Идет загрузка документа (984 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Суточная ведомость [Вооруженные Силы Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.07.2014

Формат 144 х 203 мм

(Гриф обмеження доступу)

ДОБОВА ВІДОМІСТЬ

_____________________________________________________________________________________
(найменування військової частини)
на "___" ____________ 20__ року

  

Офіцери

Старшини, сержанти

Солдати

Змінний склад

Усього військово-
службовців

усього

у тому числі:

усього

у тому числі:

за контрактом

строкової служби

за контрактом

строкової служби

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I. За штатом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. За списком

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Знаходяться за межами частини:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) у відпустці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) хворі в госпіталі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) наряд поза частиною

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) на господарчих роботах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за межами частини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

IV. У наявності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) у строю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) у наряді в межах частини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) звільнено від занять за хворобою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) хворих у лазареті частини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Крім того:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) прикомандировані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) прикріплені на постачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Знаходяться на постачанні за підрозділами:

Найменування підрозділів

Офіцери

Старшини

Сержанти і солдати

Змінний склад

Разом

Із них отримують постачання з котла

Наймену-
вання підрозділів

Офіцери

Старшини

Сержанти і солдати

Змінний склад

Разом

Із них одержують постачання з котла

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Працівників: за штатом ________ осіб; за списком ________ осіб;

        за штатним розписом ________ осіб; за списком ________ осіб.

Начальник штабу ___________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                  (військове звання, підпис, ініціали і прізвище)

Примітки:

1. Добова відомість складається щоденно до 18.00 та призначена для ведення кількісного обліку особового складу військових частин, а в особливий період - і неокремих батальйонів (дивізіонів).

2. Добова відомість відображає штатну, спискову чисельність особового складу військової частини та її зміни, які сталися за минулу добу.

3. Добова відомість у мирний час не складається:

у військових частинах з чисельністю особового складу не більше 40 осіб, а також у військових частинах з чисельністю більше 40 осіб, які не мають у своєму складі стройових підрозділів;

у структурних підрозділах Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил, штабах видів Збройних Сил, оперативних командувань, з'єднаннях, в обласних, районних, міських та прирівняних до них військових комісаріатах.

4. В управліннях з'єднань, оперативних командувань, штабах видів Збройних Сил, які беруть участь у бойових діях, добова відомість складається один раз на п'ять діб.

5. До числа прикомандированих (пункт "а" розділу V) включаються особи, які тимчасово прибули і поставлені на постачання з інших військових частин. Військові частини, підрозділи та окремі особи, прикріплені на постачання до цієї військової частини, показуються в пункті "б" цього розділу. До числа поставлених на постачання (розділ VI) тимчасово прикомандировані (прибулі) військовослужбовці і команди з інших військових частин показуються у знаменнику (у тому числі) у відповідних підрозділах частини, а військові частини, підрозділи та окремі особи, поставлені на постачання, показуються самостійно, разом за кожну частину, підрозділ.

6. У військових навчальних закладах, резервних військових частинах, закладах охорони здоров'я та інших військових частинах, де є змінний склад, у розділи I - VI добової відомості (перед рядками "Усього військовослужбовців", "Разом") для обліку змінного складу включається додатковий вертикальний рядок "Змінний склад".

7. У розділі VII зазначається кількість працівників, які утримуються згідно зі штатом військової частини та штатним розписом.

8. Добова відомість у військовій частині складається в одному примірнику особою, яка веде облік особового складу, та після перевірки подається на підпис начальнику штабу військової частини. У батальйонах та дивізіонах в особливий період добова відомість складається у двох примірниках. Перший примірник подається до штабу військової частини.

9. Записи в добовій відомості робляться чітким, дрібним почерком і лише чорнилом чорного (синього) кольору.

10. Книга добових відомостей повинна бути пронумерована, прошнурована, опечатана сургучевою печаткою та засвідчена підписом посадової особи, відповідальної за ведення діловодства.

Опрос