Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Титульная страница письменной работы [поступающего в высшее учебное заведение]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-1.08, частина 1

____________________________________________________________________________________
                                                              (повне найменування вищого навчального закладу)

___________________________
(штамп вищого навчального закладу/
                  його підрозділу)

 

_______________
(шифр)

____________________________________________________________________________________

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА
ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ

З___________________________________________________________________________________
                                                                                             (назва випробування)

Вступник___________________________________________________________________________
                                                                                                         (прізвище,

____________________________________________________________________________________
                                                                                                 ім'я, по батькові)

Освітньо-кваліфікаційний рівень______________________________________________________
                                                                                                     (молодший спеціаліст/бакалавр/спеціаліст/магістр)

Інститут/факультет/відділення _______________________________________________________
                                                                                                                 (повне найменування

____________________________________________________________________________________
                                                                                     інституту/факультету/відділення)

____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (код, найменування

____________________________________________________________________________________
                                                                           напряму підготовки або спеціальності)
Дата проведення випробування "___" _______________ 20__ року

Номер білета вступного випробування, варіант завдання, тема ______________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                                                                Підпис вступника ___________________

Примітки:

1. Форма використовується для шифрування прізвища вступника перед перевіркою письмової роботи. Заповнюється особисто вступником, крім графи "Шифр", яку заповнює відповідальний секретар приймальної (відбіркової) комісії або його заступник безпосередньо перед перевіркою.

2. Формат бланка - А3 (420 х 297 мм), 1 сторінка (зміст титульної сторінки займає її половину). У разі неможливості роздрукування титульної сторінки у форматі А3 дозволяється використовувати формат А4 (альбомне виконання) з відповідним масштабуванням.

3. Додаткові записи на титульній сторінці не дозволяються.

Опрос