Идет загрузка документа (936 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извещение о смерти (гибели) [Вооруженные Силы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.07.2014

Формат 144 х 203 мм

КОРІНЕЦЬ СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ (ЗАГИБЕЛЬ) N ______

Сповіщення на _________________________________________________________________________
                                                                                   (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                 військовослужбовця, який загинув, помер, зник безвісти, потрапив до полону)

відіслано ___________________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому
комісару _______________________________________________________________________ області.

"___" ____________ 20__ року.
                                                                         __________________________________________________
                                                                                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

-------------------------------------------------- Лінія відрізу --------------------------------------------------

Кутовий штамп
військової частини

____________________________ районному (об'єднаному, міському)
військовому комісару ________________________________________
області (міста)

СПОВІЩЕННЯ ПРО СМЕРТЬ (ЗАГИБЕЛЬ)

Прошу сповістити гр. __________________________________________________________________,
яка (який) проживає ___________________________________________________________________,
                                                                                     (місце проживання сім'ї або близьких родичів)
про те, що її (його) _____________________________________________________________________
                                                                                           (рідня - чоловік, син, батько, брат)
______________________________________________________________________________________
                                                       (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (текст характеристики)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

М. П.

Командир військової частини
(керівник закладу охорони здоров'я)
______________________________________________________________________________________
                                                                            (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Начальник штабу військової частини
(начальник медичної частини)
______________________________________________________________________________________
                                                                             (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Сповіщення на військовослужбовця (працівника), який загинув (помер), зник безвісти чи потрапив до полону, є документом, який містить відомості про місце, дату та причину загибелі (смерті), обставини, за яких військовослужбовець (працівник) зник безвісти чи потрапив до полону, а також характеристику його вірності Батьківщині.

2. У сповіщенні записуються перевірені відомості про особу, на яку заповнюють сповіщення, та його сім'ю (родичів). Записи робляться без скорочень та виправлень.

3. Сповіщення в мирний час друкуються на стандартних аркушах паперу з кутовим штампом військової частини у двох примірниках. В особливий період - на спеціальному бланку в одному примірнику.

Військові частини, з'єднання у сповіщенні зазначаються за умовним найменуванням.

4. На позначених вільних рядках сповіщення у мирний час і особливий період записуються відомості про місце, дату та причини загибелі (смерті, полону, зникнення безвісти), а також місце поховання військовослужбовця (працівника). Наприклад: "Прошу сповістити громадянку Петрову Надію Сергіївну, яка проживає в м. Одесі по вул. Жуковського, 2, кв. 18, про те, що її чоловік, командир танкової роти, капітан Петров Іван Іванович, 19__ року народження, призваний на військову службу 12 вересня 20__ року Київським районним військовим комісаріатом Одеської області, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув "___" ____________ 20__ року.

Капітана Петрова І. І. поховано з відданням військових почестей у могилі на військовій ділянці цивільного кладовища в _______________________________________________________________."
                                                                                                                         (місто, область)

На загиблих (померлих) під час виконання бойових завдань у мирний час у тексті характеристики після слова "області" записується: "... виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, загинув "___" ____________ 20__ року", "...виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, був тяжко поранений і помер "___" ____________ 20__ року".

На працівників, які загинули (померли), після посади записується: "сума місячного заробітку 1200 грн", а замість слів: "призваний на військову службу" записується: "... що перебуває на військовому обліку у ___________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті __________________ області, під час бойових дій, вірний клятвеному зобов'язанню, показав себе чесним та відданим нашій Батьківщині працівником _________________________________________"
                                                                                                                              (загинув, помер від ран, хвороби, число, місяць, рік)

5. Особам рядового, сержантського і старшинського складу, які загинули (померли), у сповіщенні зазначається: "Старший сержант військової служби за контрактом Іванов ...".

У мирний час у сповіщенні зазначається, чи пов'язана смерть (загибель) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби. Запис відомостей про зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби робиться в тих випадках, коли це визначено в наказі по особовому складу. В інших випадках зазначається діагноз захворювання, від якого настала смерть. Для вирішення питання про причину смерті та її зв'язок із виконанням обов'язків військової служби слід керуватися висновками відповідних медичних та слідчих органів. Запис про це робиться після сповіщення про місце поховання: "... смерть Іванова не пов'язана з виконанням обов'язків військової служби ...".

6. Сповіщення виготовляються книжками. Перед використанням книжки нумеруються, шнуруються, опечатуються сургучевою печаткою та обліковуються в книзі річного опису нетаємного діловодства.

7. Нумерація відправлених сповіщень ведеться зростаючими номерами протягом періоду бойових дій, починаючи з першого номера.

8. Сповіщення є нетаємним.

9. Після використання всіх аркушів корінці сповіщень підшиваються до справи безповоротних втрат військової частини.

Опрос