Идет загрузка документа (984 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Лист учета работы водолаза под водой [Вооруженные Силы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.07.2014

Формат 210 х 297 мм

АРКУШ ОБЛІКУ
роботи водолаза під водою

на _______________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Найменування посад

Встановлена річна норма роботи під водою (у годинах), в якому році

Фактичний час роботи під водою протягом року (у годинах), в якому році

Чий наказ (номер і дата), який підтверджує фактичний час роботи під водою

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. До аркуша обліку роботи водолаза під водою включається час (у годинах) роботи водолазних фахівців на штатних посадах водолазів з урахуванням норми роботи під водою, яка застосовується відповідно до Правил водолазної служби.

2. Записи до аркуша обліку роботи про фактичний час роботи водолазів під водою протягом року проводяться на підставі наказів командирів військових частин, які видаються на 01 січня кожного року.

3. Аркуш обліку роботи під водою засвідчується підписом начальника штабу військової частини та гербовою печаткою.

 

Формат 210 х 297 мм

АРКУШ ОБЛІКУ
несення бойового чергування в підземних спорудах

на _____________________________________________
(військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Роки

Кількість днів чергування в році. Дані про перерви у чергуванні, пов'язані з хворобою, перенавчанням на нову техніку, розформуванням частини

Чий наказ про підтвердження кількості днів чергування або найменування документа про перерву у чергуванні, номер і дата документа

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Аркуш обліку бойового чергування в підземних спорудах заповнюється з дня заведення на підставі наказів по військовій частині.

2. Дані про кількість днів чергування в підземних спорудах за минулі роки в аркуш обліку не записуються, а підшиваються разом з ним у вигляді довідки-витягу з наказів по частині (частинах) про сумарну кількість днів чергування з урахуванням перерви в чергуванні через хворобу, перенавчання на нову техніку чи розформування частини.

3. Дані про перерву записуються на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії, медичних довідок, підтверджених наказами командирів частин, а також на підставі наказів, директив про перенавчання на нову техніку або про розформування частини.

Дані про перерву є необхідними для визначення сумарної кількості днів чергування (для даного року).

4. Аркуш обліку бойового чергування в підземних спорудах засвідчується підписом начальника штабу військової частини та гербовою печаткою.

 

ОПИС
розділу "Послужний список, автобіографія та атестаційний матеріал"

N з/п

Найменування (номер) документа

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИС
розділу "Додаткові матеріали"

N з/п

Найменування (номер) документа

Кількість аркушів

Примітка

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБКЛАДИНКА ОСОБОВОЇ СПРАВИ

  

Примітки:

1. При формуванні особової справи обкладинка згинається в трьох місцях. Для захисту документів особової справи від загинання та псування під час зберігання або пересилання обкладинка обладнується захисним клапаном та спеціальним шнурком для зв'язування боків. Шнур-зав'язка має довжину 20 см, закріплюється між шарами картону і паперу на зворотному боці обкладинки та через невеликі отвори в титульній сторінці лицьового боку виводиться назовні.

2. На зворотному боці обкладинки розміщені: кишеня для зберігання фотокартки військовослужбовця із захисною прозорою плівкою, яка закріплена на обкладинці з лівого, правого та нижнього боків (розмір кишені - 95 х 125 мм), накладна кишеня зі щільного паперу або картону для зберігання облікових карток та додаткових документів особової справи, яка також закріплена на обкладинці з лівого, правого та нижнього боків (розмір кишені - 100 х 220 мм), три корінці для кріплення (підшивання) документів особової справи (розмір корінця - 25 х 300 мм).

3. Корінці для кріплення документів виготовляються з того самого матеріалу, яким обтягнута обкладинка, та прикріплюються при її виготовленні на виробництві в місці згинання особової справи на зворотному боці обкладинки до її картонної основи. З правого боку першого та другого корінців таким самим способом закріплюються й описи документів особової справи, спочатку - опис розділу "Послужний список, автобіографії та атестаційний матеріал", потім - опис розділу "Додаткові матеріали". В окремих випадках описи можуть підшиватися до відповідних корінців обкладинки перед початком долучення документів до особової справи.

4. На титульну сторінку і торцевий бік обкладинки особової справи наклеюються за допомогою клею або клейкої прозорої стрічки інформаційні покажчики у вигляді паперових смужок з даними про обліковий номер, присвоєний особовій справі, військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця. Написи на них виконуються чорнилом (тушшю) або виготовляються за допомогою технічних засобів друку.

5. Інформаційні покажчики з даними про військове звання, прізвище, ім'я та по батькові військовослужбовця, які розміщуються на титульній сторінці обкладинки, виготовляються розміром 10 х 125 мм і приклеюються на 2 мм вище відповідних типографських написів на обкладинці.

6. Інформаційний покажчик з прізвищем та ініціалами військовослужбовця або обліковим номером його особової справи, який розміщується на торцевому боці обкладинки в місці її згину, виготовляється розміром 10 х 105 мм та приклеюється на відстані 50 мм від верхнього краю обкладинки.

7. Інформаційний покажчик з номером, за яким обліковано особову справу у книзі обліку, виготовляється розміром 45 х 30 мм і приклеюється на титульній сторінці лицьового боку обкладинки на відстані 50 мм від її верхнього краю та 10 мм від лівого. Крім облікового номера особової справи він повинен містити найменування військової частини (установи, закладу, органу військового управління), в якому її обліковано.

8. При виготовленні інформаційних покажчиків за допомогою комп'ютерної техніки використовується гарнітура Times New Roman. Для написання військового звання, прізвища та ініціалів використовується кегель 20 друкарських пунктів жирним шрифтом, для облікового номера особової справи - кегель 43 - 45 друкарських пунктів жирним шрифтом, для найменування військової частини (установи, закладу) - кегель 12 - 14 друкарських пунктів.

9. При використанні штампів їх шрифт повинен відповідати розмірам шрифтів, зазначеним вище. При виготовленні інформаційних покажчиків за допомогою друкарської машинки використовуються її стандартні шрифти. При оформленні покажчиків уручну чорнилами або тушшю записи здійснюються каліграфічним почерком, при цьому написи прізвища та облікового номера особової справи виконують заголовними літерами.

 

СХЕМА
обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу в кадрових органах Збройних Сил України на мирний час

N з/п

Де ведеться облік

За якими документами і хто обліковується

Пояснення

за особовими справами

за книгами алфавітного обліку

за книгами штатно-посадового обліку

за послужними картотеками

за штатно-
посадовими картотеками

1

2

3

4

5

6

7

8

1

У кадрових органах військових навчальних закладів

Офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського постійного складу за першими примірниками. Офіцери змінного складу (крім заочної форми навчання) за першими і другими примірниками. Офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу підпорядкованих підрозділів не нижче окремого батальйону (дивізіону) за першими примірниками

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу постійного складу військового навчального закладу, у тому числі і ад'юнкти. Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу підпорядкованих підрозділів, не нижче окремого батальйону (дивізіону). Окремо всі військовослужбовці змінного складу

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського постійного складу і підпорядкованих підрозділів

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського постійного і змінного складів. (Послужні картки зберігаються окремо від особових справ. На вибулих картки пересилаються разом з особовими справами)

_____

____

2

У кадрових органах з'єднань

Офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу управління з'єднання, підпорядкованих підрозділів і командири підпорядкованих військових частин за першими примірниками

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу управління з'єднання, підпорядкованих підрозділів

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу управління з'єднання, підрозділів забезпечення і обслуговування, командири підпорядкованих військових частин і всі військовослужбовці вищої номенклатури посад для призначення

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу з'єднання

_____

Послужні картотеки ведуться на бланках скорочених послужних карток

3

У кадрових органах оперативних командувань

Офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу управління оперативного командування, командири (начальники) безпосередньо підпорядкованих військових частин (установ) за першими примірниками

_____

_____

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу оперативного командування

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу управління оперативного командування, командири підпорядкованих військових частин і всі військовослужбовці вищої номенклатури посад для призначення

____

4

У кадрових органах видів Збройних Сил

Офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу управління виду Збройних Сил, командири (начальники) підпорядкованих військових частин (установ) за першими примірниками. Офіцери номенклатури посад для призначення командувача виду Збройних Сил за другими примірниками

_____

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури посад для призначення командувача виду Збройних Сил і вищої номенклатури посад для призначення

Усі офіцери, військовослужбовці за контрактом виду Збройних Сил

_____

Дозволяється замість книг штатно-посадового обліку вести штатно-посадові картотеки

5

У кадровому органі Генерального штабу

Офіцери номенклатури посад для призначення першого заступника Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та його першого заступника за другими примірниками. Керівні особи Генерального штабу, керівники його структурних підрозділів та підпорядкованих йому військових частин, підрозділів за першими та другими примірниками

_____

Усі офіцери, особи рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури посад для призначення начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України, його першого заступника і вищої номенклатури посад для призначення

Усі офіцери Збройних Сил, особи рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури посад для призначення Міністра оборони України, начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України та їхніх перших заступників

Усі офіцери, які займають посади керівного складу від командира полку і вище

____

6

У кадровому органі Міністерства оборони

Офіцери номенклатури посад для призначення Президента України за першими примірниками. Офіцери номенклатури посад для призначення Міністра оборони України (крім керівних осіб Генерального штабу, керівників його структурних підрозділів та підпорядкованих йому військових частин, підрозділів) за другими примірниками

_____

Усі офіцери номенклатури посад для призначення Президента України, інші офіцери та особи рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури посад для призначення Міністра оборони України та його першого заступника

_____

_____

____

Примітка. Облік осіб рядового, сержантського і старшинського складу, яких призначено на посади офіцерського складу, ведеться разом з офіцерами в кадрових органах з'єднання, оперативного командування, виду Збройних Сил, Генерального штабу за обліковими документами, передбаченими для цих кадрових органів.

 

Формат 203 х 288 мм

(Гриф обмеження доступу)

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

 

КНИГА
штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу

____________________________________________________________
(найменування кадрового органу, в якому ведеться книга)

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

N з/п

Військове звання за штатом.
N ВОС за штатом.
Посадовий оклад

Військове звання і дата його присвоєння

Дата народження

Чий наказ про призначення, номер і дата наказу

Освіта:
цивільна, військова
(ВОС)

Термін укладення (закінчення) контракту, номер і дата наказу

Висновок оцінної картки за 20__ р., сума балів

Куди вибув і на яку посаду.
Чий наказ, номер і дата наказу про призначення, про звільнення

Прізвище, ім'я, по батькові

З якого часу у Збройних Силах України

Особистий номер

Встановлений термін перебування на посаді

1

2

3

4

5

6

7

8

9

______________________________________________________________________________
(найменування посади за штатом (штатним розписом))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга штатно-посадового обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу призначена для обліку укомплектованості військовослужбовцями за штатними посадами.

2. Рядки 1 - 9 заповнюються чорним (фіолетовим) чорнилом:

у рядку 2 зазначаються військове звання за штатом, військово-облікова спеціальність (ВОС) та посадовий оклад;

у рядку 3 зазначаються військове звання, число, місяць та рік його присвоєння, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер. Військове звання записується простим олівцем;

у рядку 4 зазначаються число, місяць та рік народження;

у рядку 5 зазначаються, чиїм наказом призначено на посаду, номер та дата наказу, з якого часу у Збройних Силах та встановлений термін перебування на посаді;

у рядку 6 зазначається необхідна освіта, яка потрібна для штатної посади;

у рядку 7 зазначаються термін укладення (закінчення) контракту, номер та дата наказу;

у рядку 8 зазначаються висновок останньої оцінної картки за рік та сума балів;

у рядку 9 зазначається, куди вибув (звільнився) військовослужбовець із військової частини.

3. Книга, яка вже закінчилася, зберігається протягом одного року, після чого знищується.

 

Формат 101 х 144 мм

АЛФАВІТНА КАРТКА

Прізвище ________________

Військовий квиток

Ім'я _____________________

Серія _____ N __________

По батькові ______________

1. Найменування ВОС

N ВОС

Код

 

 

 

 

 

 

2. Час і місце народження "___" ____________ 20__ року
______________________________________________________________________________________

3. Освіта ______________________________________________________________________________

4. Спеціальність _______________________________________________________________________

5. Місце проживання сім'ї. Прізвище, ім'я, по батькові дружини або батька, матері чи близького родича _______________________________________________________________________________

6. Призваний ____________________________________ РВК _________________________________
_________________________________________ області ______________________________________

З'явився у РВК для відправлення до військової частини
"___" ____________ 20__ року

7. Призначення і переміщення по службі:

Найменування корабля, частини (за умовним найменуванням)

Посада

Дата призначення

Номер наказу по кораблю, частині

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Військове звання (дата і номер наказу про присвоєння)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Дата зарахування на службу за контрактом і на який строк
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10. З якої причини і куди вибув (дата і номер наказу по частині про виключення зі списків особового складу) _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Примітки:

1. Алфавітна картка призначена для організації персонального обліку старшин, сержантів, матросів та солдатів у штабах військово-морських баз, управліннях з'єднань надводних кораблів, управліннях дивізіонів, бригад, суден забезпечення Військово-Морських Сил. Алфавітна картка не ведеться: у штабах берегових частин, авіації Військово-Морських Сил.

У штабах інших видів Збройних Сил алфавітна картка не застосовується.

2. Алфавітна картка складається на кораблях та у військових частинах відразу після прибуття до них військовослужбовців на підставі відомостей обліково-послужної картки. Складені картки надсилають до штабу військової частини разом із наказом про зарахування військовослужбовців до списків особового складу корабля (частини).

На складених алфавітних картках проставляються номери документів, що посвідчують особи військовослужбовців.

3. У штабах військово-морських баз, управліннях з'єднань надводних кораблів, управліннях дивізіонів, бригад, суден забезпечення Військово-Морських Сил алфавітні картки групуються в картотеку обліку в алфавітному порядку.

4. При переведенні старшин, сержантів, матросів та солдатів до інших військових частин алфавітні картки на них не пересилаються. Для обліку за новим місцем служби на них складаються нові алфавітні картки в порядку, встановленому в пункті 2.

На військовослужбовців, які вибули, алфавітні картки перекладаються в окремий розділ картотеки за роками вибуття, а в межах років вибуття - за алфавітом та зберігаються як довідковий матеріал протягом одного року після звільнення військовослужбовців у запас. Після закінчення зазначеного строку зберігання алфавітні картки знищуються за актом.

5. Зміни облікових відомостей в алфавітних картках робляться на підставі наказів по стройовій частині або виписок з цих наказів, які подаються командирами кораблів, військових частин.

У наказах командирів кораблів та військових частин з цих питань на кожного військовослужбовця, крім загальних відомостей, зазначаються: номер ВОС, рік народження, дата та місце призову, освіта.

6. Записи відомостей у рядках алфавітної картки робляться в порядку, який встановлений для заповнення однойменних рядків обліково-послужної картки.

Кораблі та військові частини, які мають умовне найменування, в алфавітних картках зазначаються тільки за їх умовним найменуванням.

 

Формат 210 х 297 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
на поповнення

з ____________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування військової частини, місце дислокації)
до ___________________________________________________________________________________
                                                                               (найменування військової частини, місце дислокації)

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер документа, що посвідчує особу

Для відміток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

Формат 210 х 297 мм

 

Кутовий штамп
військової частини

 

ДОРУЧЕННЯ
на право прийому поповнення

Дійсним доручається ___________________________________________________________________
                                                                                         (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, посада)
______________________________________________________________________________________
отримати поповнення у _________________________________________________________________
                                                                                                (найменування військової частини, місце дислокації)
у кількості _____________________________________________________________________________
для __________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування військової частини, місце дислокації)

Підстава: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

М. П.
______________________________________________________________________________________
                                                                 (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

Формат 144 х 203 мм

КОРІНЕЦЬ СПОВІЩЕННЯ N ______

Сповіщення на ________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця,
_____________________________________________________________________________________
                       який загинув (помер), зник безвісти, інтернований, потрапив у полон, захоплений у заручники)*
надіслано _____________________________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару _____________________________ області "___" ____________ 20__ року.

_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________
* Підкреслити потрібне.

--------------------------------------------Лінія відрізу---------------------------------------

Кутовий штамп
військової частини

___________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару __________________________ області (міста)

СПОВІЩЕННЯ N _______

Прошу сповістити гр. __________________________________________________________________,
яка (який) проживає ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                              (місце проживання членів сім'ї або близьких родичів)
про те, що її (його) _____________________________________________________________________
                                                                                                             (ступінь споріднення)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                  (посада)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (військове звання, прізвище)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (ім'я, по батькові, рік народження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (характеристика військовослужбовця)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

М. П.

Командир військової частини
(керівник закладу охорони здоров'я)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Начальник штабу військової частини
(начальник медичної частини)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. Сповіщення на військовослужбовця (працівника), який загинув (помер), зник безвісти, потрапив у полон або захоплений у заручники, інтернований, є документом, що містить відомості про місце, дату та причину загибелі (смерті), обставини, за яких військовослужбовець (працівник) зник безвісти, потрапив у полон або захоплений у заручники, інтернований, а також характеристику його вірності Батьківщині.

2. У Сповіщенні зазначаються перевірені відомості про особу, на яку його заповнюють, та членів його сім'ї (близьких родичів). Записи робляться без скорочень та виправлень.

3. Сповіщення в мирний час друкуються на стандартних аркушах паперу з кутовим штампом військової частини у двох примірниках. В особливий період - на спеціальному бланку в одному примірнику.

Військові частини, з'єднання у Сповіщенні зазначаються за умовним найменуванням.

4. На позначених вільних рядках Сповіщення у мирний час і особливий період зазначаються відомості про місце, дату та причини загибелі (смерті), полону, перебування в заручниках, зникнення безвісти. Наприклад: "Прошу сповістити громадянку Петрову Надію Сергіївну, яка проживає в м. Одеса по вул. Жуковського, 2, кв. 18, про те, що її чоловік, командир танкової роти, капітан Петров Іван Іванович, 19__ року народження, прийнятий (призваний) на військову службу 12 вересня 20__ року Київським районним військовим комісаріатом Одеської області, вірний військовій присязі, у бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув "___" ____________ 20__ року".

5. У мирний час у Сповіщенні зазначається, чи пов'язана смерть (загибель) військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби. Запис відомостей про зв'язок смерті з виконанням обов'язків військової служби робиться в тих випадках, коли це визначено в наказі по особовому складу. В інших випадках зазначається діагноз захворювання або причина, від якої настала смерть (внаслідок нещасного випадку, від отриманого ним поранення, контузії, травми, каліцтва, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, завданих іншою особою, гострого професійного захворювання (отруєння), одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, отримання інших ушкоджень у результаті аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрус, зсув, повінь, ураган тощо), контакту з представниками тваринного і рослинного світу, комахами, іншими представниками флори і фауни). Для вирішення питання про причину смерті та її зв'язок із виконанням обов'язків військової служби слід керуватися висновками відповідних медичних та слідчих органів. Запис про це робиться після причини смерті (загибелі): "..., смерть пов'язана (не пов'язана) з виконанням обов'язків військової служби.".

6. Сповіщення виготовляють у формі книжки. Перед використанням книжки нумерують, шнурують, опечатують сургучевою печаткою та обліковують в книзі річного опису нетаємного діловодства.

7. Надіслані Сповіщення нумерують за зростанням протягом періоду бойових дій, починаючи з першого номера.

8. Після використання всіх аркушів корінці Сповіщень підшивають до справи безповоротних втрат військової частини.

(додаток 32 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.09.2018 р. N 464)

 

Формат 288 х 407 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
безповоротних втрат особового складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування військової частини)

за період з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

Примітки:

1. Іменний список є документом, який відображає поіменно безповоротні втрати особового складу частини.

2. Порядок заповнення іменного списку:

у рядках відповіді записуються в порядку поставлених запитань;

у рядку 2 прізвище, ім'я, по батькові записуються без скорочення. Якщо прізвище подвійне, його слід зазначати повністю;

у рядку 5 щодо офіцерів зазначається наказ про присвоєння останнього військового звання (ким виданий, його номер та дата), щодо осіб рядового, сержантського і старшинського складу після військового звання додаються слова "військова служба за контрактом". Якщо загиблий (померлий) перебував у складі дисциплінарного батальйону, зазначається останнє військове звання, яке він мав до направлення в дисциплінарний батальйон. На працівників рядок 5 не заповнюється;

у рядку 6 зазначається остання посада, яку займав військовослужбовець. Якщо загиблий (померлий) перебував у складі дисциплінарного батальйону, зазначається остання посада, яку він займав до направлення в дисциплінарний батальйон, для працівників - посада та розмір місячної заробітної плати;

у рядку 7 зазначається найменування підрозділу, якщо іменний список складається у військовій частині; найменування військової частини, де проходив військову службу військовослужбовець, якщо іменний список складається в закладі охорони здоров'я. Військові частини та установи в іменному списку зазначаються за дійсним або умовним найменуванням;

у рядку 11 зазначаються дата та номер наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини;

у рядку 12 зазначаються дата та обставини загибелі (смерті). Наприклад: "21 квітня 2000 року загинув в бою під містом Іловайськ", "22 липня 2001 року потонув під час переправи через річку поблизу населеного пункту Авдіївка";

у рядку 13 зазначаються місце та дата поховання. Наприклад: "У могилі на ділянці цивільного кладовища міста Харків 21 грудня 2004 року.". У разі поховання військовослужбовців не на ділянках кладовищ зазначати область, район, його координати на топографічній карті";

у рядку 14 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дружини (чоловіка), батька, матері чи іншого родича, місце проживання членів сім'ї (близьких родичів);

у рядку 15 зазначається, якому військовому комісаріату та за яким номером надіслано Сповіщення (додаток 32).

3. Іменний список безповоротних втрат особового складу засвідчується підписом командира військової частини (керівника закладу (установи)) та завіряється гербовою печаткою за умовним найменуванням.

(додаток 33 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.09.2018 р. N 464)

 

Формат 203 х 288 мм

Кутовий штамп
військової частини

Кому: _______________________________
місто _______________________________

ДОНЕСЕННЯ

про смерть (загибель) ___________________________________________________________________
                                                                                                (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
______________________________________________________________________________________
                                                                          військовослужбовця, посада і військова частина)

1. Рік, місце народження, особистий номер ________________________________________________

2. Дата і причина смерті (загибелі), її зв'язок з виконанням обов'язків військової служби
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Коли і де поховано ___________________________________________________________________

4. Склад сім'ї, яка знаходилася на утриманні (зазначити прізвище, ім'я, по батькові і вік дружини або родичів, які мають право на одержання пенсії за померлого (загиблого), та їхнє місце проживання) ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Якому військовому комісаріату необхідно надіслати витяг із наказу по особовому складу для призначення пенсії сім'ї померлого (загиблого) ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                 (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"____" _____________ 20___ року

 

Формат 201 х 297 мм

Кутовий штамп
військової частини

ЗАТВЕРДЖУЮ
_____________________________________
                          (посада)
_____________________________________
      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)
"___" ____________ 20__ року

М. П.

АКТ

"___" ____________ 20__ року

Комісія у складі ________________________________________________________________________
провела опис власних речей, цінностей і особистих документів померлого (загиблого) військовослужбовця.

1. Військове звання ____________________________________________________________________

2. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

3. Рік і місце народження _______________________________________________________________

4. Коли і яким військовим комісаріатом призваний __________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Умовний номер військової частини, де проходив службу військовослужбовець
______________________________________________________________________________________

6. Особистий номер ____________________________________________________________________

7. Місце проживання сім'ї (близьких родичів) _______________________________________________
______________________________________________________________________________________

8. Прізвище, ім'я, по батькові дружини, батька, матері або близького родича
______________________________________________________________________________________

N з/п

Найменування предметів

Кількість предметів (їх вартість)

Для відміток

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього_______________________________________________________________________ предметів.
                                                                                               (прописом, цифрами)

Підписи: ______________________________________________________________________________

Примітка: Опис особистих речей військовослужбовця проводиться докладно та сповна з переліком найменування предметів та їх особливостей (марка, заводський номер, рік випуску та інші ознаки). На вироби з дорогоцінних металів, крім того, зазначається проба металу.

 

Формат 210 х 297 мм

 

Кутовий штамп
військової частини

Кому _______________________________
Місце проживання ___________________

СПОВІЩЕННЯ
на власні речі померлого (загиблого)

Сповіщаю Вас про те, що власні речі померлого (загиблого) Вашого сина,
_________________________________________________, вислано за Вашим місцем проживання
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
"___" ____________ 20__ року з ______________________________________ поштового відділення
___________________________________________________________ за квитанцією N ___________.
                                                             (місцезнаходження)
______________________________________________________________________________________
                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ___________ 20___ року.

 

Формат 203 х 288 мм

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

 

КНИГА
обліку померлих (загиблих) військовослужбовців, сім'ї яких проживають на території даного району (міста)

_____________________________________________________________________________________
(найменування району, міста)

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Військове звання

Посада та оклад грошового забезпечення (за посадою і військовим званням)

Рік народження

Причина і дата смерті (загибелі)

Місце і дата поховання

Коли і від кого одержано сповіщення, його номер і де воно зберігається (номер справи і сторінки)

Коли і кому вручено сповіщення від військового комісаріату (зазначити рідню, прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 144 х 203 мм

КОРІНЕЦЬ СПОВІЩЕННЯ СІМ'Ї N _______

Сповіщення на ________________________________________________________________________
                                                                 (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця,
_____________________________________________________________________________________
                      який загинув (помер), зник безвісти, інтернований, потрапив у полон, захоплений у заручники)*
вручено ______________________________________________________________________________
                                                    (ступінь споріднення, прізвище, ім'я, по батькові члена сім'ї або родича)

"___" ____________ 20__ року.

Військовий комісар ____________________________________________________________________
                                                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________
* Підкреслити потрібне.

--------------------------------------------Лінія відрізу---------------------------------------

Кутовий штамп
військового комісаріату

Гр. ________________________________________________
                                          (прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________________________________
                                                  (місце проживання)

СПОВІЩЕННЯ СІМ'Ї N _______

Сповіщаю Вас зі скорботою про те, що Ваш (Ваша) _________________________________________
                                                                                                                                              (ступінь споріднення,
_____________________________________________________________________________________
                                                                      військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (характеристика військовослужбовця)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Це Сповіщення є підставою для подання документів для призначення пенсії (матеріальної допомоги) і надання пільг в установленому законодавством порядку.

М. П.

Районний (об'єднаний, міський)
військовий комісар
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Начальник ___________ відділення
_____________________________________________________________________________________
                                                                       (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року.

Примітки:

1. У Сповіщеннях, які складаються у військових комісаріатах для вручення членам сім'ї (близьким родичам) військовослужбовця (працівника), який загинув (помер), зник безвісти, потрапив у полон, інтернований, захоплений у заручники, найменування військової частини, де він проходив військову службу, а також остання посада і оклад його грошового забезпечення не зазначаються.

Характеристика записується відповідно до порядку, встановленого в додатку 32 до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за N 611/25388 (далі - Інструкція).

Правильність написання характеристики військовослужбовця перевіряється посадовими особами, що підписують сповіщення.

2. На підставі Сповіщень здійснюється забезпечення членів сімей військовослужбовців (працівників), які загинули (померли), зникли безвісти, потрапили в полон, захоплені в заручники, пенсією, матеріальною допомогою та пільгами в установленому законодавством порядку.

3. Сповіщення складається і обліковується відповідно до порядку, встановленого в додатку 32 до Інструкції.

(додаток 38 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.09.2018 р. N 464)

 

11. Прізвище, ім'я, по батькові ________________
__________________________________________
13. Рік народження _________________________
15. Дані медичного огляду ___________________
__________________________________________
17. Проходження зборів: _____________________
____________ 20__ р. "___" днів у в/ч __________
посада ____________ ВОС ___________________
____________ 20__ р. "___" днів у в/ч __________
посада ____________ ВОС ___________________
____________ 20__ р. "___" днів у в/ч __________
посада ____________ ВОС ___________________
____________ 20__ р. "___" днів у в/ч __________
посада ____________ ВОС ___________________

18. Вивчені види озброєння та техніки

 


12. Військове звання ________________________
14. Запас "___" розряду ______________________
16. Призначено ____________________________
__________________________________________
19. Місце роботи і посада ____________________
__________________________________________
20. Місце проживання, телефон ______________
__________________________________________
21. Перебуває на військовому обліку
__________________________________________
22. Особова справа N _______________________
23.

Зріст

Розмір

одягу

головного убору

протигазу

взуття

 

 

 

 

 


24. Група крові __________ Резус _____________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Лінія згину _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Формат 203 х 296 мм

ПОСЛУЖНА КАРТКА

1. Прізвище, ім'я, по батькові ________________________________________

Особистий номер
________________

2. Число, місяць та рік народження
_________________________________________

3. Місце народження (за адміністративним розподілом на момент заповнення) ___________________________________

4. Освіта

а) цивільна: (зазначити послідовно назви навчальних закладів і роки їх закінчення, назви факультетів ВНЗ, у разі незакінченої освіти - скільки класів або курсів закінчив, в якому році) _________________________

6. Присвоєння військових звань

Чий наказ

Номер наказу

Дата наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) військова (військово-спеціальна): зазначити послідовно назви військових навчальних закладів і роки їх закінчення, назви факультетів (кафедр) _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Участь у бойових діях, ліквідація аварій на ядерних установках ______________________________________

5.

Якими іноземними мовами володіє (рівень володіння за міжнародними стандартами) ____________________

8. Сімейний стан та склад сім'ї:
__________________________________

Зворотний бік

Посада, номер ВОС за штатом

Військова частина (установа, заклад), з'єднання, оперативне командування, вид Збройних Сил України

Чий наказ

Номер наказу

Дата наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Послужні картки складаються при присвоєнні первинного військового звання офіцерського складу у військових частинах, військових навчальних закладах та військових комісаріатах одночасно зі складанням особових справ.

Послужні картки на офіцерів складаються в трьох примірниках: перший - для кадрового органу Генерального штабу; другий - для кадрового органу виду Збройних Сил; третій - для кадрового органу управління (відділу) органу військового управління, які здійснюють облік військовослужбовців за послужними картотеками.

Послужні картки на осіб рядового, сержантського і старшинського складу складаються у двох примірниках: перший - для кадрового органу виду Збройних Сил; другий - для кадрового органу управління (відділу) органу військового управління, які здійснюють облік військовослужбовців за послужними картотеками.

2. Складені послужні картки надсилаються:

військовими частинами, військовими навчальними закладами до кадрового органу Генерального штабу, виду Збройних Сил протягом 10 днів після одержання наказів по особовому складу про присвоєння військовослужбовцям первинних військових звань. Перед відправкою до них записуються дані наказу по особовому складу про присвоєння первинного військового звання та про призначення на посаду;

військовими комісаріатами - до кадрового органу Генерального штабу разом із документами для прийняття (призову) на військову службу офіцерів запасу та до кадрового органу виду Збройних Сил - після одержання витягів із наказів по особовому складу про прийняття (призов) на військову службу до Збройних Сил.

Дані, занесені до послужної картки, засвідчуються підписом командира військової частини, керівника (установи, закладу) та гербовою печаткою.

3. Усі примірники послужних карток заповнюються чорним (фіолетовим) чорнилом або друкуються на комп'ютері. Дозволяється користуватися штампами, які відповідають розмірам рядків послужних карток. Для засвідчення записів у послужних картках також дозволяється застосовувати штамп, на якому зазначаються посада, військове звання, прізвище та ініціали визначеної в пункті 2 посадової особи.

4. У рядку 8 записуються тільки дружина (чоловік) і діти військовослужбовця та роки їхнього народження. Якщо військовослужбовець неодружений, вдівець або розлучений, то про це робиться відповідний запис.

5. У рядку 9 записуються дати призову (прийняття, вступу, зарахування) на військову службу та назви військових комісаріатів, через які здійснено призов (прийняття).

6. У рядку 10 записуються відомості про проходження військовослужбовцем військової служби, у тому числі і до вступу до військового навчального закладу, навчання в навчальному закладі або на курсах підвищення кваліфікації, а також про закінчення військового навчального закладу.

Для осіб, які вступили до військового навчального закладу добровільно (цивільна молодь), датою початку військової служби є дата, яка зазначена в рядку 9 послужної картки. Відомості про закінчення військового навчального закладу записуються із зазначенням одержаної спеціальності та номера ВОС, а також відомості про призначення на посаду (зарахування в розпорядження).

Військовослужбовцям до цього рядка записуються відомості про присвоєння класної кваліфікації.

Інші відомості (про прийняття військової присяги, службу у віддаленій місцевості, про причини переміщення по службі) до цього рядка не записуються.

7. Фотокартка розміром 30 х 40 мм (бюст) на матовому папері без світлого кута акуратно приклеюється до послужної картки та завіряється гербовою печаткою навчального закладу чи військової частини, де вперше оформлена послужна картка. Форма одягу під час фотографування повинна бути парадною або повсякденною.

8. Послужні картки можна замінити в разі їх непридатності, але лише з дозволу керівника кадрового органу, який відповідає за облік військовослужбовців. У такому випадку всі відомості зі старої картки переносяться до нової. Старі картки знищуються за встановленим порядком.

9. Для уточнення та поповнення відомостей, які підлягають обліку, послужні картки періодично звіряються з особовими справами військовослужбовців, даними ІАС "ПЕРСОНАЛ", а для підрозділів кадрових органів нижчих інстанцій - також з обліковими документами вищих кадрових органів.

(додаток 39 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 23.03.2015 р. N 128)

 

Формат 148 х 203 мм

СКОРОЧЕНА ПОСЛУЖНА КАРТКА

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________

Особистий номер
_______________________________

2. Число, місяць, рік народження _______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

4. Присвоєння військових звань

чий наказ

номер наказу

дата наказу

3. Місце народження (за адміністративним поділом на день заповнення) ________________________________________________

 

 

 

 

5. Освіта (зазначити назву навчального закладу, скільки класів або курсів закінчив, рік закінчення)

а) цивільна ________________________________

 

 

 

 

б) військова (військово-спеціальна) __________
________________________________________

 

 

 

 

в) курси підвищення кваліфікації _____________
_________________________________________

6. Сімейний стан та склад сім'ї ____________________________________
______________________________________________________________

7. Коли призвано до Збройних Сил України _____________________________________________________________________________________

8. Проходження військової служби у Збройних Силах _____________________________________________________________________________

Зворотний бік

Посада. Номер ВОС за штатом

Військова частина (установа, заклад), з'єднання, оперативне командування, вид Збройних Сил України

Чий наказ

Номер наказу

Дата наказу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Для відміток про запит і відправку особової справи та інших записів _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
 

Примітки:

1. Скорочені послужні картки виписуються кадровими органами, в яких вони ведуться, після прибуття до них військовослужбовців та одержання виписок із наказів по особовому складу про призначення на посади. Вони заповнюються з урахуванням таких особливостей:

у рядку 4 записується останнє військове звання, яке присвоєне військовослужбовцю на день заповнення картки;

у рядку 6 склад сім'ї записується тільки в тому випадку, коли скорочені послужні картки ведуться замість книг алфавітного обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу. При цьому щодо неодружених військовослужбовців записуються прізвище, ім'я, по батькові батька, матері чи близького родича та їхні місця проживання;

у рядку 7 вказуються всі дати зарахування на військову службу;

у рядку 8 записуються остання посада, з якої військовослужбовець прибув до з'єднання, оперативного командування, виду Збройних Сил, та відомості про проходження військової служби в цьому з'єднанні, оперативному командуванні, виді Збройних Сил.

У скорочених послужних картках, які складаються взамін послужних карток на військовослужбовців, що вибули з обліку, у рядку 8 записується тільки остання посада, до якої військової частини (установи, закладу) та на яку посаду вибув військовослужбовець, з посиланням на накази по особовому складу.

Проходження військової служби, біографічні дані та дані про сімейний стан, які надав військовослужбовець, обов'язково повинні бути перевірені фахівцем кадрового органу, який займається персональним обліком військовослужбовців, на підставі офіційних документів, довідок.

 

Формат 160 х 213 мм

(Гриф обмеження доступу)

ШТАТНО-ПОСАДОВА КАРТКА N __________

1. Найменування посади за штатом (штатним розкладом)

Посада

4. Номер ВОС

 

5. Необхідна освіта

 

6. Номер штату

 

7. Номер військової частини

 

 

8. Номенклатура призначення

 

 

9. Необхідний науковий ступінь, вчене звання

 

 

 

 

 

 

 

2. Військове звання за штатом

3. Посадовий оклад

 

 

 

мінімальний

максимальний

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

10. Військове звання

13. Дата народження

17. Освіта (назва навчального закладу, рік закінчення, факультет, спеціальність, вчене звання (науковий ступінь), ВОС)

18. Чий наказ про призначення, його номер і дата

11. Прізвище, ім'я, по батькові

14. З якого часу у ЗС

12. Особистий номер

15. Участь у бойових діях

19. Чий наказ про увільнення (звільнення), його номер і дата

16. Участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

10.

13.

17.

18.

11.

14.

12.

15.

19.

16.

10.

13.

17.

18.

11.

14.

12.

15.

19.

16.

10.

13.

17.

18.

11.

14.

12.

15.

19.

16.

Примітки:

1. Штатно-посадові картки заповнюються на всі штатні посади офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які підлягають обліку в кадровому органі Збройних Сил.

2. Карткам присвоюються номери, за якими вони нумеруються в книзі обліку штатно-посадових карток. Кожному з'єднанню, військовій частині, установі Збройних Сил в книзі обліку штатно-посадових карток кадрового органу виділяється діапазон номерів, при цьому повторення номерів (перетин діапазонів) не допускається. У разі заміни штатно-посадових карток новими за ними зберігаються попередні номери. Якщо посада виключається зі штату (штатного розпису), штатно-посадова картка вилучається з картотеки та знищується.

3. Штатно-посадові картки заповнюються та ведуться на підставі штатів (штатних розписів), особових справ, наказів по особовому складу та повідомлень про зміни в облікових даних військовослужбовців згідно із загальними вимогами заповнення облікових документів із додержанням таких особливостей:

у рядку 1 зазначаються повне найменування посади за штатом (штатним розписом), належність до виду, оперативного командування, з'єднання, військової частини Збройних Сил. Військові частини зазначаються за їх дійсним найменуванням. Почесні найменування та нагороди військової частини не зазначаються. Наприклад: "Командир механізованого взводу 00 механізованого батальйону 00 танкової бригади 00 армійського корпусу Західного оперативного командування";

у рядку 2 зазначаються військові звання за штатом;

у рядку 3 зазначаються мінімальні та максимальні посадові оклади, встановлені штатом (штатним розписом), без надбавок. Якщо посадовий оклад не має мінімального та максимального значення, він записується як мінімальний;

у рядку 7 умовний номер військової частини зазначається тільки в разі відсутності в наказах по особовому складу дійсного найменування військової частини;

у рядках 10 - 13 зазначаються: військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер та дата народження військовослужбовця, який займає посаду. Військове звання записується простим олівцем;

у рядку 14 зазначається дата початку військової служби. У разі якщо військовослужбовець має перерву в проходженні військової служби, записуються всі періоди служби;

у рядках 15, 16 зазначається участь у бойових діях та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

у рядку 17 зазначається освіта - повна назва вищого за рівнем навчального закладу, який закінчив військовослужбовець, рік його закінчення, факультет, спеціальність, вчене звання (науковий ступінь), ВОС за освітою. Якщо військовослужбовець не має вищої освіти, зазначається загальна освіта або кількість закінчених курсів цивільних навчальних закладів. Записи ведуться в хронологічному порядку;

у рядках 18, 19 зазначаються: ознака переміщення, яка вказана в наказі, чиїм наказом військовослужбовця призначено (увільнено) на посаду (з посади) і номер наказу про призначення (увільнення). Число, місяць та рік записуються таким чином: "01.02.2014".

 

ОПИС
ідентифікаційного жетона з особистим номером військовослужбовця Збройних Сил

1. Ідентифікаційний жетон з особистим номером (далі - жетон) військовослужбовця Збройних Сил призначений для ідентифікації особи військовослужбовця (у разі його загибелі, смерті, поранення чи контузії) та надання відповідних донесень.

2. Уведення жетона обумовлене ратифікацією Україною Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року і Додаткових протоколів до них від 08 червня 1977 року щодо покращення участі поранених і хворих, а також необхідністю встановлення особистості загиблих (померлих) військовослужбовців, у тому числі з військових частин і підрозділів Збройних Сил України, які виконують завдання у складі національних контингентів.

3. На жетоні зазначаються прізвище, ім'я, по батькові військовослужбовця, його група крові, резус-фактор і особистий номер, присвоєний відповідно до його реєстраційного номера, а також назва держави та її військового формування, в якому проходить військову службу військовослужбовець.

Група крові та резус-фактор визначаються:

для призовників та військовозобов'язаних, які підлягають призову на військову службу, - медичною комісією військового комісаріату або в закладі охорони здоров'я, в якому вони перебувають на реєстрації;

для всіх категорій військовослужбовців - у закладі охорони здоров'я, який обслуговує дану військову частину.

4. Жетон виготовляється з нержавіючої харчової сталі у вигляді прямокутника розміром 45 х 26 мм, товщиною 1,0 мм, кути якого заокруглені. Паралельно більшій стороні прямокутника посередині проходить перфораційна лінія, по якій жетон у разі необхідності може бути переломлений. Жетон має отвір діаметром 3 мм для кріплення до обмундирування військовослужбовця або до його особової справи. Шрифт та лінії на жетоні мають розміри:

ширина обвідки шрифту - 0,4 мм;

глибина обвідки шрифту - до 0,2 мм;

висота шрифту - 2,2 мм;

глибина перфораційної лінії - 0,3 мм.

Інформація щодо особи військовослужбовця розміщується з обох боків жетона (мал. 1). На лицьовому боці вище перфораційної лінії державною мовою наносяться прізвище, ім'я та по батькові, латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор. Нижче під перфораційною лінією зазначаються арабськими цифрами - особистий номер та державною мовою - назва держави (Україна) і військового формування (Збройні Сили). На зворотному боці така сама інформація розміщується навпаки: вище перфораційної лінії арабськими цифрами особистий номер, державною мовою - назва країни і військового формування; нижче державною мовою наносяться прізвище, ім'я, по батькові, латинськими літерами й римськими цифрами - група крові та резус-фактор.

Лицьовий бік

Зворотний бік

Мал. 1. Зразок ідентифікаційного жетона з реєстраційним номером.

Для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від реєстраційного номера, на ідентифікаційному жетоні замість реєстраційного номера гравіруються серія і номер паспорта громадянина України (мал. 2).

Лицьовий бік

Зворотний бік

Мал. 2. Зразок ідентифікаційного жетона з номером паспорта.

(додаток 42 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Міністерства оборони України від 23.03.2015 р. N 128,
від 14.09.2018 р. N 464)

 

Порядок замовлення, виготовлення, отримання ідентифікаційних жетонів та їх облік

1. Головним замовником на виготовлення ідентифікаційних жетонів і відповідальним за їх облік, зберігання і видачу у Збройних Силах є Центральне управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України (далі - Центральне управління).

2. На структурні підрозділи Міністерства оборони покладаються завдання з організації проведення конкурсних торгів відповідно до чинного законодавства.

3. Для формування державного замовлення на виготовлення ідентифікаційних жетонів кадрові органи видів Збройних Сил, Генерального штабу і Міністерства оборони щороку до 01 листопада подають узагальнені дані (заявки) за підпорядковані військові частини (установи, заклади) виду Збройних Сил, Генерального штабу і Міністерства оборони щодо потреби у виготовленні ідентифікаційних жетонів окремо на кожну категорію військовослужбовців. Дані надаються до Центрального управління. Структурні підрозділи апарату Міністерства оборони і Генерального штабу подають такі дані щорічно до 25 жовтня до кадрового органу Генерального штабу. Одночасно до 10 листопада кадрові органи видів Збройних Сил, органи військового управління Міністерства оборони і Генерального штабу повідомляють кадровий орган Генерального штабу про кількісні показники особового складу, який потребує забезпечення ідентифікаційними жетонами відповідно до тих даних (заявок), які були надані ними до Центрального управління.

4. Заходи, пов'язані з формуванням, розміщенням і виконанням замовлення на виготовлення ідентифікаційних жетонів, здійснюються з додержанням вимог чинного законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом і персональних даних осіб, на яких ідентифікаційні жетони виготовляються.

5. Заявки від кожної окремої військової частини (установи, закладу) з вихідними даними для виготовлення ідентифікаційних жетонів складаються в алфавітному порядку та подаються за підпорядкованістю щороку до Центрального управління.

6. Витрати на виготовлення ідентифікаційних жетонів здійснюються за рахунок коштів, виділених на речове забезпечення відповідно до затвердженого кошторису Міністерства оборони.

7. Ідентифікаційні жетони зберігаються на базах, складах Центрального управління. Про обсяг виконаних заявок Центральне управління звітує кадровому органу Генерального штабу до 01 жовтня поточного року.

8. Отримання ідентифікаційних жетонів з установ зберігання Центрального управління здійснюється органами речового забезпечення видів Збройних Сил, органів військового управління, військових частин (установ, закладів) із перевіркою повноти і якості виконання відповідно до поданих заявок.

9. Облік отриманих ідентифікаційних жетонів у кадрових органах, органах військового управління, військових частинах (установах, закладах) Збройних Сил і їх подальша видача здійснюються за книгами обліку ідентифікаційних жетонів на кожну категорію військовослужбовців окремо і за роздавальними відомостями, які складаються за формою заявки на виготовлення ідентифікаційних жетонів, де замість графи "Примітка" записується дата отримання ідентифікаційного жетона та проставляється особистий підпис особи, яка його отримала. Відомості зберігаються в діловодстві військових частин (установ, закладів), кадрових органів з'єднань, органів військового управління десять років.

10. Військові частини (установи, заклади), які отримували ідентифікаційні жетони за особистими рахунками вищих кадрових органів або органів військового управління, звітують їм до 15 січня про стан справ щодо видачі та залишків ідентифікаційних жетонів за минулий рік.

11. В особливий період у разі оголошення мобілізації строки та порядок надання заявок на виготовлення ідентифікаційних жетонів визначаються кадровим органом Генерального штабу.

(додаток 43 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 23.03.2015 р. N 128)

 

Кутовий штамп
військової частини

Кому ____________________________
Місцезнаходження _________________

ЗАЯВКА
на виготовлення ідентифікаційних жетонів

_____________________________________________________________________________________
(військова частина, установа, заклад)

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Група крові і резус-фактор

Особистий номер

Примітка

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

Кутовий штамп
військової частини

Кому ____________________________
Місцезнаходження _________________

ЗВІТ
про видачу ідентифікаційних жетонів військовослужбовцям

_____________________________________________________________________________________
(військова частина, установа, заклад)

N з/п

Скільки ідентифікаційних жетонів отримано, від кого, за яким документом, його номер і дата

Кількість виданих ідентифікаційних жетонів

Кількість повернутих ідентифікаційних жетонів, їх номери, номери супровідних документів і підстави для повернення

Залишок ідентифікаційних жетонів, їх номери і підстави щодо їх невидачі

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

Формат 203 х 288 мм

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

 

КНИГА
обліку ідентифікаційних жетонів з особистими номерами військовослужбовців

_____________________________________________________________________________________
(найменування кадрового органу)

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

Розділ 1. Загальні відомості щодо надходження і видачі ідентифікаційних жетонів з особистими номерами

N з/п

Найменування операції, підстава для запису документа, його дата і номер

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

серії та номери ідентифікаційних жетонів з особистими номерами

кількість

серії та номери ідентифікаційних жетонів з особистими номерами

кількість

серії та номери ідентифікаційних жетонів з особистими номерами

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2. Облік видачі ідентифікаційних жетонів за особистими рахунками підзвітних структур

Особистий рахунок підзвітної структури _______________________________________________________________

N з/п

Найменування операції, підстава для запису документа, його дата і номер

Надходження

Видаток

Залишок

кількість

серії та номери ідентифікаційних жетонів з особистими номерами

кількість

серії та номери ідентифікаційних жетонів з особистими номерами

кількість

серії та номери ідентифікаційних жетонів з особистими номерами

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3. Облік персональної видачі ідентифікаційних жетонів з особистими номерами військовослужбовцям

N з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові

Серія і номер ідентифікаційного жетона з особистим номером

Дата і особистий підпис

Примітка

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки:

1. Книга складається з трьох розділів. Обсяг кожного розділу за кількістю аркушів повинен передбачати його відповідне ведення протягом не менше п'яти років (із розрахунку чисельності особового складу кадрового органу, органу військового управління, військової частини).

2. У кадрових органах, органах військового управління, військових частинах, які не мають підпорядкованих структур або безпосередньо не здійснюють їх забезпечення ідентифікаційними жетонами з особистими номерами, розділ 2 не ведеться.

3. Порядок обліку та видачі ідентифікаційних жетонів перевіряється щороку внутрішніми перевірочними комісіями з питань перевірки обліку особового складу, про що в усіх розділах книги, які ведуться, головою комісії робляться відповідні записи про стан справ.

4. Записи в книзі про одержання, видачу та залишок ідентифікаційних жетонів з особистими номерами робляться в день їх одержання або видачі на підставі нарядів (супровідних листів) про одержання (видачу).

 

Формат 203 х 288 мм

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

 

КНИГА
обліку наказів по особовому складу

_____________________________________________________________________________________
(найменування кадрового органу)

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

Вхідний номер наказу

Номер наказу

Дата підписання наказу

Короткий зміст наказу

Кількість аркушів

Номер і сторінка справи, куди підшитий наказ для зберігання. Кому відправлено (здано) наказ. Вихідний номер (розписка про отримання)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ НАКАЗУ

  

1 пробіл

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ - 14 ш. ж.

1 пробіл

НАКАЗ - 22 ш. ж.

1 пробіл
НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ -
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ - 16 ш. ж.

1 пробіл
(по особовому складу) - 14 ш.
2 пробіли

"20" травня 2014 року

м. Київ

N 44

2 пробіли

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ НАКАЗУ ЗА ДІЙСНИМ НАЙМЕНУВАННЯМ

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

КОМАНДИРА 00 АРМІЙСЬКОГО КОРПУСУ

(по особовому складу)

"___" ____________ 20__ року

м. Одеса

N _________

 

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ НАКАЗУ ЗА УМОВНИМ НАЙМЕНУВАННЯМ

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А0000

(по особовому складу)

"___" ____________ 20__ року

м. Київ

N _________

 

ЗРАЗОК ВСТУПНОЇ ЧАСТИНИ НАКАЗУ

  

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ШТАБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

НАКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБУ -
ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

(по особовому складу)

"26" травня 2014 року

м. Київ

N 66

§ 1

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ чергові військові звання:

§ 2

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ ДО ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ:

 

ЗРАЗОК ЗВОРОТУ ОСТАННЬОГО АРКУША НАКАЗУ

Розрахунок розсилки витягів із наказу:

підполковник

"_____" __________ 20__ року

О. М. ПЕТРЕНКО

Проект наказу по особовому складу підготовлено в Головному управлінні персоналу Генерального штабу Збройних Сил України.

Начальник Головного управління персоналу
Генерального штабу Збройних Сил України
генерал-майор

С. Т. НІКОЛАЄВ

"_____" __________ 20___ року

 

Віза посадової особи юридичної служби

Надр. 2 прим. на ПЕОМ N 00000.
Прим. N 1 - ГУП ГШ ЗСУ.
Прим. N 2 - ДКП МОУ.
Підпункт 5.33 Переліку відомостей Міністерства оборони України, які містять
службову інформацію (ПСІ-2012)
, гриф "Для службового користування" надав
старший офіцер __________________ О. М. Петренко.
Тел. 246-77

(додаток 52 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 23.03.2015 р. N 128)

 

ЗРАЗКИ НАКАЗІВ

НАКАЗ

про укладення і продовження строку контракту

§ 1

1. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України з полковником ІВАНОВИМ Василем Степановичем, старшим офіцером управління підготовки та застосування авіації апарату начальника авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, УКЛАСТИ новий контракт про проходження військової служби строком на 5 (п'ять) років з 28.07.2006 до 28.07.2011.

1965 р. н.

2876405155

§ 2

2. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України зі старшим лейтенантом СОКРОВИЩУК Ларисою Миколаївною, начальником групи загального відділу повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, строк контракту про проходження військової служби у Збройних Силах України ПРОДОВЖИТИ до закінчення відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту з 28.11.2011 до 28.02.2012.

1982 р. н.

2876405155

НАКАЗ

про присвоєння первинного військового звання

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ первинне військове звання:

МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

1. Прапорщику ПЕРКОВІЙ Світлані Анатоліївні, юрисконсульту 00 центру матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил.

НАКАЗ

про присвоєння чергових військових звань

§ 1

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ чергові військові звання:

ПІДПОЛКОВНИК

1. Майору НЕПОМЯЩЕМУ Олександру Олександровичу, старшому офіцеру відділу управління кар'єрою та комплектування військовослужбовцями Повітряних Сил та Військово-Морських Сил Кадрового центру.

§ 2

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам рядового, сержантського та старшинського складу Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ чергові військові звання:

МОЛОДШИЙ СЕРЖАНТ

2. Солдату ПАЮКУ Сергію Олександровичу, заступнику командира інженерного взводу роти забезпечення живучості 000 авіаційного складу ракетного озброєння та боєприпасів Повітряних Сил.

НАКАЗ

про присвоєння чергових військових звань достроково

Відповідно до пункту (пунктів) ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам рядового, сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом ПРИСВОЇТИ чергові військові звання ДОСТРОКОВО:

СТАРШИЙ ПРАПОРЩИК

1. Прапорщику КОЧЕРЗІ Вадиму Анатолійовичу, начальнику клубу 00 окремої механізованої бригади 00 армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України.

НАКАЗ

про присвоєння армійських (корабельних) військових звань

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу ПРИСВОЇТИ військове звання:

КАПІТАН 1 РАНГУ

1. Полковнику ЯНЮКУ Олегу Афіногеновичу, заступнику начальника відділу управління кар'єрою та комплектування військовослужбовцями Повітряних Сил та Військово-Морських Сил Кадрового центру Збройних Сил України.

1964 р. н.

2649423014

шпк "капітан 1 рангу".
Строк перебування у військовому званні рахувати з 12.06.2010.

НАКАЗ

про додавання до військових звань слів "медичної служби" або "юстиції"

1. Відповідно до пункту ________ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України полковнику ІВАНОВУ Олександру Юрійовичу, начальнику медичної служби Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, до військового звання ДОДАТИ слова "МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ".

НАКАЗ

про оголошення військових звань без додавання слів "медичної служби" або "юстиції"

1. Відповідно до пункту ________ Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України полковнику медичної служби ІВАНОВУ Олександру Юрійовичу, начальнику відділу комплектування управління особового складу штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України ОГОЛОСИТИ військове звання ПОЛКОВНИК.

1964 р. н.

2649423014

шпк "полковник".
Строк перебування у військовому званні рахувати з 01.03.2012.

НАКАЗ

про присвоєння чергових військових звань запасу

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу запасу ПРИСВОЇТИ чергові військові звання:

ПІДПОЛКОВНИК ЗАПАСУ

1. Майору запасу ІГНАТЕНКУ Сергію Григоровичу.

ПІДПОЛКОВНИК РЕЗЕРВУ

2. Майору резерву БІЛАСУ Всеволоду Омеляновичу.

НАКАЗ

про присвоєння первинного військового звання запасу

§ 1

1. Відповідно до підпункту _______ пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України ЛЕБЕДЄВУ Костянтину Костянтиновичу, який пройшов військову службу і здобув повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу запасу ПРИСВОЇТИ первинне військове звання МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ.

3245413555

§ 2

Відповідно до підпункту _______ пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України військовозобов'язаним і жінкам, які не проходили військову службу та здобули повну вищу освіту за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання:

МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ

2. КОСТЕНКО Ірині Григорівні

2872107529

3. ПОСТУПАЙЛО Лілії Борисівні

3223208366

4. ЧЕРНАТІ Олені Володимирівні

4567890945

§ 3

Відповідно до підпункту _______ пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим громадянам, які здобули відповідну вищу освіту, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання:

МОЛОДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСУ

5. ДОЦЕНКО Ірині Михайлівні

3188018966

6. ОЛЕКСІЙЧУКУ Віктору Миколайовичу

2955906554

НАКАЗ

про поновлення у попередньому військовому званні

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, понижених у військовому званні в порядку дисциплінарного стягнення, ПОНОВИТИ в попередньому військовому званні:

МАЙОР

1. Капітана ПАКОВА Олега Петровича, заступника Артемівського районного військового комісара Херсонської області Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

НАКАЗ

про призначення (переміщення) на посади

§ 1

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ:

1. Полковника ЛІВІЦЬКОГО Олександра Станіславовича, заступника начальника управління особового складу штабу Командування Повітряних Сил, НАЧАЛЬНИКОМ УПРАВЛІННЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ - ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 2905001.

2. Капітана ЗАХАРЧЕНКА Вадима Володимировича, начальника пункту управління зв'язком 0 управління експлуатації спеціального об'єкта Генерального штабу, НАЧАЛЬНИКОМ ЗВ'ЯЗКУ ВІДДІЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ШТАБУ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ЗАХІД" ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 1215004.

3. Капітана ЛИТВИНЕНКА Сергія Андрійовича, командира вертольота - інструктора вертолітної ланки вертолітної ескадрильї 000 навчальної авіаційної бригади Повітряних Сил, ЛЬОТЧИКОМ-ШТУРМАНОМ ВЕРТОЛІТНОГО ЗАГОНУ ВЕРТОЛІТНОЇ ЕСКАДРИЛЬЇ 00 МОРСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ БРИГАДИ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 0616104.

§ 2

4. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України капітана ІЩЕНКА Сергія Андрійовича, який перебуває у розпорядженні командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, колишнього офіцера навчальної частини 000 об'єднаного навчального центру, ПРИЗНАЧИТИ ОФІЦЕРОМ ВІДДІЛУ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ШТАБУ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ЦЕНТР" ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 2905003.

1975 р. н.

2758218394

§ 3

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та директиви начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.06.2007 N 322/1/50 про переформування 00 танкового полку в 00 окрему танкову бригаду нижчепойменованих осіб офіцерського складу 00 танкового полку Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ В 00 ОКРЕМУ ТАНКОВУ БРИГАДУ ЦЬОГО САМОГО ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ ЦИХ САМИХ ВІЙСЬК:

5. Капітана АЛЄКСЄЄНКА Андрія Миколайовича, начальника відділу технічних засобів охорони, НАЧАЛЬНИКОМ ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ, ВОС - 6669454.

§ 4

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 27.06.2013 N Д-322/1/50 про перехід Української військово-медичної академії зі штату N 17/158-51 на штат N 17/190-51 нижчепойменованих осіб офіцерського складу Української військово-медичної академії УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ ДО ЦІЄЇ САМОЇ АКАДЕМІЇ:

6. Підполковника медичної служби БОНДАРЕВСЬКОГО Андрія Олександровича, старшого викладача кафедри військової хірургії військово-медичного інституту, СТАРШИМ ВИКЛАДАЧЕМ КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ХІРУРГІЇ ФАКУЛЬТЕТУ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ, ВОС - 9013013.

НАКАЗ

про зарахування у розпорядження

§ 1

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та директиви начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 17.12.2011 N Д-322/1/55 про розформування 00 танкової бригади Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України нижчепойменованих осіб офіцерського складу УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ЗАРАХУВАТИ у розпорядження командувача військ Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України з 15 лютого 2012 року.

1. Капітана ЛИТВИНЕНКА Сергія Андрійовича, командира танкової роти танкового батальйону.

1975 р. н.

2758218394

2. І так далі.

§ 2

Відповідно до частини другої статті 14 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та спільної директиви Міністерства оборони України і Генерального штабу Збройних Сил України від 06.05.2014 N Д-1 нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України, які не прибули до визначених пунктів у визначені строки, УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ЗАРАХУВАТИ у розпорядження першого заступника Міністра оборони України з 23 травня 2014 року та утримувати у списках особового складу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України:

3. Капітана медичної служби ПЕТРОВА Олега Івановича, заступника начальника медичного відділу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

1976 р. н.

2890111222

Підстава: клопотання командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 14.05.2014 N 245/26/33.

НАКАЗ

про продовження строку перебування на посаді

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим особам офіцерського складу Збройних Сил України ПРОДОВЖИТИ строк перебування на посадах на 1 (один) рік:

1. Полковнику ЛИЧАГИНУ Михайлу Петровичу, начальнику медичної служби повітряного командування "Захід" Повітряних Сил, ВОС - 0930002 з 15.05.2013 до 15.05.2014.

1958 р. н.

2876405155

НАКАЗ

про призначення (переміщення) на посади визнаних за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи в спеціальних спорудах

Відповідно до пункту ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу Повітряних Сил Збройних Сил України УВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИЗНАЧИТИ:

1. Полковника ІВАНОВА Петра Івановича, командира 00 бригади тактичної авіації повітряного командування "Південь", НАЧАЛЬНИКОМ НАПРЯМКУ ВІДДІЛУ НАПРЯМКІВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ШТАБУ КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 0602002.

Наказ про призначення (переміщення) на посади визнаних за станом здоров'я непридатними до льотної роботи, служби на підводних човнах, надводних кораблях або до роботи в спеціальних спорудах видається окремо відповідно до пункту 12.6 розділу II до цієї Інструкції.

НАКАЗ

про прийняття (призов) із запасу на військову службу за контрактом

Відповідно до статей _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" з нижчепойменованими офіцерами запасу УКЛАСТИ контракт строком на 5 (п'ять) років, ПРИЙНЯТИ їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу і ПРИЗНАЧИТИ:

1. Майора медичної служби запасу АЛЯБОВА Віталія Олександровича НАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ - НАЧАЛЬНИКОМ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ 00 АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПОЛКУ ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ" СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 9001013.

НАКАЗ

про прикомандирування депутатів, відрядження до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про статус депутатів місцевих рад" та "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", пунктів _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України ЗВІЛЬНИТИ від займаних посад і ПРИКОМАНДИРУВАТИ із залишенням на військовій службі на строк виконання депутатських повноважень до:

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

1. Полковника ХАВРОНЮКА Олега Володимировича, начальника Військового інженерного інституту Подільського державного аграрно-технічного університету Сухопутних військ.

НАКАЗ

про направлення до інших військових формувань з виключенням їх зі списків особового складу Збройних Сил України

Відповідно до пунктів _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу за їх згодою УВІЛЬНИТИ від займаних посад, ПРИПИНИТИ дію контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Збройних Сил України і НАПРАВИТИ для подальшого проходження військової служби до:

СЛУЖБИ ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

1. Підполковника ЛИТВИНА Володимира Івановича, заступника командира батальйону з тилу - начальника тилу 00 окремого інженерно-аеродромного батальйону повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України.

НАКАЗ

про прийняття з інших військових формувань до Збройних Сил України із зарахуванням до списків особового складу Збройних Сил України

1. Відповідно до статей ______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пунктів ______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України та пункту ______ Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України з капітаном КРИЛОВИМ Сергієм Євгеновичем, військовослужбовцем Державної спеціальної служби транспорту, який прибув до Міністерства оборони України для подальшого проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України, УКЛАСТИ контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України строком на 5 (п'ять) років, ПРИЙНЯТИ його на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, ЗАРАХУВАТИ до списку особового складу Збройних Сил України, ПРИСВОЇТИ особистий номер і ПРИЗНАЧИТИ ЗАСТУПНИКОМ КОМАНДИРА НАВЧАЛЬНОЇ РОТИ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО БАТАЛЬЙОНУ 00 ОКРЕМОГО ПОЛКУ РАДІОТЕХНІЧНОЇ РОЗВІДКИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 3400444.

1978 р. н.

2880618292.

Підстава: лист тимчасово виконуючого обов'язки Міністра оборони України від 07.07.2012 N 220/2953, наказ голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України від 29.07.2012 N 58.

НАКАЗ

про залишення на військовій службі понад граничний вік

1. Відповідно до статті _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пунктів _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України полковника БОРЩЕВСЬКОГО Сергія Івановича, начальника відділу управління кар'єрою кадрового центру Повітряних Сил Збройних Сил України, ЗАЛИШИТИ на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі строком на 1 (один) рік з 18.11.2009 до 18.11.2010.

НАКАЗ

про зарахування слухачами, ад'юнктами, докторантами військових навчальних закладів

§ 1

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які успішно склали іспити, ЗАРАХУВАТИ з "____" _________ 20___ року слухачами факультету підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на денну форму навчання строком на 1 (один) рік:

8.150081 "УПРАВЛІННЯ ДІЯМИ З'ЄДНАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ"

1. Майора КЛИМОВИЧА Сергія Олександровича, начальника 00 мобілізаційної групи 00 армійського корпусу Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

1975 р. н.

2758218394

§ 2

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які успішно склали іспити, ЗАРАХУВАТИ з "____" _________ 20___ року слухачами факультету підготовки фахівців оперативно-тактичного рівня Національного університету оборони України імені Івана Черняховського на денну форму навчання строком на 2 (два) роки:

8.000082 "ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)"

2. Майора ОГОРОДНІК Ірину Олександрівну, старшого офіцера відділу управління кар'єрою військовослужбовців Повітряних Сил Кадрового центру Збройних Сил України.

1985 р. н.

2758218394

§ 3

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які успішно склали вступні іспити, ЗАРАХУВАТИ з "____" _________ 20___ року ад'юнктами науково-організаційного відділу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на денну форму навчання терміном на 3 (три) роки:

3. Капітана ДМИТРІЄВА Андрія Геннадійовича, помічника провідного інженера-випробувача відділення наукових досліджень управління наукових досліджень Державного науково-випробувального центру Збройних Сил України.

1981 р. н.

2969702233

НАКАЗ

про закінчення військових навчальних закладів, ад'юнктури, докторантури, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації

§ 1

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованим випускникам, які в _________ 20___ року закінчили Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальностями, ПРИСВОЇТИ військове звання "ЛЕЙТЕНАНТ" і ПРИЗНАЧИТИ:

7.090603 "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ"

1. КЛИМЕНКА Геннадія Івановича НАЧАЛЬНИКОМ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ СЛУЖБИ 00 РАДІОТЕХНІЧНОГО БАТАЛЬЙОНУ 00 РАДІОТЕХНІЧНОЇ БРИГАДИ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ЗАХІД" ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 5003004.

Закінчив з відзнакою і золотою медаллю.

1974 р. н.

2758218394

§ 2

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які в _________ 20___ року закінчили Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (факультет підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня), ПРИЗНАЧИТИ:

2. Полковника ІВАНОВА Геннадія Івановича ЗАСТУПНИКОМ КОМАНДИРА ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ З ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ - НАЧАЛЬНИКОМ ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ" ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 0406001.

1974 р. н.

2758218394

§ 3

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які у 20___ році закінчили ад'юнктуру Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, ПРИЗНАЧИТИ ДО ЦЬОГО САМОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

3. Майора ВАСИЛЬЄВА Дмитра Геннадійовича СТАРШИМ НАУКОВИМ СПІВРОБІТНИКОМ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ВІДДІЛУ НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ, ВОС - 4411002.

1971 р. н.

2758218394

§ 4

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу ВВАЖАТИ ТАКИМИ, що закінчили в _________ 20___ року Національний університет оборони України імені Івана Черняховського (факультет підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня) за заочною формою навчання:

4. Полковника ЛІВІЦЬКОГО Олександра Станіславовича.

1964 р. н.

2758218394

НАКАЗ

про звільнення з військової служби в запас (відставку)

Генерал-полковника ПЕТРЕНКА Івана Миколайовича, який перебуває у розпорядженні Міністра оборони України, колишнього першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України, звільненого Указом Президента України від 10 грудня 2011 року N 678/2011 з військової служби у запас за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу, відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" ОГОЛОШУЮ ЗВІЛЬНЕНИМ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "б" (за станом здоров'я).

§ 1

Відповідно до частини шостої статті _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" нижчепойменованих осіб рядового, сержантського і старшинського складу ЗВІЛЬНИТИ з військової служби:

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "а" (у зв'язку із закінченням строку контракту):

1. Старшого сержанта БАБІЧА Олександра Миколайовича, начальника радіорелейної станції радіорелейного взводу навчального вузла зв'язку Харківського університету Повітряних Сил.

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "в" (за віком):

2. Прапорщика ШИШОВА Валерія Володимировича, головного старшину військового оркестру 00 об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку Збройних Сил України.

§ 2

Відповідно до частини шостої статті _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України ЗВІЛЬНИТИ з військової служби:

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "в" (за віком):

3. Підполковника ГАЙВОРОНСЬКОГО Ігоря Ярославовича, старшого викладача предметно-методичної групи Харківського університету Повітряних Сил.

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "г" (у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів):

4. Старшого лейтенанта ЖЕВЛАКОВА Володимира Сергійовича, начальника групи зв'язку вузла зв'язку та радіотехнічного забезпечення 00 авіаційної комендатури повітряного командування "Захід" Повітряних Сил Збройних Сил України.

У ЗАПАС ЗА ПУНКТОМ "е" (через службову невідповідність):

5. Старшого лейтенанта КУДЕЛЯ Дмитра Олеговича, начальника продовольчої служби тилу 00 окремої механізованої бригади 00 армійського корпусу Сухопутних військ.

У ВІДСТАВКУ ЗА ПУНКТОМ "б" (за станом здоров'я):

6. Полковника ХЛАНОВСЬКОГО Ігоря Ярославовича, старшого викладача предметно-методичної групи кафедри оперативного мистецтва Харківського університету Повітряних Сил.

НАКАЗ

про виключення зі списків особового складу Збройних Сил України позбавлених військових звань

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" колишнього майора юстиції ГУРНЯКА Руслана Григоровича, старшого юрисконсульта юридичної служби Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, ЗВІЛЬНИТИ з військової служби У ЗАПАС за пунктом "ж" (у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку) та ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Збройних Сил України з 15 червня 2007 року (вказується дата наказу про позбавлення військового звання).

НАКАЗ

про виключення зі списків особового складу Збройних Сил України осіб, які померли (загинули)

Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України нижчепойменованих осіб офіцерського складу ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Збройних Сил України у зв'язку зі смертю (з загибеллю):

1. Капітана ІВАНЧУКА Олега Михайловича, старшого льотчика 00 авіаційної тактичної бригади Повітряних Сил Збройних Сил України.

2. Майора ІЩУКА Антона Михайловича, начальника штабу - першого заступника командира 00 військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

НАКАЗ

про виключення зі списків особового складу Збройних Сил України у зв'язку з обвинувальним вироком суду

Відповідно до частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" колишнього майора юстиції ГУРНЯКА Руслана Григоровича, старшого юрисконсульта юридичної служби Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, ЗВІЛЬНИТИ з військової служби У ЗАПАС за пунктом "є" (у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили) та ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу Збройних Сил України з 15 червня 2007 року (зазначається дата, з якої нараховується строк відбуття покарання, яка вказана у вироку суду).

Накази про виключення зі списків особового складу Збройних Сил України військовослужбовців, які позбавлені військових звань, померли (загинули), а також з обвинувальним вироком суду видаються окремо відповідно до пункту 12.6 розділу II цієї Інструкції.

НАКАЗ

про присвоєння особистих номерів військовослужбовцям

Відповідно до пункту ______ Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України нижчепойменованим особам офіцерського складу Збройних Сил України ПРИСВОЇТИ особисті номери:

1. Полковнику ОЛІЙНИКУ Ігорю Васильовичу, начальнику відділу - заступнику начальника управління по роботі з особовим складом Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України, 0000000000

НАКАЗ

про зміну прізвища, імені і по батькові

Нижчепойменованих осіб офіцерського складу Збройних Сил України надалі ІМЕНУВАТИ:

1. Майора ШМАТИКА Сергія Григоровича, командира танкового батальйону 00 армійського корпусу Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, ІВАНКОМ Сергієм Григоровичем.

1973 р. н.

9968446372.

Підстава: свідоцтво про зміну прізвища N ДД-2114, видане 14.03.2000 Залізничним районним відділом РАЦС м. Львова.

НАКАЗ

про зміну дати народження

Полковника ПЕТРОВА Сергія Івановича, начальника кафедри філософії Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, який вважався народженим 13 січня 1967 року, надалі ВВАЖАТИ народженим 13 січня 1968 року.

1968 р. н.

9968446372.

Підстава: повторне свідоцтво про народження 1-ГЮ N 211421, видане 14.03.2011 Милятинською сільською радою Острозького району Рівненської області; паспорт громадянина України АР N 121212, виданий 17.11.2011 Гагарінським РВ УМВС України в м. Севастополі.

НАКАЗ

про скасування пунктів раніше виданих наказів

§ 1

1. Пункт 28 наказу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (по особовому складу) від 10 листопада 2006 року N 381 про звільнення з військової служби у запас за пунктом "г" (у зв'язку зі скороченням штатів) частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" майора ЛОЄНКА В'ячеслава Васильовича, начальника служби пального і мастильних матеріалів 00 бази розбирання авіаційної техніки повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України, СКАСУВАТИ, ПОНОВИТИ ЙОГО НА ВІЙСЬКОВІЙ СЛУЖБІ І ПРИЗНАЧИТИ НАЧАЛЬНИКОМ СЛУЖБИ ПАЛЬНОГО І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 00 АВІАЦІЙНОЇ ТАКТИЧНОЇ БРИГАДИ ПОВІТРЯНОГО КОМАНДУВАННЯ "ПІВДЕНЬ" ЦИХ САМИХ СИЛ, ВОС - 3450003.

§ 2

2. Пункт 2 наказу командувача Повітряних Сил Збройних Сил України (по особовому складу) від 31 грудня 2012 року N 396 про призначення підполковника СИДОРЕНКА Михайла Олександровича командиром 00 зенітного ракетного дивізіону 00 зенітного ракетного полку повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних Сил України СКАСУВАТИ як нереалізований.

1973 р. н.

9968446372.

Підстава: клопотання командира повітряного командування "Південь" від 15.01.2014 N 678.

НАКАЗ

про внесення змін до наказу

§ 1

1. Примітку до пункту 10 наказу начальника Генерального штабу Збройних Сил України (по особовому складу) від 24 листопада 2003 року N 256 про призначення майора ФАДЄЄВА Олександра Станіславовича, начальника розвідки - старшого льотчика 00 гвардійського винищувального авіаційного полку 00 авіаційного корпусу Повітряних Сил Збройних Сил України, ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:

§ 2

2. Пункт 12 наказу начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України (по особовому складу) від 14 жовтня 2014 року N 572 про призначення підполковника СІДОРА Романа Івановича, начальника циклової комісії ракетних військ і артилерії 184 навчального центру Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА, ВОС - 0210003, ВИКЛАСТИ В ТАКІЙ РЕДАКЦІЇ:

"12. Підполковника СІДОРА Романа Івановича, командира 79 окремого батальйону управління Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, ЗАСТУПНИКОМ НАЧАЛЬНИКА, ВОС - 0210003.

НАКАЗ

про зміну в посадовому становищі

§ 1

Відповідно до директиви начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України від 07.06.2007 N 322/1/50 про перейменування Харківського інституту льотчиків Повітряних Сил в Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба ОГОЛОСИТИ ПОСАДОВЕ СТАНОВИЩЕ нижчепойменованим особам офіцерського складу Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба:

1. Капітан АЛЄКСЄЄНКО Андрій Миколайович - НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ОХОРОНИ, ВОС - 6669454.

1960 р. н.

2345678903

2. І так далі.

§ 2

2. Відповідно до зміни військового звання у штаті Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, штат N 322/1/50, генерал-майора ЧУБЕНКА Івана Миколайовича, начальника Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України, ВВАЖАТИ НАЧАЛЬНИКОМ ЦЬОГО САМОГО ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ з військовим званням за штатом "генерал-лейтенант", ВОС - 0110001.

1958 р. н.

2137916335.

Підстава: Указ Президента України від 13.08.2013 N 422/2013.

НАКАЗ

про направлення військовослужбовців для проходження військової служби за кордоном

§ 1

1. Відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" (зі змінами) та пункту ____ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України майора ВЕТРОВА Петра Івановича, старшого офіцера Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, УВІЛЬНИТИ від займаної посади з ВИКЛЮЧЕННЯМ зі списків особового складу військової частини, ЗАРАХУВАТИ на грошове забезпечення до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України, ПРИЗНАЧИТИ ВІЙСЬКОВИМ СПОСТЕРІГАЧЕМ ГРУПИ МИРОТВОРЧОГО ПЕРСОНАЛУ ООН ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ І НАПРАВИТИ ДО СКЛАДУ МІСІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ У ЛІБЕРІЇ.

НАКАЗ

про призначення військовослужбовців після проходження військової служби за кордоном

§ 2

2. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України підполковника КОБЕРСЬКОГО Ігоря Степановича, старшого військового спостерігача групи миротворчого персоналу ООН Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України, УВІЛЬНИТИ від займаної посади і ПРИЗНАЧИТИ НАЧАЛЬНИКОМ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОГО ВІДДІЛУ ЗАХІДНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ, ВОС - 2905003.

НАКАЗ

про направлення військовослужбовців на навчання за кордоном

§ 3

3. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України майора ІВАНОВА Петра Івановича, наукового співробітника Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, НАПРАВИТИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ зі списків особового складу військової частини до Республіки Польща для навчання НА КУРСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ II РІВНЯ В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ОБОРОНИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА, м. Варшава, з 15.09.2014 по 31.01.2015.

§ 4

4. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України майора ПЕТРОВА Петра Івановича, старшого офіцера відділу підготовки офіцерів штабів оперативного управління штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, УВІЛЬНИТИ від займаної посади з ВИКЛЮЧЕННЯМ зі списків особового складу військової частини, ЗАРАХУВАТИ на грошове забезпечення до Фінансового управління Генерального штабу Збройних Сил України, ПРИЗНАЧИТИ ОФІЦЕРОМ ГРУПИ СЛУХАЧІВ ЗАКОРДОННИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЦЕНТРУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ і НАПРАВИТИ до СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ для навчання НА МІЖНАРОДНОМУ КУРСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В АКАДЕМІЇ СЛОВАЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ, м. Ліптовський Мікулаш, з 15.09.2014 по 31.08.2015.

НАКАЗ

про призначення військовослужбовців після завершення навчання за кордоном

§ 5

5. Відповідно до пункту _______ Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України майора медичної служби ПРИВАЛОВА Володимира Миколайовича, офіцера групи слухачів закордонних військових навчальних закладів Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України, який у березні 2015 року закінчує стажування у військово-медичних закладах Бундесверу Федеративної Республіки Німеччина, УВІЛЬНИТИ від займаної посади і ПРИЗНАЧИТИ СТАРШИМ ОРДИНАТОРОМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІКЛІНІКИ 9 ВІЙСЬКОВОГО ГОСПІТАЛЮ (НА 200 ЛІЖОК), ВОС - 9029003.

НАКАЗ

про продовження навчання військовослужбовців за кордоном

Капітану ЦИГАНКОВУ В'ячеславу Андрійовичу, офіцеру групи слухачів закордонних військових навчальних закладів Центру забезпечення миротворчої діяльності та реалізації міжнародних договорів Збройних Сил України, який відповідно до наказу Міністра оборони України (по особовому складу) від 12 квітня 2012 року N 292 направлений до Сполучених Штатів Америки для навчання на "Курсі за програмою підготовки майбутніх командирів у галузі авіації", авіабаза "Коламбус", штат Міссісіпі, з 05.11.2013 по 10.03.2015, ПРОДОВЖИТИ навчання до 30.04.2014.

1983 р. н.

3229721599.

Підстава: Нота Посольства США в Україні від 02.02.2015 N 155-15.

НАКАЗ

про направлення військовослужбовців на лікування за кордоном

Відповідно до двосторонніх домовленостей між урядами України та Держави Ізраїль майора ПЕТРАКІВСЬКОГО Олександра Петровича, командира групи спеціального призначення роти спеціального призначення 8 окремого полку спеціального призначення оперативного командування "Північ" Сухопутних військ Збройних Сил України, НАПРАВИТИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ зі списків особового складу військової частини для ЛІКУВАННЯ до КЛІНІКИ "НЬЮМЕДИКАЛ", м. Тель-Авів, Держава Ізраїль, з 15.09.2014 по 31.03.2015.

1988 р. н.

3229721599.

Підстава: рішення Міністра оборони України від 19.02.2014 N 13811/з.

НАКАЗ

про прийняття на військову службу за контрактом

Відповідно до статей _______ Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пункту ______ Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України з нижчепойменованими громадянами УКЛАСТИ контракт про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України строком на 3 (три) роки, ЗАРАХУВАТИ до списків особового складу Збройних Сил України, ПРИЙНЯТИ їх на військову службу за контрактом осіб рядового складу, ПРИСВОЇТИ первинне військове звання "СОЛДАТ" та "ОСОБИСТИЙ НОМЕР" і ПРИЗНАЧИТИ:

1. АЛЯБОВА Віталія Олександровича ФЕЛЬДШЕРОМ МЕДИЧНОГО ПУНКТУ 00 АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ПОЛКУ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ВОС - 900101А.

(додаток 53 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 23.03.2015 р. N 128)

 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

КОМАНДИРА 00 МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ

(по стройовій частині)

"____" _________ 20___ року

м. Львів

N _________

§ 1

1. Відповідно до мобілізаційного призначення за мобілізаційним планом підполковник КИРИЛЕНКО Петро Васильович, заступник командира 00 механізованої бригади 00 армійського корпусу, з "___" _________ 20___ року приступив до виконання обов'язків командира 00 механізованої бригади 00 армійського корпусу.

1978 р. н.

9784562771

§ 2

Відповідно до мобілізаційного призначення за мобілізаційним планом нижчепойменованих осіб офіцерського складу ВВАЖАТИ ПРИЗНАЧЕНИМИ ДО 00 МЕХАНІЗОВАНОЇ БРИГАДИ 00 АРМІЙСЬКОГО КОРПУСУ:

2. Лейтенанта ЛАЙКА Івана Васильовича, командира танкового взводу танкової роти, КОМАНДИРОМ ТАНКОВОЇ РОТИ, ВОС-0000000.

1978 р. н.

2876405155

3. Старшого лейтенанта БОРИСОВА Василя Сергійовича ПОМІЧНИКОМ НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ МЕХАНІЗОВАНОГО БАТАЛЬЙОНУ, ВОС-0000000.

1978 р. н.

9786857343.

Призваний Дніпровським РВК Запорізької області "____" ___________ 20__ року.

4. І так далі.

Командир 00 механізованої бригади
підполковник

П. В. КИРИЛЕНКО

Примітка. Первинне призначення на посади військовозобов'язаних, призваних із запасу в разі оголошення мобілізації, а також призначення на нові посади військовослужбовців, які проходять військову службу відповідно до їх мобілізаційного призначення за мобілізаційним планом, оформлюється наказом по стройовій частині по військовій частині (військовому комісаріату).

Наказ по стройовій частині розробляється на всі військові частини, що формуються та мають самостійний штат. На окремі підрозділи (рота, батарея тощо) оформляється наказ військовою частиною, на яку покладено формування.

Наказ складається на підставі штатно-посадового списку і облікових документів військовослужбовців за дійсним найменуванням формувань у порядку штатної організації військової частини.

До наказу включаються військовослужбовці, які переміщуються в межах військової частини, прибули з інших військових частин та призвані із запасу. Військовослужбовці, які залишаються на посадах, до наказу не включаються.

Накази про первинне призначення офіцерів на посади розробляються окремо від наказів про первинне призначення на посади осіб рядового, сержантського і старшинського складу.

Накази складаються в двох, трьох примірниках (залежно від підпорядкованості). Усі примірники наказу підписуються відповідним командиром (керівником), завіряються гербовою печаткою і розсилаються на наступний день після закінчення встановлених строків готовності військових частин і установ:

перші залишаються у військовій частині;

другий стосовно офіцерів - до кадрового органу Генерального штабу, разом із послужними картками офіцерів, призваних у разі оголошення мобілізації;

третій стосовно офіцерів - до кадрового органу за підпорядкованістю;

другий стосовно осіб рядового, сержантського і старшинського складу - до кадрового органу за підпорядкованістю;

третій стосовно осіб рядового, сержантського і старшинського складу за військові частини, підпорядковані Міністерству оборони і Генеральному штабу, - до кадрового органу Генерального штабу.

У мирний час накази ведуться в одному примірнику.

(додаток 54 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 23.03.2015 р. N 128)

 

Формат 101 х 144 мм

КОНТРОЛЬНА КАРТКА

1. Прізвище, ім'я, по батькові і особистий номер _____________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Рік народження ______________________________________________________________________

3. Військове звання _____________________________________________________________________

4. На яку посаду призначено, чий наказ, номер і дата наказу про призначення ____________________
______________________________________________________________________________________

Додаток 55 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 23 березня 2015 року N 128
,
 у зв'язку з цим додатки 56 - 72 вважати відповідно додатками 55 - 71
)

 

Формат 144 х 203 мм

(Гриф обмеження доступу)

ДОБОВА ВІДОМІСТЬ
військової частини на особливий період

_____________________________________________________________________________________
(найменування військової частини)

на "___" ____________ 20__ року

  

Офіцери

Старшини, сержанти

Солдати

Змінний склад

Усього військово-
службовців

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

за контрактом

строкової служби

за контрактом

строкової служби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. За штатом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. За списком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Знаходяться за межами частини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) у відпустці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) хворі в госпіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за межами частини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Втрати за минулу добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) загинуло і померло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

б) зникли безвісти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) потрапили в полон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) евакуйовані з пораненнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ґ) евакуйовані внаслідок хвороби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) інші втрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) прикоман-
дировані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) прикріплені на постачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Знаходяться на постачанні за підрозділами:

Наймену-
вання підроз-
ділів

Офі-
цери

Стар-
шини

Сер-
жанти і солдати

Змін-
ний склад

Разом

Із них отри-
мують поста-
чання з котла

Наймену-
вання підроз-
ділів

Офі-
цери

Стар-
шини

Сер-
жанти і солдати

Змін-
ний склад

Разом

Із них одер-
жують поста-
чання з котла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Працівників: за штатом ________ осіб; за списком ________ осіб;

          за штатним розписом ________ осіб; за списком ________ осіб.

Начальник штабу ______________________________________________________________________
                                                    (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

Формат 144 х 203 мм

(Гриф обмеження доступу)

ДОБОВА ВІДОМІСТЬ
закладу охорони здоров'я на особливий період  

_____________________________________________________________________________________
(найменування військової частини)

на "___" ____________ 20__ року

  

Офіцери

Старшини, сержанти

Солдати

Змінний склад

Усього військово-
службовців

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

за контрактом

строкової служби

за контрактом

строкової служби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. За штатом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. За списком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Знаходяться за межами частини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) у відпустці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) хворі в госпіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за межами частини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Втрати за минулу добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) загинуло і померло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) зникло безвісти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) потрапило в полон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) інтерновано у нейтральній державі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ґ) захоплено в заручники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д) евакуйовано з пораненнями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е) евакуйовано внаслідок хвороби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

є) інші втрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) прикомандировані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) прикріплені на постачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

VI. Знаходяться на постачанні за підрозділами:

Наймену-
вання підроз-
ділів

Офі-
цери

Стар-
шини

Сер-
жанти і солдати

Змін-
ний склад

Разом

Із них отри-
мують поста-
чання з котла

Наймену-
вання підроз-
ділів

Офі-
цери

Стар-
шини

Сер-
жанти і солдати

Змін-
ний склад

Разом

Із них одер-
жують поста-
чання з котла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Працівників: за штатом ________ осіб; за списком ________ осіб;

         за штатним розписом ________ осіб; за списком ________ осіб.

Начальник штабу ______________________________________________________________________
                                                    (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

(додаток 56 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства оборони України від 14.09.2018 р. N 464)

 

Формат 203 х 288 мм

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

 

ЖУРНАЛ
обліку прибулого поповнення

_____________________________________________________________________________________
(найменування кадрового органу)

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

N з/п

Дата прибуття

Звідки прибули

Кількість за складом (офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу)

До яких військових частин

Яка кількість особового складу передана

До якої справи підшито іменні списки (приписи) на поповнення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 210 х 297 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
особового складу, який підлягає перевезенню

_____________________________________________________________________________________
(вид транспорту)

N з/п

Займана посада

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Особистий номер

Рік і місце народження

Коли, яким РВК, з якої області призвано (прийнято) на військову службу

Прізвище, ім'я, по батькові дружини, батька, матері чи близького родича

Місце проживання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

___________________________________________________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

М. П.

 

СХЕМА
обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу в кадрових органах, які беруть участь у бойових діях

N з/п

Де ведеться облік

За якими документами і на кого ведеться облік

за особовими справами

за книгами алфавітного обліку

за книгами штатно-посадового обліку

за послужними картотеками

1

2

3

4

5

6

1

У кадрових органах полків, бригад

На офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури призначення командирів полків, бригад

На всіх офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури призначення командирів полків, бригад

_______

2

У кадрових органах з'єднань

На офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури призначення командира з'єднання

_______

На офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури призначення командира з'єднання і вище

_______

3

У кадрових органах оперативних командувань, видів Збройних Сил

На офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури призначення командувача оперативного командування, виду Збройних Сил

_______

На офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу номенклатури призначення командувача оперативного командування, виду Збройних Сил і вище

На всіх офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу оперативного командування, виду Збройних Сил

Примітка. Персональний і штатно-посадовий облік офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу у військових частинах резерву ведеться в порядку, установленому в цій схемі і в розділі III Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України.

 

Формат 210 х 297 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
особового складу ____________________________, який вибув зі строю
(найменування підрозділу)

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові.
Особистий номер

Посада і військове звання

Число, місяць, рік народження

З якої причини і куди вибув

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

 

ІМЕННИЙ СПИСОК
особового складу, який похований на військовій ділянці цивільного кладовища (у могилі) "___" ____________ 20__ року

Додаток 61 виключено
(згідно з наказом Міністерства оборони України
 від 14 вересня 2018 року N 464,
у зв'язку з цим додатки 62 - 73
 вважати відповідно додатками 61 - 72)

 

ЗРАЗОК

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

КОМАНДИРА 00 АРМІЙСЬКОГО КОРПУСУ

(по особовому складу)

"18" листопада 2014 року

м. Львів

N 308

Нижчепойменованих осіб офіцерського складу, евакуйованих на лікування, ВИКЛЮЧИТИ зі списків особового складу 00 армійського корпусу.

1. Капітана ПОТАПОВА Олександра Васильовича, командира роти 00 механізованої бригади, з 10 травня 20__ року.

1960 р. н.

9974836287.

Підстава: поранений 07 травня 20__ року. Евакуйований до госпіталю N 000.

2. І так далі.

(Інструкцію доповнено новим додатком 61 згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 23.03.2015 р. N 128)

 

ЗРАЗОК

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

КОМАНДУВАЧА СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

(по особовому складу)

"19" листопада 2014 року

м. Львів

N 309

Нижчепойменованих осіб офіцерського складу, які прибули із госпіталів після лікування, ЗАРАХУВАТИ:

У РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМАНДУВАЧА ВІЙСЬК ОПЕРАТИВНОГО КОМАНДУВАННЯ "ПІВНІЧ"

1. Капітана ПОТАПОВА Олександра Васильовича, командира роти 00 механізованої бригади, з 10 травня 20__ року.

1960 р. н.

9974836287.

2. І так далі.

(Інструкцію доповнено новим додатком 62 згідно з
 наказом Міністерства оборони України від 23.03.2015 р. N 128
,
 у зв'язку з цим додатки
61 - 70 вважати відповідно додатками 63 - 72)

 

Формат 148 х 210 мм

КОРІНЕЦЬ ПОВІДОМЛЕННЯ N ______

Повідомлення на ______________________________________________________________________
                                                                                     (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________
                        військовослужбовця, який загинув, помер, зник безвісти, інтернований, потрапив у полон або
                                                                                        захоплений у заручники)*

надіслано _____________________________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару _____________________________ області

"___" ____________ 20__ року.

Військовий комісар ____________________________________________________________________
                                                                                (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________
* Підкреслити потрібне.

--------------------------------------------Лінія відрізу---------------------------------------

Кутовий штамп
військової частини

__________________________ районному (об'єднаному, міському) військовому комісару ________________________ області (міста)

ПОВІДОМЛЕННЯ

Прийнятий (призваний) Вами на військову службу "___" ____________ 20__ року
_____________________________________________________________________________________
                          (посада, військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження військовослужбовця)
під час бойових дій ____________________________________________________________________
                                                                                                  (зазначити потрібне (загинув (помер),
_____________________________________________________________________________________
                                             пропав безвісти, потрапив у полон, інтернований, захоплений у заручники))
"___" ____________ 20__ року, про що мною вручено Сповіщення його (її)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                      (ступінь споріднення, прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) проживає ___________________________________________________________________
                                                                                 (місце проживання членів сім'ї або близьких родичів)

Підстава: Сповіщення від "___" ____________ 20__ року за N ____________

М. П.

Районний (об'єднаний, міський)
військовий комісар
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Начальник ________________ відділення
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Примітки:

1. У районному (об'єднаному, міському) військовому комісаріаті за місцем прийняття (призову) на військову службу військовослужбовця на підставі одержаного Сповіщення та повідомлення робиться відмітка в книзі прийнятих (призваних) та в алфавітній книзі обліку безповоротних втрат військовослужбовців та щодо призначення пенсій членам їхніх сімей.

2. Повідомлення складається і обліковується відповідно до порядку, встановленого в додатку 32 до Інструкції з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року N 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 червня 2014 року за N 611/25388.

(додаток 63 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.09.2018 р. N 464)

 

Формат 203 х 288 мм

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

АЛФАВІТНА КНИГА
обліку безповоротних втрат військовослужбовців та призначення пенсій їхнім сім'ям

_____________________________________________________________________________________
(найменування військового комісаріату)

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

Примітки:

1. У книзі обліковуються загиблі (померлі) військовослужбовці, які були прийняті (призвані) цим військовим комісаріатом, а також які були прийняті (призвані) іншими військовими комісаріатами, але члени сім'ї зазначених військовослужбовців проживають на території цього району (міста).

2. Запис у книзі робиться на підставі Сповіщень (додаток 32), одержаних від військових частин, з'єднань та кадрових органів з обліку безповоротних втрат.

3. Порядок заповнення рядків:

рядки 2 - 8 заповнюються на підставі Сповіщень. Рядок 4 заповнюється на офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу на підставі розрахункових книжок, одержаних від військових частин (з'єднань) або закладів охорони здоров'я;

у рядку 9 зазначається, коли і кому вручено Сповіщення сім'ї (додаток 38) від військового комісаріату. Наприклад: "15.10.2012 року дружині Івановій Лідії Іванівні, м. Київ, вул. Володарського, буд. 48, кв. 56";

у рядку 10 зазначаються дата і номер рішення комісії про призначення пенсії (матеріальної допомоги), а також її розмір (сума);

у рядку 11 зазначається, куди направлено одержане військовим комісаріатом Сповіщення, якщо члени сім'ї або близькі родичі військовослужбовця, який загинув (помер), виїхали з цього району (міста); куди та кому повернено Сповіщення, якщо військовослужбовець, на якого одержано Сповіщення, залишився живим або знаходиться на лікуванні в закладі охорони здоров'я; причина, через яку не призначено пенсію (матеріальну допомогу) членам сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер). Наприклад: "Від пенсії відмовився", "На пенсію не мають права", "На матеріальну допомогу не мають права (захоплений у заручники внаслідок СЗЧ)"; чому не вручено Сповіщення (якщо військовослужбовець, який загинув (помер), не має сім'ї або близьких родичів); дата та підстава зроблених виправлень у книзі.

(додаток 64 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.09.2018 р. N 464)

 

Формат 210 х 297 мм

АКТ
на військовослужбовців, які загинули (померли) на шляху прямування

1. Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________

2. Особистий номер ____________________________________________________________________

3. Військове звання ____________________________________________________________________

4. Посада _____________________________________________________________________________

5. Рік і місце народження ________________________________________________________________

6. Коли, яким військовим комісаріатом і з якої області призвано (прийнято) на військову службу
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7. Причина смерті (загибелі) ______________________________________________________________

8. Коли і де помер (загинув) _____________________________________________________________

9. Коли і де поховано ___________________________________________________________________

10. Кому передано тіло померлого (загиблого) для поховання _________________________________
______________________________________________________________________________________

11. Власні речі, цінності, які знаходилися в померлого (загиблого) ______________________________
______________________________________________________________________________________

12. Прізвище, ім'я, по батькові дружини, батька, матері або іншого родича
______________________________________________________________________________________

13. Місце проживання сім'ї (родичів) ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Старший команди
______________________________________________________________________________________
                                                                        (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Черговий по команді
______________________________________________________________________________________
                                                                    (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Працівник закладу охорони здоров'я, який здійснює супроводження команди
______________________________________________________________________________________
                                                                       (посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ року

 

Формат 297 х 420 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), вийшли з оточення або звільнені з заручників і перебувають у резервних військових частинах

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

(додаток 66 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.09.2018 р. N 464)

 

Формат 297 х 420 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК
військовослужбовців, які визволені з полону (після інтернування), вийшли з оточення або звільнені з заручників і на шляху прямування до резервних військових частин або під час перебування в них загинули (померли)

_____________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

(додаток 67 у редакції наказу Міністерства
 оборони України від 14.09.2018 р. N 464)

 

Формат 203 х 288 мм

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

 

КНИГА
обліку особових справ

_____________________________________________________________________________________
(найменування військової частини або кадрового органу)

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

N з/п або номер, присвоєний особовій справі

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, особистий номер

Рік народження

Коли і звідки, за яким номером одержано

Номери примірників

Коли, кому і за яким номером відправлено (дата і номер акта про знищення)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 100 х 150 мм

  

 

Формат 101 х 144 мм

                                                                                           Особова справа
                                                                                             N _____________

 

АЛФАВІТНА КАРТКА

 

обліку особових справ __________________________________________________________________
                                                                                               (найменування частини або кадрового органу)

Відомості про військовослужбовця, на якого ведеться особова справа

1. Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________
__________________________________________________________________

2. Особистий номер ________________________________________________

3. Військове звання _________________________________________________
                                                                                  (заповнюється олівцем)

4. Рік народження __________________________________________________

5. Особливі відмітки ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Формат 203 х 288 мм

  

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

 

 

КНИГА
обліку штатно-посадових карток

_____________________________________________________________________________________
(найменування кадрового органу)

 

 

Розпочато "___" ____________ 20__ р.

Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

На _______ арк.

N з/п

Номер штату і дата його затвердження. Зміни у штаті (або обліковій номенклатурі) і підстава

Кількість посад (карток), які підлягають обліку

Номери карток

Відмітки про знищення (заміну) карток

1

2

3

4

5

Примітки:

1. У книзі обліковується вся кількість штатно-посадових карток, у тому числі і на вакантні посади, виписані за штатом.

Облік карток ведеться за присвоєними їм номерами для кожної військової частини, з'єднання.

Нумерація карток проводиться за правилами ведення кодового обліку. Між номерами карток за військовими частинами з'єднання робляться пропуски (резерв) номерів. Повторення однакових номерів карток у штатно-посадовій картотеці не допускається.

2. У рядку 2 першочергово записуються номер та дата затвердження штату, за яким утримується військова частина. У подальшому записи змін робляться так: "Включено до штату", "Виключено зі штату". Зазначаються номер та дата документа, на підставі якого внесено зміни до штату.

3. У рядку 3 спочатку записується загальна кількість посад у військовій частині (з'єднанні) на час заведення обліку. У подальшому зазначається кількість посад, які включено або вилучено з обліку.

4. У рядку 4 записується діапазон номерів наявних карток. Наприклад, якщо у тій чи іншій військовій частині (з'єднанні) на обліку 100 посад, то в цьому рядку записується: "941 - 1040". Якщо до штату включено (виключено) одну чи декілька посад, то в цьому рядку записуються номери, присвоєні карткам на ці посади. Наприклад, включено 3 посади. Записується так: "1040 - 1042". У разі виключення зі штату 5 посад записується: "981 - 985". Номери карток на вилучені посади в подальшому не використовуються.

5. Старі непридатні картки, замінені новими, знищуються за актом. У рядку 5 записується: "Замінено новою або стару знищено за актом N _____ від _______________.".

 

Формат 210 х 297 мм

ІМЕННИЙ СПИСОК

військовослужбовців ___________________________________________________________________
                                                                                              (військова частина, установа (заклад))
_____________________________________________________________________________________,
які прибули до _________________________________________________________________________
                                                                                              (військова частина, установа (заклад))
______________________________________________________________________________________
                                                                                     (номер і дата організаційних директив, наказів)

N з/п

Військове звання

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Особистий номер

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. П.

______________________________________________________________________________________
(посада, військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

____________

Опрос