Идет загрузка документа (704 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление [относительно допуска к участию в конкурсе по поступлению в высшее учебное заведение для получения высшего образования по образовательно-квалификационному уровню специалиста, магистра]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 29.07.2014
Утратил силу

Форма N Н-1.01.3

Керівнику ___________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування вищого навчального закладу)
вступника ___________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному відборі на ____________________________ форму
                                                                                                                             (денна, заочна (дистанційна), вечірня, екстернат)
навчання факультету/інституту _________________________________________________________
                                                                                                                   (найменування факультету/
______________________________________________________________ за програмою підготовки
                                                                      інституту)

спеціаліста/магістра
                                                                                          (шифр та назва спеціальності)
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня ________________________________________

                                                                  Про себе повідомляю

Закінчив(ла) _________________________________________________________________________
                                                                            (найменування навчального закладу, рік закінчення)
____________________________________________________________________________________

_______________________________ Відзнака за навчання: немає - є - (диплом з відзнакою)

Підстава для позаконкурсного зарахування: немає - є - (______________________________)
                                                                                                                    (документ, що надає право на позаконкурсне зарахування)

Підстава для першочергового зарахування: немає - є - (_______________________________)
                                                                                                                     (документ, що надає право на першочергове зарахування)

Вища освіта (спеціаліст/магістр): немає - отримую - є -

Яку іноземну мову вивчав(ла) _______________________ На час навчання поселення в гуртожиток:
потребую - не потребую -

Громадянство України: є - немає -            Стать: чоловіча - жіноча -

Дата і місце народження ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Місце проживання: індекс ________, область _______________, район _______________________,
місто/смт/село ______________________________, вулиця _________________________________,
будинок _________, квартира __________, домашній, мобільний телефон _____________________.

Додаткова інформація

Даю згоду на оприлюднення результатів вступних випробувань, інших конкурсних показників та наявності підстав для особливих умов зарахування.

Повідомлений(а), що подання мною недостовірних персональних даних, даних про особливі умови зарахування, здобуту раніше освіту є підставою для відрахування мене з числа студентів.

З правилами прийому, ліцензією та сертифікатом про акредитацію обраної спеціальності ознайомлений(а).

"___" _________________ 20__ р.

_______________________________
(підпис)

Примітки:

1. Зазначена форма використовується для допуску до участі в конкурсі щодо вступу до вищого навчального закладу для здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Заповнюється абітурієнтом і особисто подається в приймальну комісію вищого навчального закладу.

2. У поле "Додаткова інформація" можуть вноситися додаткові дані про вступника.

3. Формат бланка - А4 (210 х 297 мм), 2 сторінки.

Опрос