Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Отчет об осуществлении работниками внутреннего контроля по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2011- 2013 годах

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 28.07.2014

Звіт про здійснення працівниками
________________________
(назва підприємства)
внутрішнього контролю за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 - 2013 роках

N п/п

Порушення або недолік в діяльності підприємства

Рекомендації щодо усунення та недопущення в подальшому виникнення порушення або недоліку в діяльності підприємства

Працівник підприємства, відповідальний за здійснення аналізу діяльності підприємства на предмет виявлення порушення або недоліку (П. І. Б., посада)

Результат аналізу діяльності підприємства (виявлено чи ні зазначене порушення, якщо так - коротко зазначити його суть та величину у гривнях, у разі сумарного порушення)

Стан усунення виявленого порушення або недоліку в діяльності підприємства (зазначити заходи, здійснені для усунення виявленого порушення та недопущення його у подальшому; величину відшкодованих коштів у гривнях, в разі сумарного порушення; якщо порушення не усунуто - вказати причину)

Підпис відповідального працівника підприємства, зазначеного в графі 4

Перелік документів, копії яких надаються для підтвердження стану усунення порушення або недоліку в діяльності підприємства

1

2

3

4

5

6

7

8

I. НЕДОЛІКИ ПРИ ФОРМУВАННІ ТА ВИЗНАЧЕННІ ДОХОДІВ ВІД УСІХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1

Підприємство проводить розподіл отриманої орендної плати без дотримання порядку розподілу, передбаченого п. 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786, що призводить до недоотримання коштів Державним бюджетом України

В подальшому проводити розподіл орендної плати відповідно до вимог ст. 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та п. 17 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786. У разі виявлення такого порушення та з метою його усунення провести перерахунок орендної плати відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції й розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786, та перерахувати зайво отримані кошти до Державного бюджету України

 

 

 

 

 

1.2

Укладання договорів безпосередньо підприємством (а не через Фонд державного майна України), та надання в порушення ст. 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" в оренду державного нерухомого майна, площа якого перевищує 200 кв. м. на одне підприємство, призводить до недоотримання коштів Державним бюджетом України

З метою повного та своєчасного отримання підприємством та державним бюджетом доходів від надання державного майна в оренду укладати договори оренди нерухомого майна відповідно до вимог ст. 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна". У разі виявлення вказаного порушення та з метою його усунення переукласти наявні договори оренди державного нерухомого майна, в яких орендодавцем виступатиме Фонд державного майна України

 

 

 

 

 

1.3

Внаслідок недостатнього контролю керівництва підприємства за відповідністю умов укладених договорів оренди державного майна вимогам ст. 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" та п. 13 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786, підприємством та Державним бюджетом України втрачається можливість отримання додаткового доходу у вигляді непроведеної щомісячної індексації орендної плати

З метою повного та своєчасного отримання підприємством доходів від надання державного майна в оренду, дотримуватись вимог ст. 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", п. 13 Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 N 786, та в подальшому проводити нарахування орендної плати за користування державним майном з урахуванням індексу інфляції за попередній місяць оренди. У разі виявлення такого порушення та з метою його усунення, провести перерахунок орендної плати з урахуванням індексу інфляції та включити суму недоотриманої орендної плати у місячний розрахунок наданих послуг з оренди

 

 

 

 

 

1.4

В порушення ст. ст. 796 - 797 Цивільного кодексу України, п. п. 185.1, 188.1 Податкового кодексу України підприємством, в договорах на відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат з орендарями нежитлових приміщень, не передбачається відшкодування орендарями частини земельного податку. Зазначене порушення призводить до недоотримання підприємством доходів та понесення зайвих витрат на відшкодування частини земельного податку

В подальшому, з метою повного та своєчасного відображення доходів підприємства, здійснювати нарахування орендарям вартості фактично спожитих комунальних послуг, експлуатаційних витрат та відшкодувань частини земельного податку відповідно до умов договорів, укладених з орендарями підприємства, з дотриманням ст. ст. 796 - 797 Цивільного кодексу України, п. п. 185.1, 188.1 Податкового кодексу України. У разі виявлення такого порушення та з метою його усунення внести зміни в наявні договори на відшкодування комунальних послуг та експлуатаційних витрат з орендарями, в частині відображення обов'язку орендаря відшкодовувати орендодавцю частину земельного податку

 

 

 

 

 

1.5

Невиконання підприємством умов договорів, укладених з орендарями нежитлових приміщень, в частині ненарахування орендарям штрафних санкцій за несвоєчасну або не в повному обсязі сплачену орендну плату призводить до недоотримання підприємством доходів

З метою недопущення втрачання економічних вигод від надання в оренду майна не допускати випадки ненарахування орендарям штрафних санкцій за несвоєчасну або не в повному обсязі сплачену орендну плату. У разі виявлення такого порушення та з метою його усунення нарахувати орендарям суму штрафних санкцій за несвоєчасно або не в повному обсязі сплачену орендну плату та включити її у місячний розрахунок наданих підприємством послуг з оренди

 

 

 

 

 

II. НЕДОЛІКИ ПРИ ВИКОНАННІ ДОГОВОРІВ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ, ЗАМОВНИКОМ ПО ЯКИМ ВИСТУПАЄ МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

2.1

Недотримання підприємством вимог ст. 40 Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830, призводить до незабезпечення ведення обліку фактичних витрат у межах статей калькуляції по кожній НДР окремо

При виконанні підприємством науково-дослідних робіт по договорам, якими визначено обов'язковість обліку витрат відповідно до Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830, не порушувати умови договорів та вести облік фактичних витрат у межах статей калькуляції по кожній НДР окремо

 

 

 

 

 

2.2

Дані, що вносяться до Звіту про фактичні витрати на виконання НДР (НДДКР), не враховують фактично відпрацьований час виконавцями НДР (НДДКР), що призводить до порушення вимог п. 9 та п. 17 Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою КМУ від 20.07.96 N 830, та п. п. 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2 ДСТУ-Н Б Д1 1-2-2008 "Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві", внаслідок чого підприємством завищується вартість робіт на оплату праці виконавців НДР (НДДКР)

Складати Звіт про фактичні витрати на виконання НДР (НДДКР) з урахуванням фактично відпрацьованого часу виконавцями НДР (НДДКР) та відповідно до вимог Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830, та п. п. 7.2.1, 7.3.1, 732 ДСТУ-Н Б Д 1 1-2-2008 "Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві". У разі виявлення такого порушення та з метою його усунення звернутись до Мінрегіону України щодо отримання листа на перерахування на казначейський рахунок Мінрегіону України зайво виплачених підприємству коштів з державного бюджету на виконання НДР (НДДКР). Перерахувати кошти на рахунок Мінрегіону України

 

 

 

 

 

2.3

Дані, що вносяться до Звіту про фактичні витрати на виконання НДР (НДДКР) не враховують вимоги ст. 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та п. 13 Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830, внаслідок чого Підприємством фактично завищуються витрати на відрахування на соціальні заходи за договорами на виконання НДР (НДДКР)

Складати Звіт про фактичні витрати на виконання НДР з урахуванням фактично відпрацьованого часу виконавцями НДР та відповідно до вимог Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 N 830. У разі виявлення такого порушення та з метою його усунення звернутись до Мінрегіону України щодо отримання листа на перерахування на казначейський рахунок Мінрегіону України зайво виплачених підприємству коштів з державного бюджету на виконання НДР (НДДКР). Перерахувати кошти на рахунок Міністерства

 

 

 

 

 

III. НЕДОЛІКИ ПРИ УПРАВЛІННІ ВИТРАТАМИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

3.1

В Колективному договорі не враховано вимоги Галузевої угоди щодо визначення переліку доплат і надбавок до посадових окладів, їх розмір та умови запровадження

Внести зміни до чинних Колективних договорів та чітко визначити перелік доплат і надбавок до посадових окладів, їх розмір та умови запровадження згідно з вимогами відповідної Галузевої угоди

 

 

 

 

 

3.2

В Колективному договорі підприємства для визначення посадових окладів працівників застосовані коефіцієнти співвідношення мінімального розміру місячного посадового окладу менші, ніж встановлено Галузевою угодою, внаслідок чого працівниками недоотримується заробітна плата

При укладенні Колективного договору враховувати вимоги ст. 15 Закону України "Про оплату праці", згідно якої схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. В разі виявлення зазначеного порушення донарахувати працівникам підприємства заробітну плату виходячи з мінімальних гарантій, передбачених Галузевою угодою

 

 

 

 

 

3.3

Підприємством не проводилась атестація робочих місць працівників, яким надавались відпустки та встановлювались доплати за роботу у особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, що є порушенням п. 2 постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 03.10.86 N 387/22-78 "Про затвердження Типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях та порядку застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть установлюватися доплати робітникам за умови праці" (яка є чинною відповідно до останнього абзацу листа - роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України від 02.12.2005 N 9942/0/14-05/018-17) та на підставі Постанови Верховної Ради України від 12.09.91 N 1545-XII "Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР", де встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР). Як наслідок, підприємством зайво використовуються кошти на оплату праці

Надавати додаткові відпустки та проводити доплати працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, тільки після попередньої атестації робочих місць за умовами праці. З метою усунення порушення провести коригування нерозподіленого прибутку підприємства

 

 

 

 

 

3.4

В порушення положень постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 N 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)" та Інструкції Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС стосовно застосування цієї постанови, а також листа-роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України від 27.07.2009 N 426/13/84-09 підприємством здійснюються виплати доплат за збільшений обсяг робіт водіям, що призводить до завищення витрат підприємства

При встановленні доплат водіям підприємства враховувати, що під розширенням зони обслуговування або збільшенням обсягу виконуваних робіт слід розуміти виконання поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткового обсягу робіт за однією й тією ж професією або посадою. Оскільки за специфікою роботи водій не може працювати на двох автомобілях одночасно, доплата за розширення зони обслуговування або за збільшення обсягу робіт такій категорії працівників не може бути встановлена. З метою усунення порушення провести коригування нерозподіленого прибутку підприємства

 

 

 

 

 

3.5

Підприємством в порушення ст. 63 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" витрати, пов'язані з реалізацією вказаного Закону, здійснюються за рахунок власних коштів, а не за рахунок коштів бюджету, що призводить до завищення витрат підприємства

При проведенні розрахунків із працівниками, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, дотримуватись вимог ст. 63 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". З метою усунення порушення провести коригування нерозподіленого прибутку підприємства

 

 

 

 

 

3.6

В Колективних договорах не визначено посаду працівника основної професії для розрахунку посадового окладу директорів, як цього вимагає постанова КМУ від 19.05.99 N 859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" та п. 2.1 наказу Мінрегіону від 10.02.2012 N 51

Відповідно до вимог п. 2.1 наказу Мінрегіону від 10.02.2012 N 51 внести зміни до чинних Колективних договорів з зазначенням посади працівника основної професії для розрахунку посадового окладу директора. Привести у відповідність до вимог законодавства посадові оклади керівників

 

 

 

 

 

3.7

В порушення вимог Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414, на підприємстві установлюються доплати за роботу в умовах режимних обмежень в розмірі більшому, ніж визначено зазначеною постановою, що призводить до зайвого використання коштів підприємства на оплату праці

При встановленні доплат за роботу в умовах режимних обмежень враховувати вимоги п. 2 та п. 3 Положення про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.94 N 414

 

 

 

 

 

3.8

Порушення вимог п. 8 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100, при обчисленні матеріальної допомоги на оздоровлення, призводить до зайвого використання коштів підприємства на оплату праці

При обчисленні середньомісячної заробітної плати, в разі якщо вона визначена розрахунковою величиною при наданні допомоги на оздоровлення та інших виплат, застосовувати вимоги Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100.

 

 

 

 

 

3.9

В порушення п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100, Колективним договором підприємства не передбачався та, при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам за час відпустки, не застосовувався коефіцієнт підвищення заробітної плати, внаслідок чого занижується розмір заробітної плати працівників підприємства

Внести зміни до Колективного договору та згідно з вимогою абзацу 1 п. 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 100, враховуючи фінансові можливості підприємства, визначити коефіцієнт коригування заробітної плати при розрахунку відпускних

 

 

 

 

 

IV. НЕДОЛІКИ ПРИ УПРАВЛІННІ ІНШИМИ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

4.1

Недотримання вимог пп. 2 п. 13 постанови Кабінету Міністрів України "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" від 29.11.2006 N 1673 та п. 1 ст. 75 Господарського кодексу України призводить до завищення витрат на консалтингові, аудиторські, страхові, рекламні послуги, а також надання благодійної допомоги

При проведенні витрат не перевищувати показники фінансових планів, затверджених Мінрегіоном. У разі виникнення потреби в проведенні додаткових витрат, не передбачених фінансовим планом, здійснювати їх лише після погодження Мінрегіоном змін до фінансового плану. При підготовці звіту до фінансового плану забезпечувати достовірність внесених до нього даних. З метою усунення порушення провести коригування нерозподіленого прибутку підприємства

 

 

 

 

 

4.2

Недостатній контроль за проведенням інвентаризацій розрахунків підприємства та непроведення претензійно-позовної роботи юридичною службою в порушення вимог пп. 6, 8 п. 11 постанови Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 N 1040 "Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації" призводить до завищення/заниження в обліку зобов'язань

Передбачити у графіку документообігу підприємства контроль юридичною службою підприємства за виконанням договорів та її участь в процедурі інвентаризації розрахунків

 

 

 

 

 

4.3

Недотримання обмежень, встановлених в наказі Мінрегіону України "Про припинення здійснення витрат підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління Мінрегіону, крім поточних витрат та тих, що пов'язані з виплатою заробітної плати" від 29.11.2011 N 318 призводить до здійснення неефективних витрат

При отриманні первинних документів на здійснення операцій, що суперечать нормативно-правовим актам Міністерства, в письмовій формі доповідати керівнику підприємства про порушення обмежень, встановлених органом управління, для прийняття ним відповідного рішення

 

 

 

 

 

4.4

Завищення норм витрат пального на транспортні засоби, що перебувають на балансі підприємства, призводить до понесення підприємством зайвих витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів

При встановленні норм витрат палива на автотранспортні засоби підприємства дотримуватись вимог наказу Міністерства транспорту України від 10.02.98 N 43 "Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті"

 

 

 

 

 

4.5

Внаслідок недотримання вимог п. п. 15, 18 П(с)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248, витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення підприємством в повному обсязі відносяться або до складу адміністративних витрат, або до складу собівартості, без розподілу на загальногосподарські та загальновиробничі, що призводить до порушення ведення бухгалтерського обліку та заниження/завищення розміру собівартості продукції

Проводити віднесення адміністративних витрат та витрат, що відносяться до складу собівартості відповідно до вимог п. п. 15, 18 П(с)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248. У разі виявлення такого порушення провести відповідні коригування здійсненних витрат в бухгалтерському обліку підприємства

 

 

 

 

 

V. НЕДОЛІКИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ

5.1

Відсутність системи внутрішнього контролю на підприємстві призводить до вчинення низки порушень в сфері орендних відносин, сфері оплати праці, веденні бухгалтерського обліку тощо

Наказ про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку підприємства привести у відповідність до вимог Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за N 1363/13237 та погодити з Мінрегіоном України. Відповідно до вимог п. 5.3, п. 5.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704, скласти, затвердити та ознайомити працівників підприємства із графіком документообігу. Затвердити посадові інструкції всіх працівників підприємства. Здійснювати контроль за дотриманням строків створення, перевірки, обробки, виконання та зберігання документів відповідно до затвердженого графіку документообігу

 

 

 

 

 

5.2

Недоліки системи внутрішнього контролю призводять до незабезпечення керівництвом підприємства в повній мірі відшкодування порушень, виявлених за результатами попереднього контрольного заходу та наданню органу управління майном недостовірних даних щодо відшкодування порушень за результатами попереднього контрольного заходу

В разі проведення на підприємстві контрольних заходів забезпечувати відшкодування виявлених порушень. При необхідності, наказом підприємства призначати особу, відповідальну за перевірку достовірності всіх первинних документів, що підтверджують усунення виявлених порушень

 

 

 

 

 

Інші порушення відповідальні працівники, в разі виявлення порушень та недоліків, не зазначених в цій формі, вносять їх до звіту із внутрішнього контролю та повідомляють керівника підприємства з метою прийняття своєчасного рішення про усунення та недопущення в подальшому.

Директор підприємства

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Опрос