Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Личное дело студента

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-2.01

____________________________________________________________________________________
                                                          (повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут, факультет, відділення _________________________________________________________
                                                                          (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки ___________________________________________________________________
                                                                                                          (шифр і назва)

Спеціальність ________________________________________________________________________
                                                                                                          (шифр і назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________
                                                                                      (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Форма навчання _____________________________________________________________________
                                                                         (денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

ОСОБОВА СПРАВА СТУДЕНТА

Прізвище ___________________________________________________________________________

Ім'я          ___________________________________________________________________________

По батькові _________________________________________________________________________

                                       Рік вступу до вищого навчального закладу ____________

Розпочато

"___" ________________ 20__ року

Закінчено

"___" ________________ 20__ року

Передано в архів

"___" ________________ 20__ року

за описом N _______               від

"___" ________________ 20__ року

ДОДАТКОВІ ЗАПИСИ

Усього в цій справі пронумеровано і прошито _____________ аркушів

Відповідальна особа ________________       __________________________
                                                             (підпис)                                      (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма ведеться відділом кадрів вищого навчального закладу. Містить документи, що стосуються навчання студента. Після закінчення чи у разі вибуття студента з вищого навчального закладу до неї вносяться також: індивідуальний навчальний план студента, заліково-екзаменаційна книжка, студентський квиток і навчальна картка. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ студентів.

2. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм), на тонкому картоні, 2 сторінки.

Опрос