Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Лист устного ответа (собеседования) на вступительном испытании

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-1.07

____________________________________________________________________________________
                                                                       (повне найменування вищого навчального закладу)

______________________________________
(штамп вищого навчального закладу / його підрозділу)

Аркуш

усної відповіді (співбесіди) на вступному випробуванні з _________________________________
                                                                                                                                                                        (назва(и)

____________________________________________________________________________________
                                                                                   навчального(их) предмета(ів))

Вступник ___________________________________________________________________________
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові)

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________
                                                                                                   (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

Інститут, факультет (відділення) ________________________________________________________
                                                                                                                        (найменування)

Напрям підготовки (спеціальність) ______________________________________________________
                                                                                                                         (шифр і назва)
____________________________________________________________________________________

Час початку відповіді _________________________________________________________________

Час закінчення відповіді _______________________________________________________________

Номер екзаменаційного білета _________ Дата випробування "___" _____________ 20__ р.

Зміст відповіді:

Додаткові запитання:

Підпис вступника __________________

Кількість балів _________________________

       Екзаменатори:

       _____________  _____________________
                    (підпис)                   (прізвище та ініціали)
       _____________  _____________________
                    (підпис)                   (прізвище та ініціали)
       _____________  _____________________
                    (підпис)                   (прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Форма використовується при підготовці вступника до усної відповіді і документуванні її змісту (у тому числі при проведенні співбесіди). Заповнюється особисто вступником.

2. Враховуючи специфіку вступних випробувань, вкладка може набувати особливого оформлення (в лінійку, в клітинку, містити таблиці для внесення відповідей на тестові запитання, передбачені випробуванням, тощо).

3. У разі використання декількох систем оцінювання необхідно передбачити це у формі бланка.

4. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), двосторонній.

Опрос