Идет загрузка документа (143 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Данные относительно обращений граждан [Министерство здравоохранения Украины]

ЛІГА:ЗАКОН
Шаблон от 10.06.2014

Дані щодо звернень громадян, які надійшли
до ____________________________
               (найменування підрозділу)

за ____________ ____________ року

N з/п

Звідки надійшли звернення

Кількість звернень

З них:

Кількість громадян, що звернулися

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Від громадян поштою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Від громадян на особистому прийомі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Через уповноважену особу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Через органи влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

з них від Кабінету Міністрів України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Через засоби масової інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Від інших органів, установ, організацій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Колективних. 2. Повторних. 3. Від героїв, інвалідів Великої Вітчизняної війни. 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки. 5. Пропозиції. 6. Заяви, клопотання. 7. Скарги. 8. Вирішено позитивно. 9. Відмовлено у задоволенні. 10. Дано роз'яснення. 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян". 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян". 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян". 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів. 15. У стадії розгляду.

Примітки:

1. Відомості подаються за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та за рік.

2. Сума значень показників у рядках 1 - 4, 6, 7 має дорівнювати значенню "Разом".

3. Сума значень показників у колонках 5 - 7, а також сума значень показників у колонках 8 - 13, 15 мають дорівнювати значенню в колонці "Кількість звернень".

 

Розподіл звернень по адміністративно-територіальних одиницях України

N з/п

Назва адміністративно-територіальних одиниць України

Поточний рік

Попередній рік

кількість звернень (абсолютне число)

кількість звернень на 10 тис. населення

питома вага звернень, %

кількість звернень (абсолютне число)

кількість звернень на 10 тис. населення

питома вага звернень, %

1

Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

 

 

2

Вінницька

 

 

 

 

 

 

3

Волинська

 

 

 

 

 

 

4

Дніпропетровська

 

 

 

 

 

 

5

Донецька

 

 

 

 

 

 

6

Житомирська

 

 

 

 

 

 

7

Закарпатська

 

 

 

 

 

 

8

Запорізька

 

 

 

 

 

 

9

Івано-Франківська

 

 

 

 

 

 

10

Київська

 

 

 

 

 

 

11

Кіровоградська

 

 

 

 

 

 

12

Луганська

 

 

 

 

 

 

13

Львівська

 

 

 

 

 

 

14

Миколаївська

 

 

 

 

 

 

15

Одеська

 

 

 

 

 

 

16

Полтавська

 

 

 

 

 

 

17

Рівненська

 

 

 

 

 

 

18

Сумська

 

 

 

 

 

 

19

Тернопільська

 

 

 

 

 

 

20

Харківська

 

 

 

 

 

 

21

Херсонська

 

 

 

 

 

 

22

Хмельницька

 

 

 

 

 

 

23

Черкаська

 

 

 

 

 

 

24

Чернівецька

 

 

 

 

 

 

25

Чернігівська

 

 

 

 

 

 

26

м. Київ

 

 

 

 

 

 

27

м. Севастополь

 

 

 

 

 

 

 

Разом по Україні

 

 

 

 

 

 

 

Інші країни

 

 

 

 

 

 

 

<Без адреси>

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Примітка. Відомості подаються за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та за рік.

 

Дані щодо звернень громадян, які надійшли
до ___________________________________
(найменування підрозділу)

за ____________ ____________ року

N з/п

Тема звернень (згідно з Класифікатором 
звернень громадян
)
(дані формуються автоматично в СЕД)

Всього

Адміністративно-територіальні одиниці України

Автономна Республіка Крим

Він-
ницька

Волин-
ська

Дніпро-
петровська

Доне-
цька

Жито-
мирська

Закарпат-
ська

Запорі-
зька

Івано-
Франків-
ська

Київ-
ська

Кірово-
градська

Луган-
ська

Львів-
ська

Микола-
ївська

Оде-
ська

Полтав-
ська

Рівнен-
ська

м. Севасто-
поль

Сум-
ська

Терно-
пільська

Харків-
ська

Херсон-
ська

Хмельни-
цька

Черка-
ська

Черніве-
цька

Чернігів-
ська

м. Київ

інші країни

інше

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. Відомості подаються за I квартал, 6 місяців, 9 місяців та за рік.

Опрос