Идет загрузка документа (236 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Заявление о регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций внутренних местных займов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2014

"___" ____________ 20__ року N ___
                (дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

Повне найменування емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Спосіб розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (приватне або публічне)

 

Орган, який прийняв рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Дата і номер рішення про розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

 

Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій внутрішніх місцевих позик відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик, що підлягають публічному розміщенню, двома частинами)

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик (якщо такі зміни вносились)

 

Загальна номінальна вартість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити

 

Загальна кількість облігацій внутрішніх місцевих позик, які планується розмістити

 

Характеристика облігацій внутрішніх місцевих позик:
іменні;
відсоткові/дисконтні;
звичайні (незабезпечені)/забезпечені

 

Номінальна вартість облігації внутрішніх місцевих позик

 

__________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос