Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Опись личного дела [относительно лиц, поступающих в высшее учебное заведение]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-1.03.1

            ОПИС ОСОБОВОЇ СПРАВИ N ________________________________________________
                                                                                      (за журналом реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу)

Прізвище __________________________ Ім'я ______________________________________________

По батькові __________________________________________________________________________

Інститут/факультет/відділення __________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________

Напрям підготовки/спеціальність ________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Пред'явлений документ, що посвідчує особу: ______________________________________________
                                                                                                                                 (паспорт/свідоцтво про народження)

серія _____, N _____________, __________________________________________________________
                                                                                                                              (ким та коли виданий)

____________________________________________________ "___" _____________ _____ року

N
з/п

Назва документів

Кількість аркушів

Дата вилучення і місцезна-
ходження документа

Дата повернення документа в особову справу

1

Заява

 

 

 

2

Атестат, диплом, серія _______, N _____________
від "___" _________ 20__ року

 

 

 

3

1. Сертифікат N __________ 20__ року
2. Сертифікат N __________ 20__ року
3. Сертифікат N __________ 20__ року

 

 

 

4

Медична довідка форми N 086-о

 

 

 

5

Інші документи

 

 

 

6

 

 

 

 

Категорія при зарахуванні (вказати необхідне):
  - на загальних підставах          - поза конкурсом             - _________________________

Джерело фінансування (вказати необхідне): - держзамовлення - кошти фізичних/юридичних осіб

Відповідальний секретар приймальної
(відбіркової) комісії

 
___________________
                  (підпис)

Опрос