Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Протокол собеседования [документ, используемый приемной комиссией для проведения собеседования]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-1.09

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ПРОТОКОЛ СПІВБЕСІДИ N ___

____________________________________________________________________________________
                                                                        (прізвище, ім'я, по батькові вступника)

пройшов (пройшла) співбесіду "___" ___________ 20__ року

у відбірковій комісії ______________________________________ інституту, факультету, відділення.

За підсумками співбесіди комісія вирішила __________________________________ до зарахування
                                                                                                              (рекомендувати, не рекомендувати)
студентом (студенткою) _________ курсу

освітньо-кваліфікаційного рівня ________________________________________________________
                                                                                                (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
за напрямом підготовки ______________________________________________________________
                                                                                         (шифр і назва напряму підготовки)
за спеціальністю ____________________________________________________________________
                                                                                             (шифр і назва спеціальності)

                                                      Мотивований висновок:

Голова комісії

__________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Члени комісії:

__________________
(підпис)
__________________
(підпис)
__________________
(підпис)
__________________
(підпис)

_____________________________________________
(прізвище та ініціали)
_____________________________________________
(прізвище та ініціали)
_____________________________________________
(прізвище та ініціали)
_____________________________________________
(прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Ця форма є основним документом, який використовується приймальною комісією для проведення співбесіди.

2. Записується рішення комісії щодо рекомендації до зарахування вступника студентом відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та напряму підготовки (спеціальності). Подається мотивований висновок за результатами співбесіди. Протокол заповнюється головою комісії, підписується ним та членами комісії.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 1 сторінка.

Опрос