Идет загрузка документа (589 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Акто недостаче архивных дел (документов) [Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 11.06.2014
Утратил силу

Найменування установи

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади керівника установи

АКТ

__________
(підпис)

_______________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

_________________ N ______

___ ____________ 20__ р.

__________________________
                  (місце складання)

 

Про нестачу архівних справ
(документів)

У результаті ________________________________________________________ установлено нестачу
                                                                                              (назва заходів)
архівних справ (документів), що перелічені нижче. Заходи щодо розшуку справ (документів) позитивних наслідків не дали, у зв'язку з чим уважаємо можливим зняти з обліку

Опис N

Справа N
(або номери аркушів документів)

Заголовок справи (документа)

Дата справи (документа)

Кількість аркушів справи (документа)

Можливі причини відсутності справ (документів)

1

2

3

4

5

6

Разом _______________________________________________________________ справ (документів)
                                                                                (цифрами і словами)

Зміст утрачених справ (документів) може бути частково відтворений такими справами (документами): ________________________________________________________________________
                                                                                                             (номери справ, аркушів,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                      їх заголовки)

Найменування посади працівника,
відповідального за архів
  

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

Керівник служби діловодства

___________
(підпис)

_____________________________
(ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання експертної комісії
органу вищого рівня або ДСНС України

СХВАЛЕНО

Протокол засідання експертної
комісії установи

___________ N ______

___________ N _____

Опрос