Идет загрузка документа (236 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации изменений к базовому проспекту эмиссии облигаций внутренних местных займов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2014

"___" ____________ 20__ року N __
              (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (заповнюються у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)

 

_______________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос