Идет загрузка документа (936 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Именной список безвозвратных потерь личного состава [Вооруженные Силы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.07.2014

Формат 288 х 407 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
безповоротних втрат особового складу

____________________________________________________________________
(найменування військової частини)

за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифі-
каційний жетон з особистим номером

Номер документа, що посвідчує особу

Військове звання

Посада

Наймену-
вання підрозділу (частини, установи)

Дата народ-
ження

Місце народ-
ження

Коли і яким військовим комі-
саріатом призваний на військову службу (РВК та область)

Дата і номер наказу про виклю-
чення зі списків особового складу частини

Дата та обставини загибелі

Місце і дата похо-
вання

Прізвище, ім'я, по батькові дружини (батька, матері або близького родича). Місце прожи-
вання сім'ї (близьких родичів)

Якому військ-
комату і за яким номером відіслано сповіщення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Іменний список є документом, який відображає поіменно безповоротні втрати особового складу частини.

2. Порядок заповнення іменного списку:

у рядках відповіді записуються в порядку поставлених запитань;

у рядку 2 прізвище, ім'я, по батькові записуються без скорочення. Якщо прізвище подвійне, то воно записується повністю;

у рядку 5 на офіцерів вказується також наказ про присвоєння останнього військового звання (чий наказ, його номер та дата), а на осіб рядового, сержантського і старшинського складу після військового звання додаються слова "військова служба за контрактом". Якщо загиблий (померлий) перебував у складі дисциплінарного батальйону, записується останнє військове звання, яке він мав до направлення в дисциплінарний батальйон. На працівників рядок 5 не заповнюється;

у рядку 6 записується остання посада, яку займав військовослужбовець. Якщо загиблий (померлий) перебував у складі дисциплінарного батальйону, записується остання посада, яку він займав до направлення в дисциплінарний батальйон, для працівників - посада та розмір місячної заробітної плати;

у рядку 7 записується найменування підрозділу, якщо іменний список складається у військовій частині; найменування військової частини, де проходив військову службу військовослужбовець, працівник, якщо іменний список складається в закладі охорони здоров'я. Військові частини та установи в іменному списку зазначаються за дійсним або умовним найменуванням;

у рядку 11 записуються дата та номер наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини;

у рядку 12 записуються дата та обставини загибелі (смерті), наприклад: "21 квітня 2000 року убито в бою", "22 липня 2001 року потонув під час переправи через річку", "15 червня 2006 року потрапив у полон";

у рядку 13 записуються місце та дата поховання. Наприклад: "У могилі на ділянці цивільного кладовища міста Харкова 21 грудня 2004 року.". У разі поховання військовослужбовців не на ділянках кладовищ вказуються його координати на топографічній карті;

у рядку 14 записуються прізвище, ім'я та по батькові дружини (батька, матері чи іншого родича), місце проживання сім'ї (близьких родичів);

у рядку 15 записується, якому військовому комісаріату та за яким номером відіслано сповіщення про смерть (загибель).

3. Іменний список безповоротних втрат особового складу засвідчується підписом командира військової частини (керівника закладу (установи)) та завіряється гербовою печаткою за умовним найменуванням.

Опрос