Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Журнал регистрации лиц, поступающих в высшее учебное заведение

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-1.02

_____________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Форма навчання
_____________________________________________________________________________________________________________________
(денна, вечірня, заочна (дистанційна), екстернат)

ЖУРНАЛ
реєстрації осіб, які вступають до вищого навчального закладу у 20__ р.

Інститут, факультет, відділення _______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (найменування інституту, факультету, відділення)

Напрям підготовки _________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                    (шифр і назва)

Спеціальність _____________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                             (шифр)                                                                                     (назва)

Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр)

N
з/п

Номер особової справи

Дата прийому документів

Прізвище, ім'я, по батькові

Місце проживання/
місце реєстрації

Стать
(чол./жін.) / дата

народження

Найменування навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень

Номер, серія, дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, середній бал документа про освіту

Номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та дата видачі, кількість балів з конкурсних предметів

Інформація про документи, що дають право на особливі умови зарахування

Причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання

Підпис абітурієнта в одержанні повернених документів або відмітка про їх повернення
(номер поштової квитанції)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для реєстрації основних відомостей про вступників у послідовності подачі документів. Аркуші журналу нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою вищого навчального закладу і підписуються головою та відповідальним секретарем приймальної (відбіркової) комісії. Для кожного напряму підготовки (спеціальності) відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів денної, вечірньої, заочної (дистанційної) форм навчання, екстернату ведеться окремий журнал.

2. Номер особової справи зазначається відповідно до прийнятої у вищому навчальному закладі системи єдиної нумерації особових справ вступників.

3. Не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем приймальної комісії та скріплюється печаткою приймальної комісії/вищого навчального закладу.

4. Журнал реєстрації може містити поля, що відображають додаткові дані про вступника.

5. Формат бланка - А3 (297 х 420 мм) або А4 (210 х 297 мм), в альбомному виконанні.

Опрос