Идет загрузка документа (984 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Извещение о смерти (гибели) [Вооруженные Силы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.07.2014

Формат 144 х 203 мм

КОРІНЕЦЬ СПОВІЩЕННЯ N ______

Сповіщення на ________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця,
_____________________________________________________________________________________
                       який загинув (помер), зник безвісти, інтернований, потрапив у полон, захоплений у заручники)*
надіслано _____________________________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару _____________________________ області "___" ____________ 20__ року.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________
* Підкреслити потрібне.

--------------------------------------------Лінія відрізу---------------------------------------

Кутовий штамп
військової частини

___________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару __________________________ області (міста)

СПОВІЩЕННЯ N _______

Прошу сповістити гр. __________________________________________________________________,
яка (який) проживає ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (місце проживання членів сім'ї або близьких родичів)
про те, що її (його) _____________________________________________________________________
                                                                                                             (ступінь споріднення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (військове звання, прізвище)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (ім'я, по батькові, рік народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (характеристика військовослужбовця)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

М. П.

Командир військової частини
(керівник закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Начальник штабу військової частини
(начальник медичної частини)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. Сповіщення на військовослужбовця (працівника), який загинув (помер), зник безвісти, потрапив у полон або захоплений у заручники, інтернований, є документом, що містить відомості про місце, дату та причину загибелі (смерті), обставини, за яких військовослужбовець (працівник) зник безвісти, потрапив у полон або захоплений у заручники, інтернований, а також характеристику його вірності Батьківщині.

2. У Сповіщенні зазначаються перевірені відомості про особу, на яку його заповнюють, та членів його сім'ї (близьких родичів). Записи робляться без скорочень та виправлень.

3. Сповіщення в мирний час друкуються на стандартних аркушах паперу з кутовим штампом військової частини у двох примірниках. В особливий період - на спеціальному бланку в одному примірнику.

Військові частини, з'єднання у Сповіщенні зазначаються за умовним найменуванням.

4. На позначених вільних рядках Сповіщення у мирний час і особливий період зазначаються відомості про місце, дату та причини загибелі (смерті), полону, перебування в заручниках, зникнення безвісти. Наприклад: "Прошу сповістити громадянку Петрову Надію Сергіївну, яка проживає в м. Одеса по вул. Жуковського, 2, кв. 18, про те, що її чоловік, командир танкової роти, капітан Петров Іван Іванович, 19__ року народження, прийнятий (призваний) на військову службу 12 вересня 20__ року Київським районним військовим комісаріатом Одеської області, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув "___" ____________ 20__ року".

5. У мирний час у Сповіщенні зазначається, чи пов'язана смерть (загибель) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби. Запис відомостей про зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби робиться в тих випадках, коли це визначено в наказі по особовому складу. В інших випадках зазначається діагноз захворювання або причина, від якої настала смерть (внаслідок нещасного випадку, від отриманого ним поранення, контузії, травми, каліцтва, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, завданих іншою особою, гострого професійного захворювання (отруєння), одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, отримання інших ушкоджень у результаті аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрус, зсув, повінь, ураган тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, комахами, іншими представниками флори і фауни). Для вирішення питання про причину смерті та її зв'язок із виконанням обов'язків військової служби слід керуватися висновками відповідних медичних та слідчих органів. Запис про це робиться після причини смерті (загибелі): "..., смерть пов'язана (не пов'язана) з виконанням обов'язків військової служби.".

6. Сповіщення виготовляють у формі книжки. Перед використанням книжки нумерують, шнурують, опечатують сургучевою печаткою та обліковують в книзі річного опису нетаємного діловодства.

7. Надіслані Сповіщення нумерують за зростанням протягом періоду бойових дій, починаючи з першого номера.

8. Після використання всіх аркушів корінці Сповіщень підшивають до справи безповоротних втрат військової частини.

Опрос