Идет загрузка документа (598 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Опись дела [в территориальных органах Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.06.2014

_____________________________________________________________________________________
(найменування установи)
_____________________________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника
структурного підрозділу

_________   __________________________
      (підпис)             (ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

ОПИС N ___

_____________________________________________________________________________________
(назва розділу)

N

Індекс справи (тому, частини)

Заголовок справи (тому, частини)

Крайні дати справи (тому, частини)

Кількість аркушів у справі (томі, частині)

Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком*

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

У цей опис включено __________________________________________ справ з N _____________ по
                                                                                       (цифрами і словами)
N _____, у тому числі:
літерні номери: ________________________;
пропущені номери: _____________________.

Найменування посади укладача опису

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО
Керівник служби діловодства

 

_________   __________________________
      (підпис)           (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

___ ____________ 20__ р.

 

Передав _________________________________________________________________________ справ
                                                                                                 (цифрами і словами)
та _______________________________________ реєстраційно-контрольних карток до документів**
                                        (цифрами і словами)

Найменування посади працівника
структурного підрозділу
  

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

Прийняв ________________________________________________________________________ справ.
                                                                                                (цифрами і словами)

Найменування посади працівника,
відповідального за архів
  

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

Опрос