Идет загрузка документа (236 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Распоряжение об отказе в регистрации выпуска и проспекта эмиссии облигаций / изменений к проспекту эмиссии облигаций / отчета о результатах размещения облигаций

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N     В

м. _____________

"___" ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________ Положення про порядок здійснення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 року N 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України ___.___2014 року за N _______, та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                                                        (найменування емітента цінних паперів)
_____________________________________________________________________________________
                                                                            (місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик,

УСТАНОВИЛА:

_____________________________________________________________________________________
                                                            (перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)
Враховуючи вищевикладене та на підставі ________________________________________________,
                                                                                                                                    (зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити ____________________________________________________________________________
                                                                                (найменування емітента цінних паперів)
в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик.

___________________________
(посада)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос