Идет загрузка документа (589 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акт об исключении для уничтожения документов, не внесенных в Национальный архивный фонд [Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.06.2014
Утратил силу

Найменування установи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади керівника установи

АКТ

__________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

                      М. П.

_________________ N ______

___ ____________ 20__ р.

_________________________
(місце складання)

 

Про вилучення для знищення
документів, не внесених до
Національного архівного фонду

На підставі ___________________________________________________________________________
                                                                                                            (назва і вихідні дані
_____________________________________________________________________________________
                                                                переліку документів із зазначенням строків їх зберігання
_____________________________________________________________________________________
                                                                          або типової (примірної) номенклатури справ)
відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду N ____________________________________________________________________
                                                                                                               (найменування фонду)

N

Заголовок справи або груповий заголовок справ

Дата справи або останні дати справ

Номери описів (номенклатур) за рік (роки)

Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом

Кількість справ (томів, частин)

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Разом _______________________________________________________ справ за _____________ роки
                                                                       (цифрами і словами)

Найменування посади особи, яка
проводила експертизу цінності
документів
  

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання експертно-перевірної
комісії державного архіву

СХВАЛЕНО

Протокол засідання експертної
комісії установи

___________ N ______

___________ N _____

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ______________ роки схвалено, а з особового складу погоджено з експертно-перевірною комісією державного архіву.

(протокол від ___ ____________ 20__ р. N _____)

Документи в кількості _____________________________________________________________ справ
                                                                                                                   (цифрами і словами)
вагою _________________ кг здано в ______________________________________________________
                                                                                                                                   (найменування установи)
на переробку за приймально-здавальною накладною від __________________ N ______ або знищено шляхом спалення.

Найменування посади особи, яка
здала (знищила) документи
  

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

Опрос