Идет загрузка документа (236 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Свидетельство о регистрации выпуска облигаций внутренних местных займов

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 08.07.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                   (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму

_______________________________________
(сума словами)

гривень

номінальною вартістю

_______________________________________
(сума словами)

гривень,

форма існування - бездокументарна,
забезпечених/незабезпечених (звичайних):

 

відсоткових іменних __________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень,

 

дисконтних іменних __________________________________

штук

на суму

_____________________________________________

гривень

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик від "___" ___________ 20__ року N _______, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважати таким, що анульоване.

Реєстраційний N ___/1-I-200.

Дата реєстрації "___" ____________ 20__ року.

Дата видачі "___" ____________ 20__ року.

___________________________
(уповноважена особа)

___________
(підпис)

М. П.

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Опрос