Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Ведомость вступительного испытания

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-1.06

____________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання: денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат
(підкреслити)

ВІДОМІСТЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ N ______

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________
                                                                                                        (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)
_________________________________ з _________________________________________________
              (форма вступного випробування)                                                   (назва навчального предмета)
Напрям (спеціальність) ___________________________, група _______________________________
Дата проведення вступного випробування "___" ____________________ 20__ року
Початок вступного випробування ___________________
Закінчення вступного випробування _________________
Прізвища та ініціали екзаменаторів ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________

N
з/п

Шифр

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Кількість балів

Підписи екзаменаторів

цифрами

словами

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Відповідальний секретар
приймальної (відбіркової) комісії
________ ________________
    (підпис)     (прізвище та ініціали)

Кількість вступників, які проходили випробування
__________________

Екзаменатори:
_____________________________
                           (підписи)
_____________________________
Голова предметної (фахової) комісії
_________ ___________________
      (підпис)           (прізвище та ініціали)
"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Ця форма є первинним обліковим документом результатів вступних випробувань. На першому етапі оформляється відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для усного вступного випробування у відомість вносяться прізвища та ініціали вступників, які допускаються до вступного випробування; для письмового - тільки відповідні їх шифри. Складається на кожну групу вступників для кожного предмета. Результати вступних випробувань підписуються екзаменаторами та головою предметної екзаменаційної комісії. Після закінчення вступного випробування повертається відповідальному секретарю приймальної (відбіркової) комісії.

2. Дозволяється змінювати висоту рядків та ширину стовпців, а також кількість врахованих на одній сторінці вступників без зміни структури бланка.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Опрос