Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка-вызов для сдачи государственных экзаменов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-4.02

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК ДЛЯ СКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНИХ ЕКЗАМЕНІВ N ____
від "___" ____________ 20__ року

Керівнику ___________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування підприємства, організації, установи)
____________________________________________________________________________________

На підставі статей 215 - 220 КЗпП України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку студенту заочної/вечірньої/дистанційної/ екстернату (потрібне підкреслити) форми навчання
____________________________________________________________________________________
                                                                            (найменування інституту, факультету, відділення)
____________________________________________________________________________________
                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові)
для складання державних екзаменів на ____ днів з "___" _____________ 20__ року по "___" ______________ 20__ року як такому, що виконує навчальний план.

М. П.

Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення
                                       ___________ ______________________
                                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________________
                                                                       ЛІНІЯ ВІДРИВУ
____________________________________________________________________________________

                                    Підтвердження про складання державних екзаменів

Згідно з довідкою N _____ студент _______________________________ форми навчання _______
курсу _______________________________________________________________________________
                                                                        (найменування інституту, факультету, відділення)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює ________________________________________________________________________,
                                                                             (найменування підприємства, організації, установи)
в оплачувану додаткову відпустку вибув "___" _________________ 20__ року

М. П.           _________________________________________________________________________
                                         (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ______________ 20__ року.

Вибув з вищого навчального закладу "___" ______________ 20__ року, склавши (не склавши) державні екзамени.

М. П.       Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________ _________________
                                                                                                                                                                 (підпис)      (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

Прибув на підприємство, в організацію, установу "___" _________________ 20__ року.

Примітки:

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, для складання державних екзаменів.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Опрос