Идет загрузка документа (98 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Таблица расчета скважинных зарядов блока горизонта

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 25.07.2014

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Відповідальний керівник МВ

Головний інженер
(рудоуправління, кар'єру)

_________________________
        (підпис, прізвище, ініціали)

_________________________
        (підпис, прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

ТАБЛИЦЯ
розрахунку свердловинних зарядів блока N _______ горизонту _______

"___" ____________ 20__ року __________ год. ___________ хв.

NN сверд-
ловин

Діаметр сверд-
ловини, мм

Висо-
та усту-
пу, м

Глибина свердловини, м

Висо-
та стов-
па води, м

Від-
стань між сверд-
лови-
нами, м

Від-
стань між ряда-
ми, ЛОПП, м

Об'єм підір-
ваної гірни-
чої маси на одну свердло-
вину, м
3

Маса заряду у свердло-
вині (без маси ПД), кг

Питомі витрати ВР, кг/м3

Довжина заряду, м

Довжина забивки, м

Номер конст-
рукції свердло-
винного заряду

Безпечні відстані розльоту кусків породи, м

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

(проект)

(факт)

Усього ВР,
у т. ч. за видами:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Витрати засобів ініціювання:

 

 

 

(проект)

(факт)

ДШ

_____________

м

_______________________

_________________________________

РП-92-0

_____________

штук

_______________________

_________________________________

НСІ:

 

 

 

 

свердловинні

_____________

штук

______________________

__________________________________

поверхневі

_____________

штук

______________________

__________________________________

Обсяг бурових робіт ________________________________________________________________________________________________________

Об'єм підірваної гірничої маси ________________________________________________________________________________________________

Вихід гірничої маси з 1 м свердловини _________________________________________________________________________________________

Питомі витрати ВР по блоку __________________________________________________________________________________________________

Примітка.

При комбінованих зарядах колонку 10 таблиці розписати за видами вибухових речовин;

висота стовпа води вказується в разі необхідності.

 

Відповідальний керівник МВ

__________________________
           (підпис, прізвище, ініціали)

Опрос