Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Форма запроса на получение публичной информации [Министерство экономического развития и торговли Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 09.07.2014

ФОРМА
запиту на одержання публічної інформації

Розпорядник
інформації

Державна інспекція України з контролю за цінами

Запитувач

_______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування юридичної
_______________________________________________________________________
особи, прізвище, ім'я, по батькові представника запитувача - для юридичних
_______________________________________________________________________
осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,
_______________________________________________________________________
поштова або електронна адреса, контактний телефон)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати
_______________________________________________________________________________________
                                                                                     (загальний опис інформації або
_______________________________________________________________________________________
                                                                              вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу

________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________
будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу

________________________________________________________
(електронна адреса)

телефаксом

________________________________________________________
(номер телефаксу)

телефоном

________________________________________________________
(номер телефону)

_______________
(дата)

__________________
(підпис)

Примітки:

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Держцінінспекції України, розміщена на офіційному веб-сайті (www.dci.gov.ua).

2. Запит на одержання публічної інформації може бути поданий:

на поштову адресу: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

на електронну адресу: info@dci.gov.ua;

телефаксом: (044) 500-86-20;

телефоном: (044) 500-86-10.

3. Відповідь надається Держцінінспекцією України протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту на одержання публічної інформації (реєстрації відділом документообігу, контролю та розгляду звернень громадян) у спосіб, обраний запитувачем (на поштову адресу, електронну адресу, телефаксом, телефоном).

Відділ документообігу, контролю та розгляду звернень громадян реєструє письмовий запит на одержання публічної інформації та невідкладно (протягом робочого дня) передає його структурному (структурним) підрозділу (підрозділам), у володінні якого (яких) перебуває запитувана інформація.

Протягом двох робочих днів з дня реєстрації запиту на одержання публічної інформації структурні підрозділи Держцінінспекції України надають завізовані керівником структурного підрозділу інформаційні матеріали або проекти відповідей до сектору взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю.

Сектор взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю протягом двох робочих днів готує та надає відповідь запитувачу.

Відповідь на запит на одержання публічної інформації надається запитувачу в спосіб, зазначений ним.

4. У разі коли запит на одержання публічної інформації стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

5. У разі коли запит на одержання публічної інформації стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі на пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту (реєстрації відділом документообігу, контролю та розгляду звернень громадян).

6. Інформація на запит на одержання публічної інформації надається безкоштовно.

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

8. У задоволенні запиту на одержання публічної інформації може бути відмовлено в таких випадках:

розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток;

не дотримано вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Відмова надається в письмовій формі.

9. Запитувач має право оскаржити:

відмову в задоволенні запиту на одержання публічної інформації;

відстрочення задоволення запиту на одержання публічної інформації;

ненадання відповіді на запит на одержання публічної інформації;

надання недостовірної або неповної інформації;

несвоєчасне надання інформації;

невиконання Держцінінспекцією України обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації";

інші рішення, дії чи бездіяльність працівників Держцінінспекції України, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Опрос