Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Справка-вызов [для вызова студента, совмещающего работу с обучением в высшем учебном заведении, на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи сессии]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-4.01

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ДОВІДКА-ВИКЛИК N ______ від "___" ____________ 20__ року

Керівнику __________________________________________________________________________
                                                             (повне найменування підприємства, організації, установи)
____________________________________________________________________________________

На підставі статей 215 - 220 КЗпП України та статті 15 Закону України "Про відпустки" прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії студенту вечірньої/заочної форми навчання ____ курсу інституту, факультету (відділення) ________________________________________________________________________
                                                                                     (найменування інституту, факультету, відділення)
____________________________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ім'я, по батькові)
на _____ днів з "___" _____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року як такому, що успішно виконує навчальний план.

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ____________________________
                                                                                                                                                           (підпис)         (прізвище та ініціали)

____________________________________________________________________________________
                                                                       ЛІНІЯ ВІДРИВУ
____________________________________________________________________________________

                                                             Довідка про участь у сесії

Згідно з довідкою-викликом N _______ студент вечірньої/заочної форми навчання ________ курсу
____________________________________________________________________________________
                                                                (найменування інституту, факультету, відділення)
____________________________________________________________________________________,
                                                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)
який працює _________________________________________________________________________,
                                                                                      (найменування підприємства, організації, установи)
в оплачувану додаткову відпустку вибув "___" _________________ 20__ року.

М. П.                  _______________________________________________________________________
                                                 (посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

Прибув до вищого навчального закладу "___" ______________ 20__ року.
Вибув з вищого навчального закладу "___" ______________ 20__ року, склавши за вказаний строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків.

М. П. Директор інституту, декан факультету, завідувач відділення ________ ___________________
                                                                                                                                                        (підпис)          (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року.

Прибув на підприємство (до організації, установи) "___" _________________ 20__ року.

Примітки:

1. Форма використовується для виклику студента, який поєднує роботу з навчанням у вищому навчальному закладі, на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання сесії. Містить дані щодо прибуття студента до вищого навчального закладу і вибуття з нього та повернення до місця роботи.

2. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Опрос