства України "Про затвердження Положення щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року"

16 січня 2008 року N 5

30 січня 2008 року за N 72/14763

4.4

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Типового табеля забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості"

13 червня 2012 року N 354

03 липня 2012 року за N 1095/21407

4.5

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Правил експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства"

22 жовтня 2012 року N 642

27 грудня 2012 року за N 2200/22512

4.6

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України "Про затвердження Положення про місце базування суден флоту рибної промисловості"

21 січня 2014 року N 27

07 лютого 2014 року за N 254/25031

Опрос